Braňo
12.12.06,15:37
Zákon o dani z príjmov 595/2003 v anglickom jazyku.