Braňo
12.12.06,14:40
Zákon o zdravotnom poistení 580/2004 v anglickom jazyku.