atka4
12.12.06,18:28
Za rok 2006 som mala viacero zamestnávateľov - postupne. Daňové priznanie - typ A, aj Ročné zúčtovanie ZP som si urobila sama. Vzniknutý nedoplatok ZP som uhradila. O nedoplatkoch som infomovala aj spoločnosti, v ktorých som pracovala.
Napadá ma len otázka, či mám podať DDP a zaplatený nedoplatok uplatniť ako náklad, alebo ho zahrnúť ako výdavok až za rok 2006 a ak, tak v ktorom riadku.


Ď. Marta:mee:
matafe
13.12.06,08:15
Ak zamestnanec si za rok 2005 robil RZZP sám a vznikol mu nedoplatok, ktorý aj uhradil v ZP, potom pri ročnom zúčtovaní dane, resp. pri podaní daňového priznania za rok 2006, tento nedoplatok znižuje základ dane (nedoplatok sa zahrnie medzi poistné, ktoré sa platilo v jednotlivých mesiacoch).
V prípade, ak zamestnanec nedosahuje v roku 2006 príjmy zo závislej činnosti, môže si tento nedoplatok uplatniť prostredníctvom dodatočného DP za rok 2005.

Usmernenie MF SR o zahrnutí nepdoplatku, preplatku z RZP do základu dane ... vyšlo vo Finančnom spravodajcovi 8/2006. Avšak novelou zákona o dani z príjmu dochádza k zmene pri vysporiadaní preplatku z RZZP. Bližšie informácie : http://www.porada.sk/t37561-preplatok-z-rzzp-uz-nepatri-medzi-ostatne-prijmy-a-to-uz-za-rok-2006-a.html