OlgaM
12.12.06,17:51
V tomto roku skončil lízing os.auta z roku 2002 a odkupná cena je 100,-Sk aj s DPH.
V akej cene mám zaradiť automobil? Na zmluve o finančnom lízingu je predbežná cena 336 000,- SK aj s DPH, mám zaradiť auto v tejto cene, alebo v akej? Poradí mi niekto? Ďakujem!!!
KEJKA
12.12.06,18:44
Obstarávacia cena je 100,- Sk. Zaraďujeme v obstarávacej cene.
Takže ak zaradiť, tak v cene 100,-Sk. Je to hlboko pod hranicou 30000 Sk, od ktorej sa majetok odpisuje povinne. Pôjde teda o dobrovoľné odspisovanie z dôvodu, že auto účtovná jednotka považuje za dlhodobý majetok. Ak je to však dlhodobý majetok je potrebné odpisovať viac ako rok!! (t.j. 2-3-4 roky podľa internej smernice.
Odporúčam 100 Sk zaúčtovať do nákladov, NEZARAĎOVAŤ. V účtovnej závierke využite Poznámky a tam uveďte tento majetok ako majetok, ktorého trhová hodnota je výrazne vyššia ako hodnota v účtovníctve.
KEJKA
12.12.06,18:44
Obstarávacia cena je 100,- Sk. Zaraďujeme v obstarávacej cene.
Takže ak zaradiť, tak v cene 100,-Sk. Je to hlboko pod hranicou 30000 Sk, od ktorej sa majetok odpisuje povinne. Pôjde teda o dobrovoľné odspisovanie z dôvodu, že auto účtovná jednotka považuje za dlhodobý majetok. Ak je to však dlhodobý majetok je potrebné odpisovať viac ako rok!! (t.j. 2-3-4 roky podľa internej smernice.
Odporúčam 100 Sk zaúčtovať do nákladov, NEZARAĎOVAŤ. V účtovnej závierke využite Poznámky a tam uveďte tento majetok ako majetok, ktorého trhová hodnota je výrazne vyššia ako hodnota v účtovníctve.