Magie
12.12.06,18:44
Dobrý večer, prosím o radu, prevzala som účtovníctvo vo firme, ktorá kúpila prevádzku, kúpna cena je účtovaná na účte 015 - goodwil oproti účtu 372 - záväzky z kúpy podniku, zaujíma ma či sa goodwil odpisuje, ak ano v ktorej odpisovej skupine?
Druhá otázka sa týka straty minulých rokov, ak nebola strata uhradená môže ostať na účte 429 a umorí sa v daňovom priznaní za r. 2006 ak bude zisk.? Vďaka za odpovede.
Danila
12.12.06,19:11
Dobrý večer, prosím o radu, prevzala som účtovníctvo vo firme, ktorá kúpila prevádzku, kúpna cena je účtovaná na účte 015 - goodwil oproti účtu 372 - záväzky z kúpy podniku, zaujíma ma či sa goodwil odpisuje, ak ano v ktorej odpisovej skupine?
Druhá otázka sa týka straty minulých rokov, ak nebola strata uhradená môže ostať na účte 429 a umorí sa v daňovom priznaní za r. 2006 ak bude zisk.? Vďaka za odpovede.http://www.porada.sk/t32765-umorovanie-straty.html?highlight=Umorovanie+straty. Čo sa týka goodvilu, ide o nehmotný majetok, ktorý je potrebné odpísať do piatich rokov od obstarania.
skaspa
12.12.06,19:18
§ 17 ods. 18 posledná veta zákona o dani z príjmov: Do základu dane sa nezahŕňajú odpisy (rozpustenie) goodwillu a záporného goodwillu.

odpisy goodwillu nie sú daňovo uznané - odpisuje sa len účtovne