M&J
12.12.06,18:47
Živnostník na základe zmluvy vykonával práce pre českého odberateľa v Prahe v mesiacoch január, február aj marec, za ktoré vystavoval mesačne FA, k 31.3.2006 ukončil živnosť. K tomu bol aj zamestnaný u iného českého zamestnávateľa od januára do augusta. Za prácou cestoval počas prvých troch mesiacov, kým bol ešte živnostník vlastným autom. Viem, že ak je súbeh príjmov zo živnosti a zo závislej činnosti, nemá nárok na stravné ako SZČO. Ako je to s cestovnými náhradami pri použití vlastného motor.vozidla za prácou do zahraničia, keď súčasne bol aj živnostník aj zamestnanec. Má nárok za prvé 3 mesiace na tieto náhrady?
Orsz
12.12.06,19:44
Áno, má nárok na cestovné náhrady zo živnosti - ak má zaplatenú daň z motorových vozidiel a nemá toto auto v majetku firmy. Čo sa týka stravného, nejde ani tak o súbeh ako o zamedzenie dvojitého uplatnenia stravného. To znamená, ak nedostal stravný lístok na dni, ktoré nestrávil v práci, ale tieto dni vykonával činnosť zo živnosti, má nárok na stravné v zmysle zákona o cestovných náhradách. Nesmie to byť však v jeden deň, teda ak je v príáci, dostane stravný lístok, a v ten istý deń ide na pracovnú cestu za účelom podnikania, už nemá nárok na stravné pri cestovných náhradách. Ak by si zobral dovolenku kôli tejto pracovnej ceste, tak tento nárok má.
M&J
12.12.06,20:06
Dobre, ďakujem za odpoveď, lebo som si nebola v tom celkom istá.Dík