peter.d
12.12.06,22:35
Prosím o radu.

Môj otec poberá invalidný dôchodok cca 3500,-/mes .
Mal aj príjem dotáciu na pôdu od PPA (info: http://www.mpsr.sk/apa/index.php?p=pp_2006 ) cca 37000,- .
Další príjem nemal.

1.
Musí podávať danové priznanie ?

2.
Ak áno, aj podlieha uvedená dotácia dani, alebo je oslobodená ?

Ďakujem.
KEJKA
13.12.06,09:03
Citujem z ZDP
§ 32 Daňové priznanie
(1) Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník v lehote podľa § 49, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50% sumy podľa § 11 ods. 1 písm. a),..........
==================
takže pri tej výške príjmu ako uvádzaš, nie je povinnosť podať DPFO. :)
katarina.j
13.12.06,11:36
Súhlasím s Kejkou, nie je povinný dávať si danové priznanie.