EkoMax
13.12.06,06:40
Chcem sa opýtať, či PHM účtovať ako prevádzkovú réžiu, alebo spotrebu materiálu. V podvonom účt. to ide na 501 /spotreba materiálu/.
Čo sa vlastne v jednoduchom účtuje do spotreby materiálu ? /bežný spotr. materiál - kancel. potreby, čistiace potreby, drobné nákupy uznateľné do výdavkov, alebo sa tam účtuje len materiál spojený s výrobou a ostatné drobné nákupy idú do prevádzkovej réžie ?
Ľuba
13.12.06,07:03
Ja účtujem do réžie, aj kanc. potreby, čistiace atď. Kanc. papier dávam do materiálu vtedy, firma prevádzkuje kopírku. Do spotreby materiálu dávam veci, ktoré priamo súvisia s predmetom činnosti firmy, napr. cement, piesok, klince .. ak sa jedná o nejakú stavebnú firmu.
Jara
13.12.06,08:11
Nerobím teraz JU, ale malo by sa do materiálu učtovať len to, z čoho sú tržby. To znamená, že to máš v predmete podnikania. Ostatné veci ako nákup kanc. potrieb a drogis. tovar, poštovné, poplatky ap. idú do prev. réžie
ekopo
13.12.06,09:08
V zmysle zákona o dani z príjmov § 19 ods. 2 písm. l sa hovorí , že výdavky /náklady/ na spotrebované PHM sú uznané do nákladov po prepočítaní údajov v TP.... čiže z uvedeného vyplýva, že náklad nie je priamo pri nákupe PHM, ale až po jeho prepočte na základe údajov v TP. Myslím si že je možné účtovať nasledovnými spôsobmi : bločky účtovať ako VNZD členenie PR - následne podľa prepočtu pomocou ID zaúčtovať prepočítanú spotrebu ako VOZD členenie PR /raz mesačne/. Druhý sposob je obdobný len: bločky účtovať ako VOZD členenie PR, prepočítať spotrebu a len rozdiel doúčtovať pomocou ID do PR.
EkoMax
13.12.06,10:12
Ďakujem za odpovede, takže ak náklady nesúvsia priamo s výkonom živosti a príjmamy /tržby/ výroba, nákladná doprava - PHM tak sa účtujú do prevádzkových nákladov.
Ešte raz veľmi pekne ďakujem za odpovede.:)
Julča
13.12.06,12:05
Ja účujem v Jú nákladnú dopravu, tam to dávam priamo ako materiál. V obchodnej firme to dávam do prevádzkovej réžie.