Bambi23
13.12.06,09:44
Ahojte, nemá prosím Vás niekto nejaký dobrý rozpis účtovania lízingu (sumy s jednotlivými účtami, kam to zaradiť), pozerala som uz na viacero odkazov a j publikácií ale maám dojem, že všade to vysvetľujú ináč :)
Ďakujem ...
AHA
13.12.06,11:51
zaplatená prvá zvýšená splatka: trebars 100 000,- SK
Z toho istina = 60.000,-Sk bez DPH 042AE / 474AE
DPH z istiny = 11.400,-Sk 343AE / 474AE
úrok leas. = 20.000,-Sk bez DPH 562AE / 474AE
DPH z úroku = 3.800,-Sk 548AE / 474AE ( Z finančných služieb nie je nárok na odpočet DPH)
poistka = 4.800,-sk 568AE / 474 AE
_____________________________________________
úhrada prvej zvýšenej splátky 474AE / 221, 211
Splátky podľa splátkového kalendára predpis:
Istina až do doby skončenia leasingu 042AE / 474AE
Istinu z prvej zvýšenej splátky a zo splátkového kalendára je treba preúčtovať
interne 022AE / 042AE
každý mesiac je treba robiť predpis podľa splátkového kalendára na
leasingový úrok : 562AE /474AE bez DPH
DPH z úroku : 548AE / 474AE
poistka : : 568AE / 474AE
_______________________________
úhrada splátky : 474AE /221, 211
Ja som to pochopila takto a ešte zaúčtovať náklady z istiny
Istina do nákladov formou oprávok mesačne alebo raz ročne alikôtná časť
551AE / 082AE
Pri inventarizácii ak pravidelne leasing platím mi na účte 474AE ostane nezaplatená istina do konca leasingu.