wasko
13.12.06,09:49
:mee: Pekný deň. Prosím veľmi pekne o radu. Účtujem v podvojnom účtovníctve.Firma má vlastnú jedáleň a vlast.strav.lístky. Robí mi problém zámena našich lístkov za ceniny ako dejeuner,ticket a pod.Predávame vlast.str.lístky ale príjmame aj lístky dejeuner, ktoré meníme za naše lístky a za náš lístok sa potom zákazník vystravuje.Hodnota nášho lístka je 75,- Sk. Uvediem príklad

zákazník mi dá 10ks 80,- dejeuner t.j. 800,-
ja mu dám za tie lístky 11ks 75,- našich lístkov t.j. 825,-
doplatí mi v hotovosti 25,- Sk

blokujem to cer ERP ako 11ks x 75,- Sk t.j. 825,-
na konci dňa mi program umožňuje rozdelenie hotovosti a cenín ale nie priamo v dennej uzávierke. Čiže mám tržbu na dennej všetko ako hotovosť a v prílohe prikladám rozdelenie šeky 10ks 80,- t.j. 800,- a hotovosť 25,-.
Prosím poraďte mi niekto ako to mám účtovať. Ďakujem za pomoc
KEJKA
13.12.06,10:54
urob si dve analytiky na pokladnicu - osobitne na str. lístky dejeneur.

ERP denná uzávierka 211.ERP / 601, 343
prevod hotovosti do pokladníc
hotovosť 211.100 / 211.ERP 25,-
dejeneur 211.200 / 211.ERP 800,- Sk
samozrejme na 211.100 odúčtuješ len skutočnúvýšku hotovosti, ak tam zostáva nejáké zmenne ap. tak odúčtuješ len nižšiu sumu. To závisí od toho, ako máte zorganizovanú pevádzku.
wasko
14.12.06,15:24
Ďakujem za radu.