kajab
13.12.06,13:08
Chcela by som sa opýtať, č idú do príjmov, ktoré sa budú zdaňovať alebo budú oslobodené podľa § 9 (oslobodené príjmy) nasledovné prípady:
1) nehnuteľosť v roku 2004 odkúpila od a.s. súkromná osoba, ktorá ju nezaradila do obchodného majetku. V roku 2006 ju predal.
2) auto odkúpil zo s.r.o. jej konateľ a zároveň zamestnanec. Nie je SZČO. Následne auto predal.
Neviem, či mám §9 chápať tak, že sa vzťahuje len na SZČO, ktorí vyradili majetok z obchodného majetku alebo to platí aj v uvedených prípadoch. Ďakujem
ekopo
13.12.06,14:24
1,, Ak mal trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom nehnuteľnosti, tak je príjem z predaja oslobodený
2., Príjem z predaja hnuteľnej veci je od dane oslobodený
Odpovede platia na tento prípad, len pozor na odkupnú cenu auta, tá by mala byť ako cena obvyklá na trhu, čiže nie zostatková.
eskoes
13.12.06,14:32
a nemohlo by to byť aj takto:
1.) zákon hovorí v § 9 ods. 1písm. b), že príjem je oslobodený od dane z predaja nehnuteľnosti, a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zaradená do obchodného majetku; v tomto prípade bola nehnuteľnosť zaradená do obch. majetku (aj keď nie u kupujúceho - teraz predávajúceho)

podľa mňa tento príjem nie je oslobodený od dane, zákon nerieši, či musela (mala) byť nehnuteľnosť zaradená do obchodného majetku terajšieho predávajúceho alebo do obchodného majetku pôvodného predávajúceho, je tam uvedené „odo dňa vyradenia z obchodného majetku“

2.) to isté ako v bode jedna len podľa § 9 ods. 1 písm. d)

to by sa potom mohlo zneužiť tak, že napr. SZČO dnes daruje odpísaný automobil svojmu synovi ten ho prepíše na seba (ako občana) a zajtra ho oslobodený od dane predá ako občan;
Anja111
13.12.06,14:51
Súhlasím s ekopo, lebo, ak som dobre pochopila otázky, tak v oboch prípadoch bol majetok zdanený majiteľom, ktorý ho využíval na podnikanie. V 1. prípade to bola a.s. a v 2. prípade s.r.o. Zadávateľ otázky majetok nakúpil ako súkromná osoba, na podnikanie ho nevyužíval, a predať ho chce tiež ako súkromná osoba.
kajab
14.12.06,07:07
Lenže v § 2 písm. m sa hovorí, čo je obchodný majetok. A platí to pre fyzické osoby s príjmami podľa §6. Teraz neviem, či oslobodenie podľa § 9 platí len pre SZČO, ktorí vyradili majetok z obchodného majetku a splnili uvedené podmienky. Nič sa tam nepíše o prípadoch, keď fyzická osoba niečo kúpi od právnickej osoby a tá to vyradí z obchodného majetku. Ja si myslím, že tam je podmienka 5 rokov odo dňa nadobudnutia. A teraz ako mám chápať "odo dňa nadobudnutia"? Od dátumu uvedenom na kúpnej zmluve alebo odo dňa uvedenom na liste vlastníctva?
Fany
14.12.06,09:00
Ak sa v tom istom kalendárnom roku nehnuteľnosť kúpi a aj predá (za tú istú sumu, zisk z toho nebol žiadny), zdaňuje sa niečo, píše sa to vôbec do daňového priznania? Treba niečo nahlásiť... na DÚ? Ide o fyzickú osobu nepodnikateľa.
Pepa
14.12.06,09:13
Ak sa v tom istom kalendárnom roku nehnuteľnosť kúpi a aj predá (za tú istú sumu, zisk z toho nebol žiadny), zdaňuje sa niečo, píše sa to vôbec do daňového priznania? Treba niečo nahlásiť... na DÚ? Ide o fyzickú osobu nepodnikateľa.
Pokiaľ nejde o príjmy od dane oslobodené - áno podať DP a tieto príjmy tam uviesť - v tomto prípade to bude príjem mínus výdaj rovná sa nula /par. 8 ods. l písm. b ZoDP/.
kajab
15.12.06,07:25
Naozaj mi nikto neviete poradiť? Prosím
skaspa
15.12.06,07:49
Naozaj mi nikto neviete poradiť? Prosím
1. nepíšeš, či tam mal predávajúci trvalý pobyt alebo nie a ani o akú nehnuteľnosť sa jedná; ak tam mal trvalý pobyt tak podľa § 9 ods. 1 písm. a) od dane je oslobodený príjem z predaja bytu alebo obytného domu s najviac dvoma bytmi vrátane súvisiacich pozemkov, ak v ňom mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom; ak v ňom nemal trvalý pobyt, bol by príjem z predaja nehnuteľnosti od dane oslobodený za týchto podmienok: § 9 ods. 1 písm. b) od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena a) alebo c), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,
neviem či spĺňate podmienky trvalého pobytu, ale podmienku nadobudnutia určite nesĺňate, lebo odo dňa nadobudnutia neuplynulo 5 rokov (podľa zadania otázky nadobudnutie 2004 predaj 2006) taktiež z otázky neviem určiť ten trvalý pobyt, tak to si overte a podľa toho by to bolo prípadne oslobodené

2. čo sa týka auta: príjem z predaja auta je oslobodený podľa § 9 ods. 1 písm. d) od dane je oslobodený príjem z predaja hnuteľnej veci okrem príjmov z predaja hnuteľnej veci, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku, a to do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku; za hnuteľnú vec sa na účely tohto zákona nepovažuje cenný papier;
váš predávajúci nemal auto zahrnuté v obchodnom majetku, preto ho ani nemohol vyradiť z obchodného majetku
auto vyraďovala z obchodného majetku s.r.o. a pre ňu by platilo 5 rokov odo dňa vyradenia nie pre FO občana, ktorý toto auto kúpil a následne predal; pre FO občana je to príjem oslobodený od dane
eskoes
15.12.06,08:38
len pozor na odkupnú cenu auta, tá by mala byť ako cena obvyklá na trhu, čiže nie zostatková.
prečo by to nemohla byť zostatková cena? stanovenie ceny je na dohode medzi predávajúcim a kupujúcim, ak by mu to predali za zostatkovú cenu aký § zákona o dani z príjmov porušili? je to vyslovene vecou dohody a vôbec nie je podmienkou stanovenie obvyklej ceny
eskoes
15.12.06,11:05
vie niekto ako je to s tou zostatkovou cenou? aký § poruším keď predám auto za zostatkovú cenu? prosím vyjadrite sa niekto
Anja111
15.12.06,12:21
vie niekto ako je to s tou zostatkovou cenou? aký § poruším keď predám auto za zostatkovú cenu? prosím vyjadrite sa niekto

Podľa mňa nebude porušený žiadny §. Skôr tam je dôležité, aká je tá zostatková cena. Či je porovnateľná s cenou obvyklou, alebo je to už len symbolická cena. To je to, čo by mohlo zaujímať DU...
eskoes
15.12.06,12:28
Podľa mňa nebude porušený žiadny §. Skôr tam je dôležité, aká je tá zostatková cena. Či je porovnateľná s cenou obvyklou, alebo je to už len symbolická cena. To je to, čo by mohlo zaujímať DU...
tak berme do úvahy: ZC 100000 Sk, konateľ s.r.o. predá svojmu kamarátovi auto za 1000 Sk, ten auto následne predá za 250000 Sk. Kto kde porušil aký §? Samozrejme, že daň. úrad bude namietať, do nákladov dostane s.r.o. 100000 Sk a výnosy budú len 1000 Sk; ale mne tu ide o ten §, ktorého by sa daň. úrad chytil, že bol porušený a nemalo byť predané za 1000 Sk ale za cenu obvyklú apod.
chudaska
29.12.06,18:14
Tento rok kúpila s.r.o. ojazdený automobil od fyzickej osoby -občana za 250000 Sk v hotovosti. Do 30.1.2007 sme povinní nahlásiť túto platbu na Daňový úrad, ale občan, ktorý nám predal automobil nie je povinný zahrnúť tento príjem do daňového priznania ? Je to príjem oslobodený podľa §9 písm. d/ zákona o dani z príjmu? Dobre tomu rozumiem?
Ďakujem za radu.
Daska
29.12.06,18:36
Ak ten obcan emal OA v obchodnom majetku (cize v podnikani) je jeho prijem z predaja OA oslobodeny
Monika Kováčová
29.12.06,18:38
Doplním: v obchodnom majetku
chudaska
29.12.06,19:09
nie, on nepodnika, je to bezny obcan, ale my ako firma ho musime nahlasit na DÚ?
Daska
29.12.06,19:15
Ak by ste mu to zaplatili cez ucet tak nie
chudaska
29.12.06,19:18
bolo to uhradene v hotovosti, doklad mám kupno-predajnú zmluvu + VPD.Takže nahlásiť, neviete ako má vyzerať také tlačivo na nahlásenie FO?
Monika Kováčová
29.12.06,19:18
§ 32
Súčinnosť tretích osôb

(5) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikateľskej 9) alebo inej zárobkovej činnosti 10) alebo v rámci tejto činnosti vykonávajú platby fyzickým osobám a z týchto platieb nezrážajú daň, sú povinné uskutočnené platby oznamovať miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu prijímateľa, ak u jednotlivej fyzickej osoby presiahne platba sumu 100 000 Sk za kalendárny rok. Táto povinnosť sa nevzťahuje na bezhotovostné platby vykonané prostredníctvom banky alebo na uskutočnené platby za nakúpený tovar alebo prijatú službu, ak prijímateľ platby eviduje tržby prijaté v hotovosti na elektronickej registračnej pokladnici s tlačiarňou. V oznámení sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt fyzickej osoby a daňové identifikačné číslo (§ 31 ods. 11), ak jej bolo pridelené, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, vyplatená suma, vrátane zrážok vykonaných podľa osobitného predpisu 10e), deň a dôvod platby. Oznámenie sa zašle vždy do tridsiatich dní po uplynutí kalendárneho roku, v ktorom bola platba vykonaná.


Takže áno, máte povinnosť v zmysle uvedeného §.
chudaska
29.12.06,19:22
ĎAKUJEM PEKNE ZA RADU, čiže napíšem len oznámenie formou listu na DÚ do 30.1.