babyslecna
13.12.06,13:44
Potrebujem pomôct. Som živnostník a zamestnávala som v novembri na dohodu. Jeden môj zamestnanec mal hruby prijem 12 000,- Sk. Z toho som mu zrazila 7658,- Sk nezdaniteľnú časť. Daň mi vyšla 824,- Sk. Mám problém s vyplením oznámenia platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou. Neviem,čo mam uviesť do kolonky druh zdaniteľného príjmu. Čítala som si už aj zákon ale nejako mi to nemysli. Môžem dať do tej kolonky, že ide o daň zo mzdy? Taktiež keď som vyplatila zamestnancovi mzdu v decembri, tak mám v kolonke kalendárny mesiac v ktorom bola zrazena daň uviesť december? Dokedy mám vlastne to oznámenie zaslať na daňový úrad?
endrju
13.12.06,13:49
Potrebujem pomôct. Som živnostník a zamestnávala som v novembri na dohodu. Jeden môj zamestnanec mal hruby prijem 12 000,- Sk. Z toho som mu zrazila 7658,- Sk nezdaniteľnú časť. Daň mi vyšla 824,- Sk. Mám problém s vyplením oznámenia platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou. Neviem,čo mam uviesť do kolonky druh zdaniteľného príjmu. Čítala som si už aj zákon ale nejako mi to nemysli. Môžem dať do tej kolonky, že ide o daň zo mzdy? Taktiež keď som vyplatila zamestnancovi mzdu v decembri, tak mám v kolonke kalendárny mesiac v ktorom bola zrazena daň uviesť december? Dokedy mám vlastne to oznámenie zaslať na daňový úrad?

Prečo chceš v tomto prípade vyplňovať tlačivo "oznámenia platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou"? :eek:
skaspa
13.12.06,13:54
podľa mňa máš platiť preddavky na daň a nie zrážať daň
babyslecna
13.12.06,14:00
No na daňovom úrade mi povedali, že keď som zamestnávala dohodárov, tak mám vyplniť tlačivo oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane.
sta
13.12.06,14:02
No na daňovom úrade mi povedali, že keď som zamestnávala dohodárov, tak mám vyplniť tlačivo oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane.

Ale keď si mu z HM odpočítala nezdaniteľnú časť, to znamená, že Ti asi podpísal Vyhlásenie k dani a v tomto prípade nejde o zrážkovú daň, ale o preddavkovú.
Topas
13.12.06,14:03
Zrážková daň sa zráža iba pri príjme do 5.000,- Sk a nesmie byť podpísané vyhlásenie, t.z. že sa neuplatňuje odpočítateľná položka ani nepriznáva daňový bonus.
babyslecna
13.12.06,14:03
Tak teraz tomu už vôbec nerozumiem
skaspa
13.12.06,14:04
zrážkovú daň upravuje § 43 zákona o dani z príjmov; čo sa týka závislej činnosti tak sa daň vyberá zrážkou ( § 43 ods. 3 písm. j)) iba ak: "príjem podľa § 5 ods. 1 písm. a) až g) plynúci daňovníkovi od zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, 122) ktorého úhrnná výška od tohto zamestnávateľa nepresiahne za kalendárny mesiac úhrnnú sumu 5 000 Sk a u ktorého si tento daňovník pri výpočte preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti neuplatňuje nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 a daňový bonus podľa § 33".

tieto podmienky nespĺňaš - podľa toho čo je uvedené v tvojej otázke
babyslecna
13.12.06,14:09
Takže akú mám teraz povinnosť voči daňovému úradu? Zaplatiť za zamestnanca-dohodára daň 842 Sk a ďalej?
endrju
13.12.06,14:10
Tak teraz tomu už vôbec nerozumiem
Nerozumiem tomu, že nerozumieš. :)

§43 odsek 3 písmeno j) hovorí jednoznačne o tom, kedy sa môže zraziť z príjmu zo závislej činnosti zrážková daň:

"j) príjem podľa § 5 ods. 1 písm. a) až g) plynúci daňovníkovi od zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane,122) ktorého úhrnná výška od tohto zamestnávateľa nepresiahne za kalendárny mesiac úhrnnú sumu 5 000 Sk a u ktorého si tento daňovník pri výpočte preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti neuplatňuje nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 a daňový bonus podľa § 33."

Píšeš, že príjem bol 12000. V tom okamžiku musíš na zrážkovú daň zabudnúť...
Ďalej píšeš o uplatnení 7658 Sk nezdaniteľnej čiastky. To je ďalší dôvod na to, aby si sa zrážkovou daňou v tomto prípade nezaoberala.
sta
13.12.06,14:13
Takže akú mám teraz povinnosť voči daňovému úradu? Zaplatiť za zamestnanca-dohodára daň 842 Sk a ďalej?

a ďalej poslať na DÚ za posledný štvrťrok Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň.... + tiež ročné Hlásenie.
babyslecna
13.12.06,14:14
Takže jednoducho odvediem za zamestnanca daň a nemusím už nič zasielať daňovému úradu ?
Topas
13.12.06,14:18
Takže akú mám teraz povinnosť voči daňovému úradu? Zaplatiť za zamestnanca-dohodára daň 842 Sk a ďalej?

Do 5 dní od výplatenia mzdy musíš zaplatiť DÚ daň. Predpokladám, že zamestnávateľ je zaregistrovaný za platiteľa dane zo závislej činnosti. Do 30 dní od ukončenia štvrťroka sa podáva Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch a do 31.3. násl. roka (pri tomto termíne si nie som celkom istá) sa podáva Hlásenie. Zamestnancovi po ukončení roka dáš potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch. Taktiež sa zamestnancovi dáva potvrdenie na účely RZZP.
babyslecna
13.12.06,14:20
Ďakujem veľmi pekne za pomoc. Nechápem, prečo mi na Daňovom úrade podali milnú informáciu.
eskoes
13.12.06,14:24
Ďakujem veľmi pekne za pomoc. Nechápem, prečo mi na Daňovom úrade podali milnú informáciu.
možno mysleli zraziť a odviesť preddavok :rolleyes: