AHA
13.12.06,14:28
Chcel by som si otvoriť živnosť a uplatniť si 40% paušálnu daň no neviem čo je k tomu potrebné, kďe sa to má hlásiť a ako to vlastne funguje. Môže mi niekto dať také neaké ľahko pochopiteľné vysvetlenie. Ďakujem


Chcel by som si otvoriť živnosť a uplatniť si 40% paušálnu daň no neviem čo je k tomu potrebné, kďe sa to má hlásiť a ako to vlastne funguje. Môže mi niekto dať také neaké ľahko pochopiteľné vysvetlenie. Ďakujem Nie je to paušálna daň,tá je zrušená, ale uplatňovanie paušálnych nákladov.


Chcel by som si otvoriť živnosť a uplatniť si 40% paušálnu daň no neviem čo je k tomu potrebné, kďe sa to má hlásiť a ako to vlastne funguje. Môže mi niekto dať také neaké ľahko pochopiteľné vysvetlenie. ĎakujemUrob všetko čo pri živnosti potrebuješ pre začiatok urobiť a počas podnikania zistíš, či si sa správne rozhodol pre paušálne výdavky. Nikomu to nemusíš hlásiť. Bude to dôležité až pri podávaní DP.

V prvom rade si musíš vybaviť živnostenský list a začať podnikať. 40% paušálna daň nie je. Jedná sa o to, že si budeš uplatňovať paušálnu daň. To znamená, že do daňového priznania si do nákladov dáš 40% z príjmov a nemusíš to zdokladovať. Odporúčam si to prepočítať či sa Ti to oplatí.

Živnosť potrebuješ vybaviť na živnostenskom úrade ( je treba k tomu výpis z registra trestov, 1000,-Sk kolok, občiansky atď.) A ak sa uplatňujú paušálne výdavky tak sa to nehlási nikde iba v DP sa to vyznačí pokiaľ viem.

Chcel ba som sa spýtať či si môžem dať do nákladov 60% prímov ak som živnostník a živnosť mám na elektoinštalačné práce, lebo zaradenie tejto živnosti som nenašiel v celom živnost. zákone???


Chcel ba som sa spýtať či si môžem dať do nákladov 60% prímov ak som živnostník a živnosť mám na elektoinštalačné práce, lebo zaradenie tejto živnosti som nenašiel v celom živnost. zákone??? Ak nie si platcom dph, tak si môžeš uplatniť 40% výdajov.

Ak sa tu nenájdeš, tak nárok na 60% nemáš.


Príloha č. 1

REMESELNÉ ŽIVNOSTIPor. č. Živnosť Zoznam


SKUPINA 101 - Výroba kovov a kovových výrobkov
1. Zámočníctvo I
2. Nástrojárstvo I
3. Kovoobrábanie I
4. Galvanizácia kovov I
5 Smaltovanie I

SKUPINA 103 - Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov
6. Opravy pracovných strojov I
7. Opravy cestných motorových vozidiel I
8. Opravy karosérií I

SKUPINA 104 - Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
9. Výroba a opravy protetických výrobkov I
10. Výroba a opravy ortopedickej obuvi
11. Hodinárstvo I

SKUPINA 106 - Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika
12. Kamenárstvo I


SKUPINA 108 - Výroba potravín a nápojov
13. Mäsiarstvo a údenárstvo I
14. Výroba piva a sladu I
15. Výroba mliečnych výrobkov I
16. Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov

SKUPINA 110 - Výroba kože, kožených výrobkov (vrátane obuvi), výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastických látok
17. Kožušníctvo I


SKUPINA 111 - Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov
18. Stolárstvo I
19 Zlatníctvo a klenotníctvo I

SKUPINA 112 - Výroba papierenská a polygrafická
20 Polygrafická výroba I


SKUPINA 113 - Stavebníctvo
21. Murárstvo I
22. Tesárstvo I
23. Pokrývačstvo I
24. Klampiarstvo I
25. Izolatérstvo I
26. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo I
27. Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
28. Podlahárstvo I

29. Plynoinštalatérstvo
29a. Kachliarstvo I

SKUPINA 114 - Ostatné
30. Holičstvo a kaderníctvo III
31. Kozmetické služby V
32. Pohostinská činnosť V
33. Čistenie a kontrola komínov V