virka
13.12.06,16:47
Ak niekto podniká v oblasti poisťovníctva a finančného poradenstva, má pod sebou svoju skupinu ľudí. Zorganizuje školenia a semináre, na týchto seminároch a školeniach im ako vedúci skupiny zaplatí obed aj občerstvenie.Môže si toto dať vedúci do nákladov? Ďakujem
Monika Kováčová
13.12.06,18:38
Nie nemôže. Sú to reprezentačné výdaje. Stravné si môže dať do nákladov len v zmysle ZoDP_§19_ods.2_pism.e
P.S. idem sa to pokúsiť prvýkrát nalinkovať...
P.s2: nepôjde to.