nokia901
13.12.06,17:22
Dobrý deň, vie mi prosím niekto poradiť ako má vyzerať dodatok k zmluve o združení, keď do združenia vstupuje 3 osoba alebo priložte vzor takého dodatku. Ďakujem
Manual
13.12.06,19:28
Dobrý deň, vie mi prosím niekto poradiť ako má vyzerať dodatok k zmluve o združení, keď do združenia vstupuje 3 osoba alebo priložte vzor takého dodatku. Ďakujem
Netreba z toho robiť vedu, dáš tomu názov: DODATOK k zmluve o združení uzatvorenej dňa....
Týmto dodatkom prakticky upravíš tie body zmluvy o združení, ktoré potrebuješ, to znamená že:
- v niektorom bode zmluvy máš počet členov, tak zmeníš počet členov na 3
- v niektorom bode zmluvy máš delenie príjmov a výdajov, tak dodatkom to upravíš na nové podmienky ako sa tí 3-ja členovia dohodli. Pravdepodobne to bude 1/3 : 1/3 :1/3 ale môže byť aj iné.
- a takto upravíš všetky body, ktorých zmenu zapríčinil vstup tretieho člena.
- spolu si sadnite, prejdite zmluvu a oni ti musia povedať čo sa vlastne mení.
- nezabudni tento dodatok dať všetkým členom podpísať
- napísať list na DU v ktorom oznamuješ novú skutočnosť, že už existujúce združenie sa rozšírilo na 3 členov a ako prílohu daj dodatok k zmluve o združení.
to je v kocke všetko
Pekný večer...:)
nokia901
13.12.06,20:05
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď, naozaj z toho netreba robiť vedu.