fosius
13.12.06,19:02
Pozná niekto fundovanú odpoveď na túto tému?
Čo s vyblednutými pokladničnými blokmi?Bol som si pýtať duplikát pokl.bloku.Odbili ma odpovedou že by porušili daňový zákon.Mal som si vraj spraviť fotokopiu pokl.bloku.Ale načo mi bude keď originál je nečitatelný.Dovolá sa človek spravodlivosti?Otvoril som účtovné knihy s minulých rokov a moje obavy sa potvrdili,značná časť pokl.blokov je nečitateľná.
Eva Hodásová
13.12.06,19:29
Proti tomuto sa nedá brániť. Prefotený doklad nemusí daň.úrad uznať, nakoľko ho nebude môcť porovnať s originálom ako tak čiateľným.Nám zmizla pokladničná kniha - doslova ostala biela,. je to v páskach ich kvalite. Duplikát by ti dali, ale určite nemajú kontrolnú pásku čitateľnú.Je mi to ľúto , ale nie si jediný, kto má tieto problémy.
ekopo
13.12.06,19:54
A najlepšie na tom je, že registračné pokladne s termopáskami sú certifikované. Asi by bolo dobré poslať daňového úradníka za tým, kto schválil pokladne na prevádzku. Jediná obrana je takáto: v čase zaúčtovania dokladu boli údaje čitateľné a údaje z pásky sú vlastne zachytené na nosiči dát, čiže v PC a sú k dispozícii aj v tlačovej verzii. Bude to tvrdenie proti tvrdeniu.
Johanka
13.12.06,20:55
Ja som si začala robiť "herbár" s ERP anomálií.
To , že s.r.o. má na blokoch z ERP IČ DPH svojho konateľa ako SZČO som už predýchala . Dala som doklad(y) naspäť klientovi, nech si to ide vybaviť do príslušnej firmy. Usmiali sa, vraj to napravia. Už sú odvtedy tri mesiace a nič s tým neurobili.
Ďalšia firma - občas má na blokoch dátum s rokom 2123 alebo 2126, a to už dlhé roky. Vraj im blbne tlačiareň ....
Môj vrcholový úlovok - obchodný reťazec s veľkým menom - na bločkoch DKP 123456789 , IČ DPH SK2020123456789.
Najprv som si myslela, že iba nadstavovali novú ERP, ale opakuje sa to.
Asi im blbne tlačiareň :) .
mgm
13.12.06,23:51
Ja niektoré bločky kopírujem. Myslím si, že na DU sú tiež len ľudia ... Aspoň budem mať prehľad ja, čo sa to pred polrokom, či rokom kupovalo.
sybila3
14.12.06,06:55
Aj ja som ich chcela kopírovať, ale niektoré sú už od dodávateľa dosť bledé a kopírka mi ich neokopíruje, nemá funkciu ako niektoré veľké pridávania farby, ale aj tak si myslím, že ked je originál dosť bledý, nie je o čom. Snaha bola.
danielik
14.12.06,06:56
Mne poradila jedna pani,aby som si prefocovala bločky alebo aj doklady čo prechádzajú faxom, pretože tým časom zblednú a tak keď to mám spolu zopnuté, viem aj po určitom čase o čo ide. Na DÚ jej to schválili, ale myslím, že to asi záleží na každom jednom daňovníkovi ako sa k tomu postaví.
bepo
14.12.06,07:04
Kopírovanie je fakt "dobrý" nápad,kto zaručí že sa z jedného dokladu nespravi 100 kópií a nepoužijú sa v 100 firmách? A ako odkontroluje pracovník DU že kópia je totožná s originálom?
jess
14.12.06,07:14
Kopírovanie je fakt "dobrý" nápad,kto zaručí že sa z jedného dokladu nespravi 100 kópií a nepoužijú sa v 100 firmách? A ako odkontroluje pracovník DU že kópia je totožná s originálom?

Máš iný nápad ???
Paula
14.12.06,07:15
Téma sa tu x-tý raz opakuje :)

Daniari na to iba toľko:

otázka:
Firma podniká v oblasti predaja tovaru a je povinná viesť tržby elektronickou registračnou pokladňou. Po určitom čase (3 mesiacoch) sú vytlačené denné uzávierky nečitateľné i keď sa každý deň riadne archivujú. Predajca pokladne firme povedal, že si majú prefocovať pásky. Je to z daňového hľadiska v poriadku, že nie firma ale aj každý zákazník je povinný prefocovať pásky za nakúpený tovar, ktoré jemu slúžia ako daňový doklad ?

odpoveď:
Podľa § 1 ods. 3 vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov daňový subjekt pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb vydáva kupujúcemu doklad vyhotovený pokladnicou, ktorého kópia sa uchováva na kontrolnej páske v pokladnici a ktorého údaje sú ustanovené v § 2 písm. j) cit. vyhlášky. Doklady vyhotovené podľa vyššie cit. ustanovení vyhlášky a vydané zákazníkovi, musia byť vyhotovené tak, aby tieto boli čitateľné a aby si zákazník, ktorý je účtovnou jednotkou mohol zabezpečiť trvalosť účtovných záznamov v zmysle ustanovenia § 8 ods.1 a 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Z uvedeného vyplýva, že daňový subjekt je zodpovedný, aby ním používaná elektronická registračná pokladnica vydávala také doklady, aby mohli byť splnené podmienky vyplývajúce z cit. ustanovenia zákona, t j. elektronickú registračnú pokladnicu zabezpečiť takou páskou, u ktorej výrobca garantuje uchovanie údajov. V prípade, že daňový subjekt, ktorý má povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu vydá doklad, u ktorého je predpoklad, že údaje z neho budú po čase stratené, odporúčame z takéhoto dokladu vyhotoviť fotokópiu a archivovať túto fotokópiu, ktorá bude slúžiť pre daňové účely. K uvedenej problematike je takéto stanovisko zaujaté aj zo strany MF SR.
bepo
14.12.06,07:25
Máš iný nápad ???
Tlačiť na predajcov aby používali normálne tlačiarne? Ja obmedzujem nákup tam kde vydávajú pásky z termotlačiarne príp žiadam o úhradu cez BU
Lucia7
14.12.06,08:23
Ja zase robim tak, ze takyto doklad z registracnej pokladne prepeciatkujem a nasledne ho odfotim, a pokial sa da aj s predkontaciou.
Melnick
14.12.06,08:31
Ja robím tak,že si vypíšem paragón naň napíšem náhradný doklad,vypíšem údaje z bločka ERP ,k tomu priložím slabo čitateľný blok z ERP a idem do obchodu nech mi dajú pečiatku na paragón.
Našťastie tých predajní nie je veľa. Vždy nazbieram viac a pečiatkujeme,a pečiatkujeme.:eek: :eek: :D