nokia901
13.12.06,19:10
Dobrý deň, dátum odovzdania materiálu bol 27.11.06 a dátum vystavenia fa bol 4.12.06. Dátumom zdanitelneho plnenia je v tomto prípade dátum 27.11.06. Je to správne?
Viera.M.
13.12.06,19:19
Dobrý deň, dátum odovzdania materiálu bol 27.11.06 a dátum vystavenia fa bol 4.12.06. Dátumom zdanitelneho plnenia je v tomto prípade dátum 27.11.06. Je to správne?
Áno, dátum dodania tovaru je 27.11.2006, deň kedy bol materiál predaný.