Žofa
13.12.06,20:24
Ahojte!
Pred niekoľkými mesiacmi sme založili s.r.o. a uzavreli sme nájomnú zmluvu na nebytové priestory /doba neurčitá/. Prenajímateľ nám písomne oznámil zvýšenie nájomného o 30%, čo je v rozpore s nájomnou zmluvou. V nájomnej zmluve stojí, že nájomné sa bude zvyšovať iba na základe celoročnej inflácie. Máme informácie, že prenajímateľ i niekoľko krát do roka zvyšuje takto nájomné. Ako sa proti takémuto neodôvodnenému zvyšovaniu nájomného môžem brániť? Ak nebudem totiž súhlasiť s takýmito praktikami, čaká ma pravdepodobne výpoveď a zároveň aj zánik s.r.o. Čo s tým???
Ďakujem
Žofa
Johanka
13.12.06,21:07
Treba mu písomne oznámiť, že so zvýšením nesúhlasíš. . V liste poukáž na znenie nájomnej zmluvy. Zmluva je dvojstranný právny akt a prenajímateľ nemôže jednostranne zvyšovať nájomné. Veľakrát sa však stáva, že v zmluve je niekde schovaná "čarovná formulka".
Prečo hneď rušiť firmu? Sídlo si predsa možeš zmeniť( aj dočasne) na iné miesto a hľadať vyhovujúce priestory.
Žofa
14.12.06,15:52
Ďakujem za odpoveď, Johanka.
Tento problém by som mala trochu upresniť.Od dotyčného pána máme prenajaté priestory a sklady o rozlohe cca 400m2 a vtomto kraji sme "cudzinci". Domáci nás upozorňovali na neserióznosť spomenutého pána.Vraj zvyšuje nájomné opakovane i niekoľko krát do roka a ľudia s ním rušia zmluvy.To však teraz nie je dôležité. Zaujíma ma hlavne jedna vec. Zo zvýšeným nájmom súhlasiť nebudem, a ani rušiť zmluvu. Ak si vyčkám na eventuálnu výpoveď z jeho strany a moja s.r.o. sa dostane do problémov jeho zavinením, môžem si na súde uplatňovať svoje práva resp.škody, ktoré mi vznikli? Mám zato, že toto by bola cesta ako spomenutého pána "odnaučiť" takýmto spôsobom.
Žofa
mysimis
14.12.06,15:59
Určite by to bol jeden zo spôsobov ako pána "odnaučiť" zvyšovať nájomné len podľa svojho uváženia, ale myslím že by to malo dopad aj na Tvoju s.r.o., lebo by sa to dialo súdnou cestou a zbytočne by sa len naťahoval čas a on by i tak trval na výpovedi.