mončok
14.12.06,11:02
Prosím o radu. Som začínajúci účtovník a neviem ako mám zaúčtovať preddavkovú faktúru . Nie som platca DPH. Faktúra bola uhradená z bankového účtu. Čo potom z riadnou faktúrou, pripnem ju len k preddavkovej? Ktorú zaevidujem v knihe záväzkov?
ekopo
14.12.06,11:08
V knihe pohľadávok resp. záväzkov v tomto prípade môžeš evidovať obe, a to tak, že riadnu s nulovou hodnotou. Do peňažného denníka zaúčtuješ úhradu preddavkovej faktúry do príslušných stĺpcov podľa charakteru.
Zoltán Kovács
14.12.06,12:28
Prosím o radu. Som začínajúci účtovník a neviem ako mám zaúčtovať preddavkovú faktúru . Nie som platca DPH. Faktúra bola uhradená z bankového účtu. Čo potom z riadnou faktúrou, pripnem ju len k preddavkovej? Ktorú zaevidujem v knihe záväzkov?

Tým, že nie si plátcom dph máš to jednoduchšie. Príjem za preddavkovú faktúru zaúčtuješ do peňažného denníka ako príjem ovplyvňujúci základ dane, v druhovom členení ako predaj tovaru, alebo predaj vl.výrobkov a služieb.
Do knihy pohladávok, resp. záväzkov zaeviduješ preddavkovú faktúru aj vyúčtovaciu. Ak vyúčtovacia znie na vyššiu sumu ako preddavková, potom vyúčtovaciu budeš evidovať vo výške rozdielu súm.
turbo
12.04.07,13:53
Prajem pekný deň!
Možno sa bude zdať moja otázka trochu od veci, ale aj tak.
Rád by som sa spýtal, prečo sa pri preddavkových FA došlých má výdaj účtovať ako VNZ a po obdržaní DF ID preúčtovať ako VOZD a pri preddavkových FA vystavených sa príjem má účtovať už hneď ako príjem OZD. Nemal by sa tiež príjem za preddavkovú FA účtovať ako PNZD a po vystavení DF tento preúčtovať ako POZD?
Takáto otázka ma akosi napadla po prečítaní príspevkoch o preddavkových faktúrach a akosi nemôžem dôjsť k dôvodom. Preddavkové FA v obidvoch prípadoch nie sú riadnými daňovými dokladmi a raz je postup tak a raz tak.
Ďakujem za odpoveď a všetkým prajem pekný deň!
evina
12.04.07,14:10
Prajem pekný deň!
Možno sa bude zdať moja otázka trochu od veci, ale aj tak.
Rád by som sa spýtal, prečo sa pri preddavkových FA došlých má výdaj účtovať ako VNZ a po obdržaní DF ID preúčtovať ako VOZD a pri preddavkových FA vystavených sa príjem má účtovať už hneď ako príjem OZD. Nemal by sa tiež príjem za preddavkovú FA účtovať ako PNZD a po vystavení DF tento preúčtovať ako POZD?
Takáto otázka ma akosi napadla po prečítaní príspevkoch o preddavkových faktúrach a akosi nemôžem dôjsť k dôvodom. Preddavkové FA v obidvoch prípadoch nie sú riadnými daňovými dokladmi a raz je postup tak a raz tak.
Ďakujem za odpoveď a všetkým prajem pekný deň!

Neviem, kde si čítal takéto účtovanie, ale máš pravdu nemal by byť rozdiel. Problém uvediem s prihliadnutím na daň z príjmu /neberiem do úvahy DPH/. V JÚ sa prijaté aj poskytnuté zálohy účtujú do výdavkov, resp. príjmov v tom zdaňovacom období, kedy bol tovar, resp. služba skutočne dodaný /á/ celkovo. To znamená, že v období, keď nebol tento obchod dokončený sa zálohy na strane príjmov aj výdavkov účtujú do príslušných stĺpcov neopvplvňujúcich základ dane.
Rozdielne pohľady sú na spôsob zaúčtovania. Jedni účtujú vždy úhradu zálohy ako výdavok, resp. príjem ovplyvňujúci základ dane a podľa splnenia obchodu upravujú tieto výdavky, resp. príjmy v uzávierkových operáciách a jedni ich účtuju rovno vždy ako VNOZD a PNZD a taktiež upravujú v uzávierkových operáciách, resp. po uskutočnení celého obchodu na základe konečnej faktúry..
turbo
13.04.07,07:33
Vďaka Evina za odpoveď.
Teraz by som sa spýtal konkrétny prípad:
Projektant (neplatca DPH) vystaví zálohovú FA na projektové práce 50.000,- Sk (platcovi DPH). Táto záloha mu bude vyplatená v hotovosti. Takže projektant si vystavenú zálohovú FA dá resp. nedá do záväzkov? A jej uhradenie - príjem zaúčtuje ako PNZD?
Po dodaní projektovej dokumentácie projektant vystaví DF na 100.000,- Sk, kde uvedie, že bol poskytnutý preddavok na 50.000,- a ostáva doplatiť ešte 50.000,- Sk. Opäť táto FA bude projektantovi uhradená hotovosťou. Takže projektant si dá do záväzkov DF vo výške 50.000,- SK resp. 100.000,- Sk? (podľa toho ako dá do záväzkov preddavkovú FA?) a príjem 50.000,- Sk z DF bude zahrnutý do POZD a následne ešte ID preučtuje 50.000,- za preddavkovú FA ako POZD?
Poprosil by som o radu, či je moja úvaha a postup správny, príp. ako to má byť správne.
Ďakujem a prajem pokojný a ničím nerušený deň i víkend!
renča1
13.04.07,07:47
Ahoj.

Ty nemôžeš zaevidovať konečnú vystav.fa na 100 tis. do knihy závazkov. Nie je to tvoj záväzok, je to tvoja pohľadávka. Celý postup bude nasledovný :

1) vystavená záloha 50 tis. zaeviduješ do závazkov
2) príjem na účet naúčtuješ PNZD 50 tis.
3) konečná FA 100 tis. zaeviduješ v knihe pohľadávok
4) cez ID preúčtuješ storno PNZD plusom na POZD 50 tis.Vyrovnáš aj v pomoc.knihách ..
5) príjem zbytok 50 tis. v hotovosti účtuješ ako POZD.

Ja to účtujem iným spôsobom....lebo viem, že dodaný tovar, služby budú dodané v tom istom roku ako bola prijatá záloha. Ja účtujem nasledovne:

1) postup je rovnaký
2) príjem účtujem POZD 50 tis.
3) postup je rovnaký
4) bod 4 už nepoužívam, vo svojom softe preúčtujem zálohu ku kon.fa len ručne, len v eviden.knihách /kniha záv.,kniha pohľad./
5) postup je rovnaký.
turbo
16.04.07,07:45
Vďaka Reča za odpoveď.
Tými záväzkami som v skutočnosti myslel pohľadávky, ale akosi som sa sekol.
Vďaka za opravu. Ešte akosi mi nejde do hlavy, prečo je potrebné vystavenú zálohovú FA dávať do záväzkov, keď ja vlastne nemám voči inému záväzok, ak tak voči sebe, aby som nezabudol preučtovať zálohu z PNZD na POZD. Skôr by som teda zálohovú FA neevidoval v žiadnej knihe, resp. v knihe pohľadávok, ale v tom prípade konečnú FA v pohľadávkach len v sume 50.000,- SK. Druhý postup, ktorý si uviedla sa mi zdá v pohode. Ešte raz vďaka za odpoveď a radu.
Prajem pokojný a ničím nerušený deň!