Fany
14.12.06,11:19
Manžel SZČO používal na podnikanie auto. Po odpísaní ho preradil do osobného užívania a v r. 2005 prepísal na manželku. Keďže majú bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, zrejme je to v poriadku. Teraz ho manželka predala. Kto si dáva do daňového priznania príjem z predaja, manžel alebo manželka. Obaja sú SZČO, ale auto sa predalo už vyradené, mimo SZČO a ani manželka ho v podnikaní nemala.
tinaM
14.12.06,11:33
Predaj osobného automobilu, ktorý bol zaradený v obch.majetku, nie je oslobodený od dane z príjmu ešte 5 rokov po preradení z podnikania. Vyplýva to z § 9 ods.1 písm.d zákona o dani z príjmov.
Vyradili ste auto z podnikania. Výnos z predaja si dáva do DP jeden z manželov /dala by som manželku/ ako príjem podľa § 8 ods.l písm.c zákona o dani z príjmov.
Vo vašom prípade bude príjmom celá suma, lebo auto bolo už odpísané, čiže zostatková hodnota, ktorá by mohla byť výdajom, je nulová.
andrej_rv
14.12.06,11:49
Keďže auto v BSM využíval na na podnikanie a náklady si uplatňoval len manžel, ja by som v náväznosti na znenie § 6 ods. 14 ZoDP aj príjem z predaja zahrnul len do DP manžela (bez ohľadu na to, že ako držiteľ bola zapísaná už manželka).
skaspa
14.12.06,12:00
§ 6 ods. 14 sa hovorí ak hnuteľnú vec v BSM využívajú obaja manželia na podnikanie, tak sa výdakvy rozdelia medzi nich v pomere v akom vec využívali a rovnakým pomerom sa rozdelia aj príjmy - z otázky mi vyplýva, že manželka auto nevyužívala na podnikanie - navyše príjem z predaja auta už nebude príjmom podľa § 6 ods. 1 - 3, lebo je vyradený z majetku a budú ho teda predávať ako FO občania

ja by som skôr použil § 4 ods. 8:
Príjmy uvedené v § 6 ods. 3, § 7 a 8, ktoré plynú manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, sa zahŕňajú do základu dane v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa nedohodnú inak; v tom istom pomere sa zahŕňajú do základu dane výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie týchto príjmov.
Bude to príjem podľa § 8 a ak je auto v BSM môžu sa sami rozhodnúť, kto príjem zdaní,
Fany
14.12.06,12:00
Ďakujem, ešte sa chcem spýtať, uvádza sa tam skutočná predajná cena podľa zmluvy, alebo obvyklá na trhu, príp. nejaký znalecký odhad?
tinaM
14.12.06,12:10
Predaj osobného automobilu, ktorý bol zaradený v obch.majetku, nie je oslobodený od dane z príjmu ešte 5 rokov po preradení z podnikania. Vyplýva to z § 9 ods.1 písm.d zákona o dani z príjmov.
Vyradili ste auto z podnikania. Výnos z predaja si dáva do DP jeden z manželov /dala by som manželku/ ako príjem podľa § 8 ods.l písm.c zákona o dani z príjmov.
Vo vašom prípade bude príjmom celá suma, lebo auto bolo už odpísané, čiže zostatková hodnota, ktorá by mohla byť výdajom, je nulová.
Môže sa urobiť písomná dohoda medzi manželmi, v ktorej sa dohodnú, u koho sa príjem z predaja auta zdaní.
Uvádza sa tam cena získaná z predaja,ale pokiaľ sa jedná o osobu blízku,tak cena obvyklá. /Dá sa zistiť aj v niektorom autobazáre,za akú cenu by vedeli predať také auto/.
eskoes
14.12.06,13:17
Môže sa urobiť písomná dohoda medzi manželmi, v ktorej sa dohodnú, u koho sa príjem z predaja auta zdaní.
Uvádza sa tam cena získaná z predaja,ale pokiaľ sa jedná o osobu blízku,tak cena obvyklá. /Dá sa zistiť aj v niektorom autobazáre,za akú cenu by vedeli predať také auto/.
s tou obvyklou cenou úplne tak nesúhlasím, to ako keď predám moje auto synovi za 250 000 Sk podľa kúpno predajnej zmluvy a bude sa predávať napr. v bazáre za 300 000 Sk mám podať daň. priznanie na 300 000 Sk???
Manual
14.12.06,13:23
Nie, zdaníš to, za koľko si predala v tomto momente ťa už cena autobazáru nezaujíma.
Pekný deň...:)
eskoes
14.12.06,13:25
Nie, zdaníš to, za koľko si predala v tomto momente ťa už cena autobazáru nezaujíma.
Pekný deň...:)
a keď predám toto auto synovi za 1000 Sk a v autobazáre bude stáť 300 000 Sk potom ma tiež nezaujíma cena autobazáru? resp. kedy ma potom cena autobazáru alebo znalca zaujíma?
Manual
14.12.06,13:37
a keď predám toto auto synovi za 1000 Sk a v autobazáre bude stáť 300 000 Sk potom ma tiež nezaujíma cena autobazáru? resp. kedy ma potom cena autobazáru alebo znalca zaujíma? Blízkej osobe by si to mala predať za cenu obvyklú alebo podľa ocenenia znalca. Ak to predáš za 1000,- tak zdaníš túto sumu. Ale riskuješ ak na to kontrola dojde, tak to budeš musieť dodaniť + sankcia.
To že to predáš za 1000,- je tvoje vlasné rozhodnutie, hoci vieš, že v čase predaja je obviklá cena oveľa vyššia a aj napriek tomuto poznaniu si si stanovila cenu sama. Keď je už platba vykonaná a zaúčtovaná, potom ťa už naozaj cena v autobazáre nemusí zaujímať.
tinaM
14.12.06,13:39
a keď predám toto auto synovi za 1000 Sk a v autobazáre bude stáť 300 000 Sk potom ma tiež nezaujíma cena autobazáru? resp. kedy ma potom cena autobazáru alebo znalca zaujíma?
Ak predáš to auto synovi za 1000 Sk, na to by sa daňováci asi pozreli. Ak by si ho predala za 250.000 Sk, v tom prípade myslím, že by sa do toho nevŕtali. Ten autobazár som uviedla len preto, že sa nemusí v každom prípade robiť súdnoznalecký posudok.
eskoes
14.12.06,13:40
Blízkej osobe by si to mala predať za cenu obvyklú alebo podľa ocenenia znalca. Ak to predáš za 1000,- tak zdaníš túto sumu. Ale riskuješ ak na to kontrola dojde, tak do budeš musieť dodaniť + sankcia.
To že to predáš za 1000,- je tvoje vlasné rozhodnutie, hoci vieš, že v čase predaja je obviklá cena oveľa vyššia. Keď je už platba vykonaná a zaúčtovaná, potom ťa už naozaj cena v autobazáre nemusí zaujímať.

a podľa akého § by ma daňový úrad dodanil; povedzme, že by si zohnali znalecký posudok, že auto stálo 300000 Sk a nie 1000 Sk, aký § zákona o dani z príjmov som porušil, keď som predal auto za 1000 Sk?
ivako
14.12.06,13:52
Zákon o dani z príjmov a ani iný daňový zákon neukladá daňovníkovi povinnosť vypracovať znalecký posudok pri predaji osobného motorového vozidla. Kúpna cena je vecou dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Nový zákon o dani z príjmov platný od 1. 1. 2004 už nepozná pojem blízke osoby pri tuzemských obchodných transakciách.
Príjem z predaja hmotného majetku zaradeného v obchodnom majetku je zdaniteľným príjmom podnikateľa, a to príjmom z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. V peňažnom denníku sa zaúčtuje takýto príjem z predaja automobilu ako ostatný príjem - príjem z predaja dlhodobého hmotného majetku.
Pri predaji motorového vozidla pri ktorom nebolo pri obstaraní uplatnené odpočítanie DPH sa neuplatní DPH. Podľa § 42 od dane je oslobodené dodanie tovaru, pri nadobudnutí ktorého nie je možné odpočítať daň. Faktúra za predaj osobného motorového vozidla sa vystaví bez DPH.


Ing. Anton Kolembus (IX/2005)
eskoes
14.12.06,13:55
presne na to som narážal,
veget
14.12.06,15:16
Synovi môžte auto darovať a nemusíte platiť daň, aj keď bolo v obchodnom majetku.
tinaM
14.12.06,19:39
Zákon o dani z príjmov a ani iný daňový zákon neukladá daňovníkovi povinnosť vypracovať znalecký posudok pri predaji osobného motorového vozidla. Kúpna cena je vecou dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Nový zákon o dani z príjmov platný od 1. 1. 2004 už nepozná pojem blízke osoby pri tuzemských obchodných transakciách.
Príjem z predaja hmotného majetku zaradeného v obchodnom majetku je zdaniteľným príjmom podnikateľa, a to príjmom z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. V peňažnom denníku sa zaúčtuje takýto príjem z predaja automobilu ako ostatný príjem - príjem z predaja dlhodobého hmotného majetku.
Pri predaji motorového vozidla pri ktorom nebolo pri obstaraní uplatnené odpočítanie DPH sa neuplatní DPH. Podľa § 42 od dane je oslobodené dodanie tovaru, pri nadobudnutí ktorého nie je možné odpočítať daň. Faktúra za predaj osobného motorového vozidla sa vystaví bez DPH.


Ing. Anton Kolembus (IX/2005)
To znamená, že pokiaľ som vyradila auto z podnikania do osobného úžívania a predám ho do 5 rokov, som povinná to zdaniť podľa § 6 a nie podľa § 8?
skaspa
14.12.06,20:18
To znamená, že pokiaľ som vyradila auto z podnikania do osobného úžívania a predám ho do 5 rokov, som povinná to zdaniť podľa § 6 a nie podľa § 8?
samozrejme, že to bude príjem podľa § 8,len nebude od dane oslobodený; ak predsa nemáš auto v obchodnom majetku (je vyradené), neúčtuješ už o ňom, nemáš ho na karte majetku, proste pre teba ako podnikateľa už "neexistuje", tak predsa keď takéto auto predáš nemôže to byť príjem zo živnosti; ako by si zaúčtovala predaj auta vyradeného z majetku???

konkrétne znenie § 6 ods. 14: Hnuteľné veci a nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa odsekov 1 až 3 obaja manželia, zahrnie do obchodného majetku jeden z manželov. Výdavky súvisiace s využívaním týchto hnuteľných vecí a nehnuteľností sa rozdelia medzi oboch manželov v pomere, v akom ich využívajú pri svojej činnosti; v takomto pomere sa rozdelí aj príjem z ich predaja.
§ 6 ods. 14 rieši obchodný majetok, zadávateľ otázky už predáva auto ako FO občan, nie ako podnikateľ a ako FO občan nemôže mať príjem podľa § 6, čiže nemožno použiť tento §.
tinaM
14.12.06,20:27
Tak som to vedela aj ja. Je mi to úplne jasné. Túto otázku som dala preto, lebo celý čas sa tu bavíme o vyradenom aute a v príspevku č. 13 sa hovorí o § 6. Už som si úplne prestala veriť.
ivako
15.12.06,06:14
citát od ing. Kolembusa je z roku 2005, preto ten par., išlo tam hlavne o "blízke osoby"