moncici121
14.12.06,13:23
Aký mám uviesť deň zdaniteľného plnenia, ked faktúru vystavujem dnes 14.12., splatnosť je 10 dní a služba, ktorú fakturujem bolo: založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Sme advokátska kancelária a výpis z obchodného registra o tom, že spoločnosť bola zapísaná nám prišiel včera a na ňom je napísané: DEŇ ZÁPISU (spoločnosti) 5.12.2006. Den zdanit. plnenia bude dátum, kedy spoločnosť vznikla? Nevadí ked deň zadnit. plnenia bude skôr ako deň vystavenia fa?

Ďakujem.
Zoltán Kovács
14.12.06,13:33
Aký mám uviesť deň zdaniteľného plnenia, ked faktúru vystavujem dnes 14.12., splatnosť je 10 dní a služba, ktorú fakturujem bolo: založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Sme advokátska kancelária a výpis z obchodného registra o tom, že spoločnosť bola zapísaná nám prišiel včera a na ňom je napísané: DEŇ ZÁPISU (spoločnosti) 5.12.2006. Den zdanit. plnenia bude dátum, kedy spoločnosť vznikla? Nevadí ked deň zadnit. plnenia bude skôr ako deň vystavenia fa?

Ďakujem.

Daňový doklad musiš vystaviť najneskôr do 15 dní od dňa vzniku plnenia. Takže ak zdaniteľné plnenie bolo 5.12. potom najneskôrší dátum vystavenia faktúry je 20.12. Takže keď vystavuješ dnes potom si ešte v lehote.

Dátum vystavenia bude 14.12.2006
Dátum plnenia 05.12.2006
tinaM
14.12.06,13:33
Podľa § 71 zákona o dani z pridanej hodnoty je platiteľ povinný pri kažkom dodaní tovaru a služby vyhotoviť faktúru do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti. To znamená, že deň vzniku DP môže byť vo vašom prípade 5.12.2006 a deň vystavenia faktúry je 14.12.2006.