Ajka 2
14.12.06,13:31
Môžte sa mi PROSÍM niekto kuknúť na môj výpočet nákladov pre zamestnávateľa z poskytnutých stravných lístkov?
Takže:
Živnostník podniká v stavovaní. Zamestnáva 15 zamestnancov ktorým mesačne dáva každému 20 vlastných stravných lístkov v hodnote 63 Sk.
Zamestnanci mu za ne neplatia je to taká spoločná dohoda čiže majú podľa mňa nepeňažný príjem.
Vypočítam to takto: 63,- x 20 = 1260,- s DPH
1058,8 bez DPH
201,2 DPH
Výdaj ovpl.daň z pr.je tých 55% z 1058,8 = 582,3 + 201,2 DPH
Výdaj neovpl.daň je zvyšných 45% = 476,5
Príspevok so SF je 10,- x 20 lístkov = 200,- to sa im vo výplate zdaní.
Zamestnanci mu majú uhradiť 329,- každý (276,5 + 52,5DPH)
Tá suma ktorú zamestnanci majú zaplatiť za lístky a zamestnávateľovi a on to od nich nežiada sa im vo výplate musí zdaniť tež ako nepeňažný príjem,nie?
Mám to dobre? Mne to už dáko namyslí.:(
ondrejvla
14.12.06,21:38
Môžte sa mi PROSÍM niekto kuknúť na môj výpočet nákladov pre zamestnávateľa z poskytnutých stravných lístkov?
Takže:
Živnostník podniká v stavovaní. Zamestnáva 15 zamestnancov ktorým mesačne dáva každému 20 vlastných stravných lístkov v hodnote 63 Sk.
Zamestnanci mu za ne neplatia je to taká spoločná dohoda čiže majú podľa mňa nepeňažný príjem.
Vypočítam to takto: 63,- x 20 = 1260,- s DPH
1058,8 bez DPH
201,2 DPH
Výdaj ovpl.daň z pr.je tých 55% z 1058,8 = 582,3 + 201,2 DPH
Výdaj neovpl.daň je zvyšných 45% = 476,5
Príspevok so SF je 10,- x 20 lístkov = 200,- to sa im vo výplate zdaní.
Zamestnanci mu majú uhradiť 329,- každý (276,5 + 52,5DPH)
Tá suma ktorú zamestnanci majú zaplatiť za lístky a zamestnávateľovi a on to od nich nežiada sa im vo výplate musí zdaniť tež ako nepeňažný príjem,nie?
Mám to dobre? Mne to už dáko namyslí.:(

Navrhujem nasledovné riešenie :
- zamestnávateľ môže uhradiť zamestnancovi až do výšky 49,- Sk za 1 ks,
takže : 20 x 49,- Sk = 980,- Sk
SF - ak je dostatok prostriedkov na SF a sú nevyčerpané, navrhujem urobiť kalkuláciu, koľko bude príspevok zo SF. V tomto prípade predpokladám, že je vysoký,( a možno aj nečerpaný) by bolo možné prispieť 14,- Sk. Vtedy by neuhrádzal zamestnanec nič. Ak sa rozhodneš prispievať napr. 6,- Sk/ks, tak sme na tom nasledovne : 49,- + 6,- = 55,- Sk, zamestnanec 8,- Sk, čo je aj základ pre DPH, takže zamestnanec uhradí 9,52 Sk za 1 ks. V prípade ak ich zamestnanec neuhrádza na základe rozhodnutia zamestnávateľa, je to zdaniteľný príjem, čiže pri počte 20 ks je zdaniteľným príjmom nepeňažný príjem 20x8,- Sk = 160,- Sk, ale DPH musí zamestnanec uhradiť a ty si ho zaúčtuješ na daňovú povinnosť.

Dúfam, že som ťa nedomotala.
Ajka 2
15.12.06,08:08
Nie, je to v pohode chápem.
Akurát mi nie je jasné tých 49.- Myslíš tým 55% z 89,však?Ja som si doteraz myslela že to môže byť len 55% z ceny lístku!???
Čo sa týka SF tak môže prispievať len tých 6,- lebo by mu to nevyšlo,nakúpil totiž kolekcie,ale stravné lístky doteraz neúčtoval iba im ich tak dával lebo nevedel ako na to.
ondrejvla
15.12.06,21:01
Nie, je to v pohode chápem.
Akurát mi nie je jasné tých 49.- Myslíš tým 55% z 89,však?Ja som si doteraz myslela že to môže byť len 55% z ceny lístku!???
Čo sa týka SF tak môže prispievať len tých 6,- lebo by mu to nevyšlo,nakúpil totiž kolekcie,ale stravné lístky doteraz neúčtoval iba im ich tak dával lebo nevedel ako na to.

Vôbec nemusí byť 55% z ceny lístku ale z výšky cestovných náhrad na stravné z 89,- Sk, Pri tých kolekciách pozor, musia sa zdaniť, aj keď je to zo SF!
Ajka 2
16.12.06,08:11
Ďakujem Ondrejvla.
A tie kolekcie som už zdanila to som sa tu už niekde dočítala.;)
Pekný víkend.:):):)