účtovník 007
15.12.06,08:30
Naša firma XX uzavrela zmluvu s firmou XY o odstúpení predajných miest(stánkov). Zmluva spĺňa náležitosti daňového dokladu.
V zmluve je uvedené:
-účinná od 1.1.2007
-k cene odstupného sa pripočítava DPH v zmysle pl.právnych predpisov
-odstupné je splatné v 12 mesačných splátkach
-súčasťou zmluvy je splátkový kalendár na 12 mesiacov rovnomerných splátok. V rozpise je uvedená cena bez DPH+DPH. A veta: deň splatnosti splátky je súčasne dňom daňovej povinnosti.:cool:
A tu mám otázku.
Mám DPH na vstupe na základe uvedenej zmluvy odpočítať v 1/2007? Alebo podľa splátkového kalendára rovnomerne mesačne?
Dochádza k dodaniu služby dňom účinnosti zmluvy, t.j. 1.1.2007? Alebo rovnomerne podľa splátkového kalendára?
Za každú radu vopred ďakujem.
Peterka
15.12.06,10:49
DPH odpočítať ku dňu dodania,t.j, ku dňu účinnosti zmluvy.
Jozef I
15.12.06,13:40
Ja si myslím, že je to tiež asi podľa zmluvy a odpočet by mal byť jednorázovo v 01/2007. Ale možno nejaký odborník poradí viac. ;)
Jana Acsová
18.12.06,07:21
Kedy firma odstúpi od predajných priestorov? Dňom podpísania zmluvy? T.j. ihneď po podpise bez "prieťahov". Nová firma začne užívať priestory dňom účinnosti zmluvy?
ALBO
18.12.06,07:56
No ak by to malo byť tak, ako sú odpovede vyššie= jednorázovo (teda nie opakované plnenie,ako pri prenájme, neviem totiž čo presne myslí odstúpením), potom si myslím, že by nebol na mieste ani ten splátkový kalendár a alikvotny odvod DPH na výstupe. Pre odstupujúceho musí platiť predsa rovnaký deň DP.
účtovník 007
18.12.06,08:42
Kedy firma odstúpi od predajných priestorov? Dňom podpísania zmluvy? T.j. ihneď po podpise bez "prieťahov".?

Nie.(Zmluva bola podpísaná 15.12.2006) Odstúpi priestor k 31.12.2006


Nová firma začne užívať priestory dňom účinnosti zmluvy?

Áno. My začneme priestory užívať 1.1.2007

Jedná sa mi o to, že ak bude k zmluve priložený spl. kal. s rozpisom DPH a odstupujúca firma bude DPH odvádzať podľa uvedeného splát. kalendára, nemal by byť pre nás deň daňovej povinnosti spoločný? Mne sa to podľa spl.kal. moc nezdá. Myslím, že deň poskytnutia služby, je deň účinnosti zmluvy t.j. 1.1.2007, vtedy budem mať predajný priestor k dispozícii a začnem v ňom prevádzkovať podnikateľskú činnosť. Splát.kal. by mal byť pre mňa len dohodou o splátkach, bez náväznosti na DPH. Myslím, že je to to isté, ako keby som uzavrela dohodu o splátkach faktúry.
Jana Acsová
18.12.06,09:00
Javí sa mi to rovnako ako jednorázovo poskytnutá a prijatá služba bez opakovaného, či čiastkového dodania.
účtovník 007
18.12.06,09:05
Ďakujem všetkým za odpovede. ;)