Jarom
15.12.06,08:43
Prosím o radu:
Som zamestnaný (§ 5 ods. 1 písm. a), okrem toho som aj SZČO (§ 6 ods. 1 písm.b) a v roku 2006 som na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie (§ 6 ods. 2 písm. b) vykonával osobného asistenta. Ako SZČO v roku 2006 som mal príjem 82 000 Sk, t.zn., že som neprekročil hranicu 82 800 Sk, kedy je už potrebné plati odvody do soc. poisťovni. Príjem z výkonu osobného asistenta som mal 67 155 Sk v roku 2006. Budem musieť platiť odvody do soc. poisťovne za rok 2006 pri týchto príjmoch?
Ďalšia otázka: Môžem uplatniť výdavky pri SZČO zvlášť (preukázateľné daňové výdavky) a pri výkone osobnej asistencie zvlášť (40% paušálne) alebo len spolu (buď preukázateľné daňové výdavky alebo 40% paušálne)?
Ajka 2
15.12.06,09:06
Ak som to dobre pochopila tak tie dva príjmy sú vykonávané mimo závislej činnosti čiže ako SZČO.
Takže podľa mňa sa aj zratávajú a pri daňovom priznaní sa rozhodneš buď (40%) alebo (preukázateľné výdavky).
Tým pádom myslím že ti vzniká aj povinnosť platiť odvody do soc.poisťovni.