ZuzanaRa
15.12.06,12:32
Zdravím všechny a prosím moc o radu.

Naše společnost vznikla 1.11.2005. Ke konci roku jsme měli v evidenci DHM a uplatnili jsme si poměrnou část účetních odpisů a plnou výši rovnoměrného daňového odpisu.
Poté jsme přešli na hospodářský rok a k 30.9.2006 ho ukončili.
Máme nárok uplatnit si daňový odpis v plné výši?
A jak s účetními odpisy? Zachovat rozpočítání, které bylo původně a pokračovat v následujícím hospodářském roce nebo ho upravit?

Doufám, že poradíte protože jsem sice v zákoně hledala, ale nějak nemohu najít ten správný paragraf.

Díky!
skaspa
15.12.06,12:48
daňové odpisy: pri zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok sa považuje obodie od 1.1.2006 do 30.9.2006 za samostatné zdaňovacie obdobie (zmena účtovného obdobia § 41 ods. 12 zákona o dani z príjmov); ak máte k 30.9.2006 odpisovaný majetok účtovaný alebo evidovaný vo vašom majetku k poslednému dňu príslušného zdaňovacieho obdobia, čiže k 30.9.2006 (§22 ods. 11 zákona o dani z príjmov) možete uplatniť celoročný odpis; ďalší celoročný odpis uplatníte k 30.9.2007;
príklad obstarali ste auto (1.odpisová skupina) - vstupná cena 400 000 Sk,
daňové odpisy:
od 1.11.2005 do 31.12.2005 - 100 000 Sk
od 1.1.2006 do 30.9.2006 - 100 000 Sk
od 1.10.2006 do 30.9.2007 - 100 000 Sk
od 1.10.2007 do 30.9.2008 - 100 000 Sk

účtovné odpisy uplatňujete podľa vami stanoveného odpisového plánu
KEJKA
15.12.06,20:14
najskor som odpovedala, následne vidím, že ma s odpoveďou predbehli..... fakt som si odpoveď nevšimla, ale podľa času tam už musela byť. Chcela som príspevok vymazať.... ale mi je ľúto, ved som nad tým sedela....
=============
čo je zdaňovacie obdobie - citujem z ZDP
(11) Ak daňovník mení zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak, je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcim dňu zmeny v lehote podľa § 49 ods. 2.
(12) Ak v súlade s osobitným predpisom 134) došlo k zmene účtovného obdobia na hospodársky rok, je súčasne hospodársky rok aj zdaňovacím obdobím. Na termín predloženia daňového priznania sa v tomto prípade primerane použijú ustanovenia tohto zákona o termínoch predkladania daňového priznania. Pri zmene zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok, na hospodársky rok sa obdobie od začiatku kalendárneho roka do dňa predchádzajúceho zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok považuje za samostatné zdaňovacie obdobie.

____________________
a §22
(11) Odpis vo výške vypočítaného ročného odpisu z hmotného majetku podľa § 26 ods. 6 až 9, § 27 alebo § 28 účtovaného 1) alebo evidovaného podľa § 6 ods. 11 k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, okrem majetku vylúčeného z odpisovania, môže daňovník uplatniť k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia.

=================
Z uvedeného mne vyplýva, že aj ked zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 mesiacov, daňové odpisy sa môžu uplatniť v plnej výške. Môže sa však tiež zvoliť PRERUŠENIE odpisovanie. NEMOŽE sa však uplatniť pomerná časť odpisov.
==============

Účtovné odpisy je kategória, kde sledujeme časové hľadisko. Účtovanie 1/12 ročného odpisu (12 mesiacov=rok) vypočítaného v súlade s postupmi účtovania je podľa mňa najvhodnejšie.
ZuzanaRa
18.12.06,06:56
Moc děkuji za odpověď! Hodně mi to pomohlo. A díky za uvedení paragrafů, už vím, kde se opřít v zákoně :o)
tonkat
11.05.07,17:14
Prosím o pomoc pri výpočte odpisov. Firma prešla od 01.05.2004 na hospodársky rok - do 30.04.2005. V 12/2003 zakúpila PC v obst. cene 35.295 ,-. Zaradený v 1. sk. zrýchl. odpisovanie. V 08/2004 znížila obstarávaciu cenu z titulu vyradenia časti PC o 15.280,-.
Podľa evidencie v účtovníctve jek 30.04.2006 zostatková cena účtovná tohto PC 4587,- a daňová 25023,-. Neviem sa k tomu dopracovať, ako to vypočítala pani predomnou. Aké budú odpisy v tomto roku? Pomôžete? Ďakujem pekne.