arpad
15.12.06,20:08
Som živnostník a účtujem v JÚ, mohol by mi niekto poradiť či je určené do akej výšky možem mať príjem, aby som nemusel prejsť na podvojné účtovníctvo ?
a moja druhá otázka by sa týkala fa za Orange, ak mi príde fa v 12/06 a bude na nej vykázané obdobie od 19.12.2006 do 20.01.2007 v peňažnom denníku ako správne zaúčtovať - som štvrťročným plátcom DPH. ďakujem !
evina
15.12.06,20:20
Som živnostník a účtujem v JÚ, mohol by mi niekto poradiť či je určené do akej výšky možem mať príjem, aby som nemusel prejsť na podvojné účtovníctvo ?


Vedenie PÚ nie je obmedzené, resp. určené výškou príjmu. Každá právnická osoba, resp. FO zapísaná v obchodnom registri je povinná viesť PÚ.V sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať podnikateľ- FO nezapísaná v OR.
a moja druhá otázka by sa týkala fa za Orange, ak mi príde fa v 12/06 a bude na nej vykázané obdobie od 19.12.2006 do 20.01.2007 v peňažnom denníku ako správne zaúčtovať - som štvrťročným plátcom DPH. ďakujem !

Čo sa týka dane z príjmu, zapíše sa do denníka v deň úhrady faktúry.V JÚ sa faktúra za telefón časovo nerozlišuje.

Do evidencie DPH a nárok na odpočet sa uplatní, ak máš faktúru k dispozícii , podľa dátumu dodania služby.
Anja111
15.12.06,20:21
Som živnostník a účtujem v JÚ, mohol by mi niekto poradiť či je určené do akej výšky možem mať príjem, aby som nemusel prejsť na podvojné účtovníctvo ?
a moja druhá otázka by sa týkala fa za Orange, ak mi príde fa v 12/06 a bude na nej vykázané obdobie od 19.12.2006 do 20.01.2007 v peňažnom denníku ako správne zaúčtovať - som štvrťročným plátcom DPH. ďakujem !

Obrat nie je dôvodom na účtovanie v podvojnom účtovníctve. Povinnosť účtovať v PU majú právnické osoby.
V JU sa uvedená fa z Orange zaúčtuje tak isto ako počas roka. Do výdavkov ide v deň úhrady.
mgm
15.12.06,20:35
... a moja druhá otázka by sa týkala fa za Orange, ak mi príde fa v 12/06 a bude na nej vykázané obdobie od 19.12.2006 do 20.01.2007 v peňažnom denníku ako správne zaúčtovať - som štvrťročným plátcom DPH. ďakujem !

Do záväzkov túto fa zaevidujem v r. 2007 a do peň. denníka v deň úhrady /tiež v r. 2007/.
DPH - I.Q.2007, lebo fa Ti príde až po 20.1.2007 - deň dodania služby

Opravujem a ospravedlňujem sa. Asi som zle pochopila otázku.
Do záväzkov fa zaevidujem v r. 2006, do peňaž. denníka v deň úhrady, DPH IV.Q.2006
katarina.j
16.12.06,06:21
Podľa mna čo sa týka zaúčtovania fa od Orange, ak je paušál od 19.12.2006.-do 20.1.2007 /kedže sa platí paušál mesiac vopred tak faktúra ti musí dojsť este v decembri 2006/ dávaš ju do záväzkov v roku 2006 a na základe zápisu do záväzkov si uplatníš aj dph. na konci roka ti giguruje ako neuhradený záväzok, ak to uhradíš v r.2007 tak odpíšeš úhradu záväzku /neviem v akom programe účtuješ, ale pozor aby ti neuplatnilo 2x uplatnenie dph aj v r.2006 aj v r.2007./
MGM POZOR!!!dátum dodania služby je 2-3 dni od kedy začína paušál, v tomto prípade je začiatok paušálu od 19.12.2006 tak fa dojde ešte v r.2006 a nie 2007!!!
tinaM
16.12.06,07:14
Podľa mna čo sa týka zaúčtovania fa od Orange, ak je paušál od 19.12.2006.-do 20.1.2007 /kedže sa platí paušál mesiac vopred tak faktúra ti musí dojsť este v decembri 2006/ dávaš ju do záväzkov v roku 2006 a na základe zápisu do záväzkov si uplatníš aj dph. na konci roka ti giguruje ako neuhradený záväzok, ak to uhradíš v r.2007 tak odpíšeš úhradu záväzku /neviem v akom programe účtuješ, ale pozor aby ti neuplatnilo 2x uplatnenie dph aj v r.2006 aj v r.2007./
MGM POZOR!!!dátum dodania služby je 2-3 dni od kedy začína paušál, v tomto prípade je začiatok paušálu od 19.12.2006 tak fa dojde ešte v r.2006 a nie 2007!!!
Ja mám tiež fa. za obdobie od 10.11.2006-9.12.2006. Na fa.je uvedený deň dodania služby 13.11.2006, dátum vyhotovenia fa. je 13.11.2006. Na odpočet DPH mám nárok dňom vyhotovenia faktúry /13.11.2006/. Treba si všímať deň dodania služby a deň vyhotovenia fa. Iný je Slovak Telekom, kde uvádzajú dátum dodania služby napr. 30.11.2006 a fa.vystavia 3.12. Tam si uplatním DPH v 11/2006.
Ajka 2
16.12.06,08:39
Súhlasím s Katarínou, až na ten dátum pre DPH.Tým je vždy psledný deň zúčtovacieho obdobia, ktorý je presne uvedený na Fa ako "koniec zúčtovacieho obdobia" aj keď sa líši od uvedeného dátumu dodania.V T-mobile je presne ten istý dátum(koniec zúčt.obdobia) aj v kolonke deň dodania služby.Myslím že by sme sa všetci mali riadiť tým istým zákonom v ktorom sa hovorí že dňom dodania služby pri dlhšom časovom trvaní je posledný deň dodania služby.Ak sa namýlim.:rolleyes:
Jana Acsová
16.12.06,09:42
Myslím že by sme sa všetci mali riadiť tým istým zákonom v ktorom sa hovorí že dňom dodania služby pri dlhšom časovom trvaní je posledný deň dodania služby. Ak sa nemýlim.:rolleyes:Nemýlite sa v tom, že všetci sa jedným zákonom riadiť snažíme. Až na to, že zákon má viac ustanovení, paragrafov a odsekov. Opakovane poskytované služby elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb osobami, ktoré majú na to povolenie podľa zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách spadajú pod § 19 ods. 3 tretia veta. Služba sa považuje za dodanú najneskôr v deň vyhotovenia faktúry. Týka sa to prípadu pravidelnej mesačnej fakturácie.
Jana Acsová
16.12.06,09:44
Ale riešením DPH sme v JÚmimotemy