OlgaM
16.12.06,16:38
Firma uzavrela zmluvu na prenájom plochy a nosenie reklamy na rok od aprila 2006 do apríla 2007 na Avii,to mi je jasné - časovo rozlíšim.Treba časovo rozlíšiť aj tlač a polep - teda výrobu tej reklamy?Ďakujem!!!
Danila
16.12.06,16:46
Firma uzavrela zmluvu na prenájom plochy a nosenie reklamy na rok od aprila 2006 do apríla 2007 na Avii,to mi je jasné - časovo rozlíšim.Treba časovo rozlíšiť aj tlač a polep - teda výrobu tej reklamy?Ďakujem!!!Mám pocit, že v časovom rozlíšení nákladov a výnosov jasno nemáš. Účtová skupina 38 zabezpečuje účtovanie nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia. Ak Ty zhotovuješ reklamu, tak všetko čo si pri výrobe spotrebovala zaúčtuješ v účtovnom období prislúchajúcom k týmto nákladom, predpokladám v roku 2006. Účtovať budeš podľa spôsobu faktúracie. Keďže ten nepoznám, nemôžem ďalej poradiť.
OlgaM
16.12.06,16:55
mám dve faktury: 1.fa -majitel Avie zmluva na nosenie reklamy od 04/2006 do 04/2007 a 2.fa - výroba reklamy - to neviem ci mám tiež časovo rozlíšiť?
Sabety
16.12.06,17:04
Umiestnenie reklamy majiteľom Avie je služba, ktorá sa časovo rozlíši. Výroba reklamného nápisu na Aviu je produkt, ktorý ide do nákladov v čase výroby.
OlgaM
16.12.06,17:10
Ďakujem - ja som zaúčtovala výrobu ako náklad roku 2006 na 518/321 a nosenie reklamy v roku 2006 518/321 a v roku 2007 381/321, v roku 2007 zaúčtujem nosenie do nákladov 518/381.Je to teda dobre?
Danila
16.12.06,18:05
Ďakujem - ja som zaúčtovala výrobu ako náklad roku 2006 na 518/321 a nosenie reklamy v roku 2006 518/321 a v roku 2007 381/321, v roku 2007 zaúčtujem nosenie do nákladov 518/381.Je to teda dobre?Konečne som sa dozvedela, že Ty si odberateľ. Máš to dobre.
OlgaM
18.12.06,10:03
Ďakujem!!!!
martinius
16.01.07,12:14
mám dve faktury: 1.fa -majitel Avie zmluva na nosenie reklamy od 04/2006 do 04/2007 a 2.fa - výroba reklamy - to neviem ci mám tiež časovo rozlíšiť?
A prečo?Však to sú náklady roku 2006,šup s tým na 518.
Dada
16.01.07,12:18
A prečo?Však to sú náklady roku 2006,šup s tým na 518.

"Šup s tým" by si tak mohol v jednoduchom účte, ale nie v podvojnom. Tam treba časovo rozlíšť, čo je náklad roku 2006 a čo roku 2007.
martinius
16.01.07,13:15
"Šup s tým" by si tak mohol v jednoduchom účte, ale nie v podvojnom. Tam treba časovo rozlíšť, čo je náklad roku 2006 a čo roku 2007.
Nie,prečítaj si v Postupoch účtovania :
Časovo sa nerozlišujú, napríklad náklady na prípravu a zábeh výkonov, náklady spojené so zlúčením, splynutím a rozdelením spoločností a so zmenou ich právnej formy, náklady na získanie vlastného imania, napríklad upisovanie nových akcií a iné zvyšovanie vlastného imania a s tým súvisiace náklady ako napríklad notárske poplatky a súdne poplatky, provízie maklérom, prospekt emitenta cenných papierov, náklady na školenia a semináre, náklady na marketingové a iné štúdie, náklady na prieskum trhu, náklady na získanie noriem a certifikátov, náklady na uvedenie výrobkov na trh, náklady na reštrukturalizáciu a reorganizáciu podniku alebo časti podniku, náklady na rozšírenie výroby, náklady na reklamu a propagáciu, pokuty, penále, manká a škody, ako aj ostatné náklady podobného charakteru, účtujú sa do nákladov v tom účtovnom období, v ktorom vznikli. Ak tieto služby sú vopred platené, napríklad platené nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru, časovo sa rozlišujú.
Iba toto sa rozlišuje v prípade reklamy,takže nie je dôvod,prečo by to nedala na 518 :-)
Zoltán Kovács
16.01.07,13:22
Nie,prečítaj si v Postupoch účtovania :
Časovo sa nerozlišujú, napríklad náklady na prípravu a zábeh výkonov, náklady spojené so zlúčením, splynutím a rozdelením spoločností a so zmenou ich právnej formy, náklady na získanie vlastného imania, napríklad upisovanie nových akcií a iné zvyšovanie vlastného imania a s tým súvisiace náklady ako napríklad notárske poplatky a súdne poplatky, provízie maklérom, prospekt emitenta cenných papierov, náklady na školenia a semináre, náklady na marketingové a iné štúdie, náklady na prieskum trhu, náklady na získanie noriem a certifikátov, náklady na uvedenie výrobkov na trh, náklady na reštrukturalizáciu a reorganizáciu podniku alebo časti podniku, náklady na rozšírenie výroby, náklady na reklamu a propagáciu, pokuty, penále, manká a škody, ako aj ostatné náklady podobného charakteru, účtujú sa do nákladov v tom účtovnom období, v ktorom vznikli. Ak tieto služby sú vopred platené, napríklad platené nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru, časovo sa rozlišujú.
Iba toto sa rozlišuje v prípade reklamy,takže nie je dôvod,prečo by to nedala na 518 :-)[/quote=OlgaM]1.fa -majitel Avie zmluva na nosenie reklamy od 04/2006 do 04/2007 a 2.fa - výroba reklamy - to neviem ci mám tiež časovo rozlíšiť?[/quote]

Pozor 1.fa. nie je za reklamu ale na prenájom tej plochy na aute, aj keď je to formulované tak, že "nosenie". Takže to by som časovo rozlíšil.
Výrobu jednorázovo na 518.
Dada
16.01.07,13:23
Nie,prečítaj si v Postupoch účtovania :
Časovo sa nerozlišujú, napríklad náklady na prípravu a zábeh výkonov, náklady spojené so zlúčením, splynutím a rozdelením spoločností a so zmenou ich právnej formy, náklady na získanie vlastného imania, napríklad upisovanie nových akcií a iné zvyšovanie vlastného imania a s tým súvisiace náklady ako napríklad notárske poplatky a súdne poplatky, provízie maklérom, prospekt emitenta cenných papierov, náklady na školenia a semináre, náklady na marketingové a iné štúdie, náklady na prieskum trhu, náklady na získanie noriem a certifikátov, náklady na uvedenie výrobkov na trh, náklady na reštrukturalizáciu a reorganizáciu podniku alebo časti podniku, náklady na rozšírenie výroby, náklady na reklamu a propagáciu, pokuty, penále, manká a škody, ako aj ostatné náklady podobného charakteru, účtujú sa do nákladov v tom účtovnom období, v ktorom vznikli. Ak tieto služby sú vopred platené, napríklad platené nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru, časovo sa rozlišujú.
Iba toto sa rozlišuje v prípade reklamy,takže nie je dôvod,prečo by to nedala na 518 :-)A čo tvoja veta "Ak tieto služby sú vopred platené, napríklad platené nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru, časovo sa rozlišujú." ???
Dada
16.01.07,13:24
A čo tvoja veta "Ak tieto služby sú vopred platené, napríklad platené nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru, časovo sa rozlišujú." ???

Tam je jasné napísané, že sa prenájom reklamnej plochy časovo rozlišuje. Výroba reklamy je jasná, tá ide priamo na 518.
martinius
16.01.07,13:29
Neviem,čo je nejasné,už v 1.príspevku som to napísala,že prvú faktúru časovo rozlíši a druhú nie.
Citát:
Pôvodca textu príspevku: OlgaM
mám dve faktury: 1.fa -majitel Avie zmluva na nosenie reklamy od 04/2006 do 04/2007 a 2.fa - výroba reklamy - to neviem ci mám tiež časovo rozlíšiť?

A prečo?Však to sú náklady roku 2006,šup s tým na 518.
To znamená moju odpoveď len na fa č. 2!!!!!
Dada
16.01.07,13:34
Neviem,čo je nejasné,už v 1.príspevku som to napísala,že prvú faktúru časovo rozlíši a druhú nie.
Citát:
Pôvodca textu príspevku: OlgaM
mám dve faktury: 1.fa -majitel Avie zmluva na nosenie reklamy od 04/2006 do 04/2007 a 2.fa - výroba reklamy - to neviem ci mám tiež časovo rozlíšiť?

A prečo?Však to sú náklady roku 2006,šup s tým na 518.
To znamená moju odpoveď len na fa č. 2!!!!!

Lenže z toho príspevku nie je jasné ku ktorej časti vety sa vyjadruješ. ;)
martinius
16.01.07,13:43
Lenže z toho príspevku nie je jasné ku ktorej časti vety sa vyjadruješ. ;)
Polepším sa....to v tej rýchlosti:-P
racing
20.11.07,10:45
Nadviažem na túto tému, ale pre potvrdenie, platí to isté opačne, teda i pri výnosoch, teda u dodávateľa , že v prípade uskutočnenia reklamy v časopise objednávateľovi, ktorá v prevažnej časti prebehne budúci rok 2008, výnosy budú výnosmi roku 2007?
Tweety
20.11.07,10:50
Nadviažem na túto tému, ale pre potvrdenie, platí to isté opačne, teda i pri výnosoch, teda u dodávateľa , že v prípade uskutočnenia reklamy v časopise objednávateľovi, ktorá v prevažnej časti prebehne budúci rok 2008, výnosy budú výnosmi roku 2007?
Ak sú to príjmy bežného ÚO, ktoré vecne patria do výnosov v budúc. období, tak áno.
racing
20.11.07,12:25
príjmy bežného účtovného obdobia- teda musia byť zaplatené do konca roku 2007?
racing
20.11.07,12:27
Príjmy bežného účtov.obdobia- musí prísť úhrada do konca roku 2007?