Flash
17.12.06,08:02
Prosím Vás o radu.
Od roku 2002 evidujem pohľadavky od dlžníka, na ktorého bolo krajským súdom v roku 2005 vyhlásené vyrovnanie. Na základe nedostatočného majetku dlžníka boli uznesením krajského úradu odpísané moje pohľadavky z jeho evidencie bez náhrady.
Chcel by som vedieť, čo mám v jednoduchom účtovníctve s týmito pohľadavkami teraz robiť. Jednoducho ich s evidencie vymazať alebo ich zaúčtovať do nákladov alebo urobiť niečo iné?
Ďakujem za odpoveď a prajem všetkým pekný deň!
veget
17.12.06,09:15
Pohľadávky stále až do ukončenia živnosti nechaj v evidencii účtovníctva, a pri rušení živnosti ich vyhlásiš sa nevymožiteľné a nebudeš musieť upraviť základ o tieto. Alebo ak budeš mať v niektorom roku stratu ich môžeš umoriť. Prvý spôsob sa mi vidí najlepší.
Zoltán Kovács
17.12.06,09:20
Pohľadávky stále až do ukončenia živnosti nechaj v evidencii účtovníctva, a pri rušení živnosti ich vyhlásiš sa nevymožiteľné a nebudeš musieť upraviť základ o tieto. Alebo ak budeš mať v niektorom roku stratu ich môžeš umoriť. Prvý spôsob sa mi vidí najlepší.

V jednoduchom účtovníctve umorovanie pohľadávky nepoznám. Nakoľko pohľadávka nebola zahrnutá do príjmov, potom nemôže byť umorená do výdavkov.
Ak máš rozhodnutie zo súdu, potom by som to likvidoval na základe toho rozhodnutia.
renča1
18.12.06,12:49
Iba doplním, ak je Kraj.súdom vyhlásené vyrovnanie na danú firmu neznamená to a nie je pravda , že firma skrachovala. Firma vo vyrovnaní si len splní svoju dlžnú povinnosť voči veriteľom o ktorých rozhodne súd. Niektoré záväzky voči firmám budú uspokojené v plnej výške a niektoré len určité % (podľa rozhodnutia súdu) . Mnohé firmy (veritelia) z nich však peniaze už nikdy neuvidia, preto si svoje pohľadávky odpíšu do daňových nákladoch podľa § 19 ZDZP v PÚ. Pokiaľ si firma vo vyrovnaní nesplní svoju povinnosť, tak vyrovnanie bude pozastavené... Keď vyrovnanie na firmu skončí , tak firma pokračuje ďalej v podnikaní bez problémov, ako keby sa nič nestalo. Takáto firma vo vyrovnaní bude vo výhode, zbaví sa starých záväzkov a nemá povinnosť ich už nikdy splatiť.

V JÚ sa s pohľadávkou nebude robiť nič, teda nebude sa účtovať. Len sa v knihe pohľadávok poznačí, zaeviduje "storno" na základe rozhodnutia ..