maio
17.12.06,15:29
Prosím vás o radu v nasledovnom. Som začínajúci živnostník. Mám v úmysle spísať s FO-nepodnikateľom zmluvu o prenájme mot. vozidla. Zaplatím za neho v tomto mesiaci (december)cestnú daň, samozrejme s pokutou a penálmi za skoro celý rok 2006. Je možné si uplatniť ako daňový výdavok pohonné hmoty za celý rok 2006 aj keď som daň z mot. vozidla zaplatil až v decembri? v akej výške približne budú penále?
Ďakujem vám za radu.
Muška
17.12.06,15:52
Ty si môžeš uplatniť ako daňový výdavok za PHM za celý rok 2006 aj keď nemáš uhradenú daň z MV.
Uplatnenie týchto výdavkov nie je podmienené zaplatením dane z MV.

Ale samozrejme pri daňovej kontrole by si dostal za povinnosť podať DP z MV so všetkými následkami /pokuta za nepodanie + penále do dňa zaplatenia/
Muška
17.12.06,15:56
Ak teraz podáš DP, tak pokuta je za oneskorené podanie 2000,- Sk a sankčný úrok si vypočítaš na stránke www.drsr.sk ...klikni tam v pravom rohu na "Kalkulačka" a máš tam rôzne možnosti
Daska
17.12.06,15:59
Zaplatis dan a penale od januara a vydavky si uplatnis tiez od januara.
Pokuta za neskore podanie DP bude 2000,- + pokuta za neskore zaplatenie dane.
Podla § 35b zakona o Sprave dani a poplatkov:
(2) Správca dane vyrubí sankčný úrok z dlžnej sumy vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej v deň vzniku daňového nedoplatku alebo v deň nasledujúci po dni, v ktorom mal byť preddavok na daň zaplatený alebo odvedený alebo splátka dane zaplatená.

cize pokuta za neskore zaplatenie: 4x 4,75%/365x pocet dni x sadzba dane, ktoru zistis vo VZN vasho kraja, niekde tu boli aj zverejnene.
maio
17.12.06,16:26
Daska poplatkom za neskoré zaplatenie myslíš sankčný úrok? Pretože podľa tvojho vzorca mi tá pokuta vychádza okolo 50 000,- a podľa výpočtu sankčného úroku na ww.drsr.sk okolo 331,- Sk.
Daska
17.12.06,16:32
Daska poplatkom za neskoré zaplatenie myslíš sankčný úrok? Pretože podľa tvojho vzorca mi tá pokuta vychádza okolo 50 000,- a podľa výpočtu sankčného úroku na ww.drsr.sk okolo 331,- Sk.
sorry vypadlo mi tam %

ak mas zaplatit 2100 dan potom vypocet bude: 2100,- x4x4,75%/365 x 320 dni = 350 ak zaplatis 17,12,2006
Muška
17.12.06,16:42
(8) Sankčný úrok sa nevyrubí, ak nepresiahne v jednotlivom prípade 500 Sk. Ak je správcom dane obec, sankčný úrok sa nevyrubí, ak nepresiahne v jednotlivom prípade 100 Sk. Správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, nezaplatí daňovému subjektu sankčný úrok podľa odseku 6 alebo 7, ak nepresiahne v jednotlivom prípade 500 Sk; ak je správcom dane obec, nezaplatí daňovému subjektu sankčný úrok podľa odseku 6, ak nepresiahne v jednotlivom prípade 100 Sk.
Muška
17.12.06,16:47
Dáška, sú to miestne poplatky, takže tu by mala byť správcom dane obec. Takže tu asi platí do 100,- Sk nevyrubí????
evina
17.12.06,16:56
I napriek tomu správu dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla a v prípade vozidla dovezeného do SR, ktoré nie je považované za vozidlo v medzinárodnej premávke a držiteľ vozidla nemá trvalý pobyt v SR, podľa miesta dočasného pobytu vozidla.
Muška
17.12.06,17:02
Evinka, aj keď sú to "Miestne dane" ??? Preto som to tak opatrne písala, lebo daň vyberá DU, ale výšku dane stanovuje tuším VÚC .....tak som z toho :eek:

Ale zasa na druhej strane, sa píše v § 90, že daňovník je povinný podať daňové priznanie správcovi dane /takže DU/
Muška
17.12.06,17:03
Z toho vyplýva, že Maiovi, vlastne sankčný úrok ani nevyrubia
evina
17.12.06,17:27
Evinka, aj keď sú to "Miestne dane" ??? Preto som to tak opatrne písala, lebo daň vyberá DU, ale výšku dane stanovuje tuším VÚC .....tak som z toho :eek:

Ale zasa na druhej strane, sa píše v § 90, že daňovník je povinný podať daňové priznanie správcovi dane /takže DU/
Áno je to tak správa dane z motorových vozidiel je určená DÚ. Vyšší územný celok môže na svojom území zaviesť daň z motorových vozidiel všeobecne záväzným nariadením, v ktorom určí sadzby dane, ktoré nesmú byť nižšie ako minimálne sadzby dane uvedené a toto nariadenie postupuje na DR..
Muška
17.12.06,17:30
..toto nariadenie postupije na DR..

Evinka, že tam to "postu" nempatrí :D
Daska
17.12.06,17:32
Dakujem aj ja za objasnenie
evina
17.12.06,17:38
Evinka, že tam to "postu" nempatrí :D

Aj keď jeden nikdy nevie:D
bepo
17.12.06,19:56
Niekto tu tajne trénuje na stretko :p