mariapol
18.12.06,06:54
Môže spoločenstvo vlastníkov bytov vyplatiť odmenu za odpisovanie vody v bytovom dome na príkaznú zmluvu? V tomto prípade bude to odmena podľa §8 zákona o dani zo mzdy ako príležitostný príjem?