Roman6
18.12.06,09:29
Prosím vás ako účtovať zrazenú daň v zahraničí (prišla fa, na ktorej bola odpočítaná zrážková daň) s daným štátom nie je podpísaná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia.
KEJKA
18.12.06,19:05
5xx / 321 - brutto (aj zrážková daň)
321 / 342 - zrážková daň
342 / 221 - odvod zrážkovej dane na náš DU
Mimochodom, nezvykne sa na DF vyúčtovať zrážková daň, dúfam, že je to tam len informatívne. Za správnosť výpočtu dane zodpovedáte vy. Dodávateľovi sa uhrádza suma netto.