libi2
18.12.06,10:34
SZČO má uzavretú zmluvu o dielo so slovenskou firmou. V zmluve je uvedené, že jeho miesto výkonu práce je trebárs Rakúsko. Má nárok na stravné + vreckové v zmysle zákona o cestovných náhradách? Miesto podnikania na ŽL je mesto na Slovensku. Chápe sa toto ako pracovná cesta? Fakt hľadala som všade, ale konkrétne na túto otázku som nenašla odpoveď. Čo si myslíte?
Chobot
18.12.06,10:40
SZČO má uzavretú zmluvu o dielo so slovenskou firmou. V zmluve je uvedené, že jeho miesto výkonu práce je trebárs Rakúsko. Má nárok na stravné + vreckové v zmysle zákona o cestovných náhradách? Miesto podnikania na ŽL je mesto na Slovensku. Chápe sa toto ako pracovná cesta? Fakt hľadala som všade, ale konkrétne na túto otázku som nenašla odpoveď. Čo si myslíte?

V zmysle zákona o cest. náhradách určite nie. Ten zákon sa viaže len na cest. náhrady nasledovným osobám:

"a) zamestnancom v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ak osobitný predpis neustanovuje inak, 1)
b) členom družstiev, ak podľa stanov podmienkou členstva je aj pracovný vzťah,
c) fyzickým osobám činným na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak je to dohodnuté,
d) osobám, o ktorých to ustanovuje tento zákon."

Ak má živnostník uzatvorenú zmluvu o dielo, tak jemu cest. náhrady podľa tohto zákona neprináležia. On si za svoje výkony a služby fakturuje tej druhej firme a tam si môže vyfakturovať všetky náklady podľa dohodnutej ceny. Čiže on si môže povedať, že za každý deň bude okrem ceny služby alebo výkonu bude ešte účtovať napr. 50,- EUR ako náklady na stravu.
libi2
18.12.06,10:46
no neviem, ale SZČO ako som pochopila z nejakých príspevkov môže uplatniť vo svojom účtovníctve stravné + vreckové podľa zákona. Mne ide o to, či konkrétne v tomto prípade t.j. keď má zmluvu o dielo s výkonom miesta: zahraničie.
Chobot
18.12.06,11:08
no neviem, ale SZČO ako som pochopila z nejakých príspevkov môže uplatniť vo svojom účtovníctve stravné + vreckové podľa zákona. Mne ide o to, či konkrétne v tomto prípade t.j. keď má zmluvu o dielo s výkonom miesta: zahraničie.

To môže, to je ale iná parketa. To sú daňovo uznateľné náklady a upravuje to zákon o dani z príjmov č. 5959/2003 v § 19 ods. 2 písm. e). Jediné, čo to má spoločné so zákonom o cest. náhradách sú sumy náhrad.

Pre tento prípad by som to posudzoval ako pracovnú cestu, ak jeho sídlo je na SK a výkon práce bude v zahraničí. Môže si uplatniť uvedené náklady. V tom odstavci je však taká formulka "s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva," . Tu by trebalo asi upresniť, ke ten SZČO vykonáva inak svoju činnosť pravidelne.

Myslel som, že si chce nárokovať cest. náhrady od zmluvného partnera.
libi2
18.12.06,11:13
ďakujem, takže daňovo uznateľné výdavky....to s tou formulkou, "kde pravidelne vykonáva činnosť", to zas bude: čo je to pravidelne vykonávať činnosť, je to dané dňami v roku, alebo čo. Skúsim sa obrátiť na DÚ. Ešte raz ďakujem.
Monika Kováčová
18.12.06,11:13
pozri aj tu: http://www.porada.sk/t37810-szco-a-praca-v-zahranici.html

Prikladala som tam Usmernenie drsr o mieste pravidelného vykonávania činnosti.
libi2
18.12.06,11:33
áno, VĎAKA tam je odpoveď na moju otázku.