Roman1
18.12.06,17:51
Ak prepravujem tovaru na území SR z jedného colného skladu do druhého colného skladu platiteľovi DPH registrovaného pre DPH v SR je preprava fakturovaná s DPH?