evuša
18.12.06,17:57
Na www.zbierka.sk vyšla vyhláška č. 619/2006, ktorou sa stanovuje vzor tlačiva oznámenia o množstve prijatého a vydaného liehu a stave zásob liehu v spotrebiteľskom balení. Príloha vyhlášky je aj tlačivo pre colný úrad. Zmena sa týka hlavne toho, že každý musí podávať hlásenie o 100% liehu. Tlačivo má 4 strany. Prvá strana je v podstate zhodná so starým tlačivom. Druhá strana je pre príjem spotrebiteľského balenia liehu.
Treba na nej uviesť registračné číslo dodávateľa liehu, odškrtnúť kolonku či je dodávateľ maloobchod alebo veľkoobchod a uviesť množstvo 100% dodaného liehu. V praxi to znamená prepočítavať rôzne percentuálne zloženie liehu a množstvo liehu na množstvo 100% liehu.
Tretiu stranu vyplňujú len tí, ktorí predávajú spotrebiteľské balenia liehu pre registrovaných odberateľov, napr. veľkosklady.
Štvrtá strana ju sumárna. Uvádza sa na nej počiatočný stav zásov
SBL k 1 dňu v mesiaci - 100% liehu, celkové množstvo prijatého 100% liehu a konečný stav 100% liehu. Perlička je aj v tom, že zákon platí od 1. 1. 2007 a samotné colné úrady nemajú ešte ani predstavu o tom, či chcú hlásenie na novom tlačive, alebo ešte na starom. Skrátka - Kocúrkovo.
Excise Duty
19.12.06,06:49
Za december 2006 ešte na starom ale za január 2007 už na novom tlačive!
abel
02.01.07,07:50
Nové tlačivá a poučenie na ich vyplnenie - prvýkrát sa podávajú za mesiac január 2007 do 25. februára 2007.
ivab
02.01.07,08:45
Vyplňa sa to tlačivo i v prípade kaviarne?
zuzka34
02.01.07,10:38
neviem či som správne pochopila,ale na tretej strane dole je kolonka výdaja anonymnému spotrebiteľovi na jeho konečnú spotrebu.Takže si myslím ,že vrchnú časť veľkosklady a ,komu oficilálne predám alkohol a dole výdaj- spotreba napr. v bare , reštauráciách,......
Marianna01
05.01.07,15:44
Nebudú sa colnice unúvať poslať aspoň jedno-dve tlačivká na rozmnoženie?
Marína
05.01.07,15:58
Vyplňa sa to tlačivo i v prípade kaviarne? Ak predávate alkohol, tak áno.
Dobrá duša ik-a pridala v tejto téme tabuľku na prepočet %.
http://www.porada.sk/t38688-vypocet-mnozstva-liehu-v-l-a.html?highlight=v%FDpo%E8et+mno%BEstva+liehu
mysimis
05.01.07,19:20
Ak predávate alkohol, tak áno.
Dobrá duša ik-a pridala v tejto téme tabuľku na prepočet %.
http://www.porada.sk/t38688-vypocet-mnozstva-liehu-v-l-a.html?highlight=v%FDpo%E8et+mno%BEstva+liehuEvka dobre som to pochopila, že napr. 40% alkohol sa bude prepočítavať na %?
Marína
05.01.07,20:08
Miška, ak som tomu dobre porozumela, tak áno, ale nepýtaš sa tej správnej osoby, pretože ja sa alkoholom nezaoberám.
Muška
05.01.07,20:13
Miška, v príspevku 3 je od "abel" pripojené aj poučenie ako vypĺňať tlačivo, celkom pekne je to tam rozpísané.

Bude sa prepočítavať na 100 % lieh
mysimis
05.01.07,20:17
Ďakujem Vám za info.....idem študovať poučenie.
Danielle369
09.01.07,17:19
na colnici majú už nové tlačivá na alkohol,sú aj tu niekde,ale také do ktorých sa dá písať,nemôžem ich nájsť,dakujem
kunecka
10.01.07,11:28
Ahojte, PLS v ziadosti o udelenie povolenia na predaj liehu sme uvadzali dodavatelov, ale jedn z nich sa transformoval zo s.r.o. na a.s. Myslite, ze to mam oznamit Colnemu uradu ako noveho dodavatela? Neviete akou formou to ma byt oznamene? Staci list?
Muška
10.01.07,11:54
stačí listom na základe § 44 odst. 8 - do 15 dní

Odst.8)
(8) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj (ďalej len "držiteľ povolenia na predaj"), je povinná každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 4 písm. a) a podľa odseku 5 písm. b) a c) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 5 písm. a) je držiteľ povolenia na predaj povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu.
...

odst. 5)
(5) Prílohami k žiadosti sú
.
b) zoznam dodávateľov spotrebiteľského balenia s uvedením ich identifikačných údajov,
c) zoznam odberateľov spotrebiteľského balenia s uvedením ich identifikačných údajov s výnimkou odberateľov spotrebiteľského balenia, ktorými sú koneční spotrebitelia,
kunecka
10.01.07,12:27
ok, dakujem velmi pekne. Nejak to sformulujem.
Excise Duty
10.01.07,16:25
Ahojte, PLS v ziadosti o udelenie povolenia na predaj liehu sme uvadzali dodavatelov, ale jedn z nich sa transformoval zo s.r.o. na a.s. Myslite, ze to mam oznamit Colnemu uradu ako noveho dodavatela? Neviete akou formou to ma byt oznamene? Staci list?

Treba začať niekde z iného konca. Pojem „identifikačné údaje“ je legislatívna skratka, ktorá je v zákone č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o..., v znení neskorších predpisov prvýkrát použitá v ustanovení § 9 ods.1 písm. a), pričom identifikačným údajom je obchodné meno a sídlo (právnická osoba), alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt (fyzická osoba). Podľa ustanovenia § 8 Obchodného zákonníka sa obchodným menom rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Súčasťou obchodného mena právnických osôb je aj dodatok označujúci ich právnu formu (verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť).
Ako uvádzaš, v prípade Tvojho dodávateľa došlo k zmene právnej formy a teda len k zmene tohto dodatku, čo upravuje ustanovenie § 11 Obchodného zákonníka, podľa ktorého obchodné meno právnickej osoby prechádza na nástupnícku právnickú osobu s podnikom, ak zaniká pôvodná právnická osoba bez likvidácie a nástupnícka právnická osoba obchodné meno prevezme. Ak nástupnícka právnická osoba má inú právnu formu, musí sa zmeniť dodatok v súlade s jej právnou formou. Domnievam sa, že presne toto nastalo u Tvojho dodávateľa, keďže neuvádzaš bližšie podrobnosti.
Ak teda nedošlo zmene obchodného mena ale iba k zmene právnej formy Tvojho dodávateľa, z pohľadu zákona č. 105 sa v Tvojom prípade nič nemení, pretože identifikačné údaje Tvojho dodávateľa sa nezmenili (meno a sídlo) rovnako, ako sa nezmenilo jeho registračné číslo (ak je registrovanou osobou) alebo číslo povolenia na predaj, ak má také povolenie vydané podľa ustanovenia § 51f. Zmena právnej formy Tvojho dodávateľa sa týka predovšetkým jeho samotného a preto musí splniť oznamovaciu povinnosť on sám, a to podľa príslušného ustanovenia zákona v závislosti od toho či je registrovanou osobou alebo iba držiteľom povolenia, napr. podľa § 23 ods. 6 alebo podľa § 27 ods. 8 alebo podľa § 44 ods. 8. Žiadne ustanovenie Obchodného zákonníka ho ale nezaväzuje k tomu, aby svojim obchodným partnerom oznamoval dátum podania návrhu na zmenu údajov týkajúcich sa jeho samotného príslušnému orgánu, od ktorého plynie lehota na splnenie jeho vlastnej oznamovacej povinnosti. Ty teda nemôžeš vedieť, kedy podal takýto návrh a preberať na seba zodpovednosť za plnenie oznamovacej povinnosti, ktorá sa Ťa vôbec netýka a zákon to od Teba ani nevyžaduje, len ho treba pozorne čítať! Pre Teba nie je podstatné, či Tvoj dodávateľ je s.r.o. alebo a.s., v oznamovacej povinnosti podľa § 44 ods. 18 budeš predsa uvádzať len jeho registračné číslo alebo číslo jeho povolenia na predaj.
Teba sa týka oznamovacia povinnosť podľa § 44 ods. 8 len vtedy, ak sa rozšíri okruh Tvojich dodávateľov alebo odberateľov oproti zoznamu, ktorý si podala spolu so žiadosťou o povolenie podľa § 51f ods. 12 písm. b) a c), pričom 15 dňová lehota na splnenie oznamovacej povinnosti začína plynúť dňom nákupu od nových dodávateľov alebo dňom predaja spotrebiteľského balenia novým odberateľom, ktorí sa v týchto zoznamoch nenachádzajú, je len samozrejmé, že sa to nevzťahuje na predaj spotrebiteľského balenia alebo zo spotrebiteľského balenia anonymným osobám. Rovnako je treba splniť oznamovaciu povinnosť, ak nastanú zmeny u Teba samotnej, t.j. ak dôjde k zmene Tvojich vlastných identifikačných údajov.
V prípade, ak má dôjsť k zmenám zápisu v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, v takomto prípade je potrebné splniť oznamovaciu povinnosť v lehote 15 dní od podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu.
Takže v tomto Tvojom konkrétnom prípade netreba nikomu nič oznamovať.
veronikasad
08.02.07,12:17
Ahojte,

dnes som sa na colnici pytala, ci do konecnych zasob liehu v restauracii zahrniem aj otvorene flase a tieto budem prepocitavat na alkohol v I a.
Pán colník mi odpovedal, že nevie a odporucil mi prečítať poučenie. Tak ho čítam, ale túto informáciu som sa tam nedozvedela.
Do 12/06 som otvorene flaše do konečných zásob nezahrňala.

Dakujem za odpoveď.
------------

Veronika
Muška
09.02.07,19:14
Veronika, presne toto potrebujem vedieť. Ja som teda zahŕňala otvorené fľaše.

Ale teraz ako čítam zákon, tak čítam zákon, vychádza mi, že len zavreté /teda zatiaľ nepoužité/......čo mne u niektorých klientov bude nakoniec , že majú nula na sklade, pretože z každej majú už nejaký centiliter odliate.

Tak teraz fakt netuším :D
mysimis
09.02.07,19:22
Nás na colnici usmernili, že keď je vo fľaši aj 2 centilitre nepredaného alkoholu máme ho tam započítať. Teda to znamená, že sa to počíta ako nepredaná fľaša.
Muška
09.02.07,19:29
No Miška, to bolo do konca roka , že sa rátala fľaša - až pokiaľ si ju nehodila do koša, ale zákon hovorí ináč

(1) Spotrebiteľským balením liehu (ďalej len "spotrebiteľské balenie") sa na účely tohto zákona rozumie uzavretý spotrebiteľský obal /16/ naplnený liehom určeným na priamu ľudskú spotrebu.
Muška
09.02.07,19:34
Malo byť k tomu urobené nejaké usmernenie ....ale asi nič nie je...., alebo mi niečo "ušlo" :D ??
mysimis
09.02.07,19:35
No Miška, to bolo do konca roka , že sa rátala fľaša - až pokiaľ si ju nehodila do koša, ale zákon hovorí ináč

(1) Spotrebiteľským balením liehu (ďalej len "spotrebiteľské balenie") sa na účely tohto zákona rozumie uzavretý spotrebiteľský obal /16/ naplnený liehom určeným na priamu ľudskú spotrebu.

Muška, ja s Tebou plne súhlasím, ale pani na colnom úrade nám dala takúto info. Ja už ani sama neviem či to tam dať alebo nie.
jaroslavmatej
10.02.07,00:15
Ja som zavolal na informacie CU Žilina a odpovedaď znela: skutočný stav!
Už som z toho magor.
Excise Duty
10.02.07,14:31
Ako sa zdá, okolo vyplnenia tlačiva oznámenia o ... v prípade predaja zo spotrebiteľského balenia, teda pri výčape sú nejasnosti. V bode 17 poučenia na vyplnenie oznámenia je napísané:

V stĺpci 3 „Množstvo vydaného liehu v SBL v l a. ostatným odberateľom SBL“ držiteľ povolenia na predaj uvedie celkové množstvo liehu vyjadrené v l a., ktoré vydal v spotrebiteľskom balení anonymnému odberateľovi na jeho konečnú spotrebu, vrátane celkového množstva liehu vyjadreného v l a., ktoré vydal zo spotrebiteľského balenia anonymnému odberateľovi na jeho konečnú spotrebu.

Prvá časť vety sa vzťahuje na tých, ktorí predávajú celistvé spotrebiteľské balenie liehu a druhá časť vety, ktorú som zvýraznil červeným písmom platí pre tých, ktorí vykonávajú výčap, teda predávajú zo spotrebiteľského balenia liehu. Čo je to ale celkové množstvo v prípade výdaja zo spotrebiteľského balenia? Je to súčet obsahu jednotlivých pohárikov naliatych z rozčapovaných spotrebiteľských balení alebo je to množstvo liehu po výdaji celého obsahu spotrebiteľského balenia? Takáto formulácia vety v poučení je vágna a preto umožňuje rozličný výklad:

1. buď sa v oznámení uvedie celkové množstvo liehu vyjadrené v l a. vydané zo spotrebiteľského balenia, teda vrátane pohárikov z načatých spotrebiteľských balení, čo by v praxi znamenalo sledovať počet predaných pohárikov, urobiť súčet objemu týchto predaných pohárikov a tento objem prepočítať na l a. podľa druhu liehovín. Rozdiel medzi takto predaným objemom alkoholu a objemom celého balenia by potom v oznámení predstavoval zásoby. Každý súdny človek musí uznať, že by to bola hlúposť a kto by takto chcel postupovať, nielenže sa upapieruje ale nakoniec z toho ešte aj zblbne,

2. alebo sa v oznámení uvedie predaj zo spotrebiteľského balenia až vtedy, ak je vyčapovaný celý obsah fľaše, pochopiteľne, že v oznámení bude uvedený celý obsah spotrebiteľského balenia, z ktorého sa čapovalo, takýto postup by bol aj v súlade so zákonom.

Táto oznamovacia povinnosť vyplýva z ustanovenia § 44 ods. 18, pričom podľa písm. b) sa oznamuje množstvo vydaného liehu v spotrebiteľských baleniach v l a., a to v členení podľa čísla povolenia na predaj alebo podľa registračného čísla, ak je známy odberateľ spotrebiteľského balenia, a množstvo vydaného liehu v spotrebiteľských baleniach v l a. ostatným odberateľom spotrebiteľského balenia. Keďže však toto ustanovenie zákona podrobnejšie neupravuje výdaj SBL neznámym odberateľom v členení na celistvé balenia a na výčap, logicky je teda vydávaním liehu v spotrebiteľských baleniach ostatným odberateľom na účely tohto ustanovenia zákona aj postupný výdaj čapovaním.

Je síce pravdou, že zákon v ustanovení § 10 ods. 1 definuje spotrebiteľské balenie liehu na účely zákona ako uzavretý spotrebiteľský obal naplnený liehom určeným na priamu ľudskú spotrebu, avšak na základe ustanovenia § 44 ods. 3 definujúceho predaj spotrebiteľského balenia a pripúšťajúceho aj predaj zo spotrebiteľského balenia, teda výčap neostáva nič iné, ako za spotrebiteľské balenie na účely oznamovacej povinnosti považovať aj otvorené spotrebiteľské balenie liehu. Obsah liehu naliaty do pohárika rozhodne však nie je v zmysle zákona spotrebiteľským balením, teda ako logický sa javí postup, ktorý som uviedol v bode 2. Naliatím posledného množstva liehoviny zo spotrebiteľského balenia je naplnená podstata vydania spotrebiteľského balenia a to je dôvod a aj moment, aby takéto spotrebiteľské balenie bolo v evidencii podľa ods. 12 písm. b) zahrnuté ako vydané spotrebiteľské balenie a rovnako aj v oznámení podľa ods. 18 písm. b) tiež ako vydané spotrebiteľské balenie a o takto vydané spotrebiteľské balenie znížený aj stav zásob. Rozčapované spotrebiteľské balenie by v evidencii podľa ods. 12 a v oznámení podľa ods. 18 malo figurovať v stave zásob ale vždy ako celé balenie. Myslím si, že takto je to v poriadku, lebo tento stav, ktorý je zapísaný po ukončení mesiaca v evidencii a takto aj uvedený v oznámení sa tak či tak nielen zo dňa na deň ale vo vychytenej krčme aj z hodiny na hodinu mení, preto by bolo nezmyslom v evidencii a v oznámení uvádzať necelé spotrebiteľské balenia liehu! Teda o nič nejde, nemožno predsa čakať, kým si správca dane údaje v oznámení overí u podnikateľa a porovná zo skutkovým stavom a až potom pokračovať vo výčape. The show must go on... Dôležité je predovšetkým to, aby všetci postupovali rovnako.

Poučenie na vyplnenie tlačiva oznámenia nie je právnou normou, slúži iba ako pomôcka, preto sa treba držať príslušných ustanovení zákona.
Beata
10.02.07,15:56
Podľa mňa si zbytočne robíte nervy okolo toho alkoholu. Ak si prečítam zákon, v §44 ods. 18 je napísané, že chcú odo mňa aby som im nahlásila príjem, výdaj a konečný stav zásob SBL v l a. Toho som sa aj chytila a na oznámení budem uvádzať skutočný stav zásob k poslednému dňu sledovaného obdobia v l a. Čo to pre mňa znamená skutočný stav zásob? Je to stav, ktorý uviedol krčmár vo svojej inventúre ku poslednému dňu mesiaca. Vôbec nebudem špekulovať nad tým, či tú alebo onú načatú fľašu mám odpísať, či nechať v zásobách.

Príklad:
V počiatočnom stave zásob k 01.01.07 uvádzam 4 fľaše 40% vodky, balenej po 0,7 l. Povedzme, že v priebehu mesiaca som nedokupovala.
V inventúre k 31.01.07 zisťujem stav zásob vodky 1,65 l, t.j. dve fľaše a 0,25 l z otvorenej fľaše, čiže som predala v sledovanom období jednu fľašu aj 0,45 l vodky. Toto množstvo si prepočítam na l a. a tento stav uvediem aj v oznámení. V tomto konkrétnom prípade by som teda uviedla v oznámení nasl.:
Počiatočný stav zásob liehu = 1,12 l a.
Celkový príjem liehu = 0 l a.
Celkový výdaj liehu = 0,46 l a. (výdaj ostatným odberateľom)
Konečný stav zásob liehu = 0,66 l a.

Týmto som si splnila svoju povinnosť a nemám v tom ani "guľáš", práve naopak, sedí mi to aj podľa inventúry a nemusím zbytočne špekulovať nad ničím.

Pre prípad, že by sa Vám to zišlo, prikladám tabuľku, ktorá prepočítava aj otvorené fľaše. Chcem to ešte trochu vylepšiť, potom by som priložila aj druhú verziu tabuľky.

Ináč ja osobne som využila tú formu elektronického zasielania a veľmi sa mi to zapáčilo. V programe LIEH je možné sledovať aj denný obrat, alebo len raz mesačne, komu ako vyhovuje. Ku koncu obdobia si dám len prepočítať a vyhodí mi konečné stavy. Následne vygenerujem xml súbor, ten pošlem priamo z programu na stránku colnej správy a do šesťdesiat minút mám potvrdené, či môj súbor bol pripojený, tzn. či bol akceptovaný. Keď je akceptovaný, môžem si vytlačiť potvrdenie, že som si splnila svoju oznamovaciu povinnosť.
Odporúčam, je to naozaj čistá prácička, bez papierov, pošty a známok. Navyše aj stavy, príjem, výdaj, zostatok, všetko si môžete vytlačiť z toho programu...
Howgh :)
veronikasad
11.02.07,13:25
Podľa mňa si zbytočne robíte nervy okolo toho alkoholu. Ak si prečítam zákon, v §44 ods. 18 je napísané, že chcú odo mňa aby som im nahlásila príjem, výdaj a konečný stav zásob SBL v l a. Toho som sa aj chytila a na oznámení budem uvádzať skutočný stav zásob k poslednému dňu sledovaného obdobia v l a. Čo to pre mňa znamená skutočný stav zásob? Je to stav, ktorý uviedol krčmár vo svojej inventúre ku poslednému dňu mesiaca. Vôbec nebudem špekulovať nad tým, či tú alebo onú načatú fľašu mám odpísať, či nechať v zásobách.

Príklad:
V počiatočnom stave zásob k 01.01.07 uvádzam 4 fľaše 40% vodky, balenej po 0,7 l. Povedzme, že v priebehu mesiaca som nedokupovala.
V inventúre k 31.01.07 zisťujem stav zásob vodky 1,65 l, t.j. dve fľaše a 0,25 l z otvorenej fľaše, čiže som predala v sledovanom období jednu fľašu aj 0,45 l vodky. Toto množstvo si prepočítam na l a. a tento stav uvediem aj v oznámení. V tomto konkrétnom prípade by som teda uviedla v oznámení nasl.:
Počiatočný stav zásob liehu = 1,12 l a.
Celkový príjem liehu = 0 l a.
Celkový výdaj liehu = 0,46 l a. (výdaj ostatným odberateľom)
Konečný stav zásob liehu = 0,66 l a.

Týmto som si splnila svoju povinnosť a nemám v tom ani "guľáš", práve naopak, sedí mi to aj podľa inventúry a nemusím zbytočne špekulovať nad ničím.

Pre prípad, že by sa Vám to zišlo, prikladám tabuľku, ktorá prepočítava aj otvorené fľaše. Chcem to ešte trochu vylepšiť, potom by som priložila aj druhú verziu tabuľky.

Ináč ja osobne som využila tú formu elektronického zasielania a veľmi sa mi to zapáčilo. V programe LIEH je možné sledovať aj denný obrat, alebo len raz mesačne, komu ako vyhovuje. Ku koncu obdobia si dám len prepočítať a vyhodí mi konečné stavy. Následne vygenerujem xml súbor, ten pošlem priamo z programu na stránku colnej správy a do šesťdesiat minút mám potvrdené, či môj súbor bol pripojený, tzn. či bol akceptovaný. Keď je akceptovaný, môžem si vytlačiť potvrdenie, že som si splnila svoju oznamovaciu povinnosť.
Odporúčam, je to naozaj čistá prácička, bez papierov, pošty a známok. Navyše aj stavy, príjem, výdaj, zostatok, všetko si môžete vytlačiť z toho programu...
Howgh :)

Beatka, si hlavička. Dosť som sa natrápila, kým som ručne zistila ako si prišla na tých 0,66 l.a v konečných zásobách. Tá tabuľka bude dobrou pomôckou, ale aj colníci by mali byť vo výklade jednotní, nie že budeme o pár mesiacov prerábať výkazy.
Ďakujem

---------
Veronika
Bea Š.
13.02.07,06:15
Prosím Vás, aký alkohol hlásiť ? Aj pivo a víno ? Alebo len od 16% ? Neviem to nikde jasne nájsť.
Beata
13.02.07,08:53
Prosím Vás, aký alkohol hlásiť ? Aj pivo a víno ? Alebo len od 16% ? Neviem to nikde jasne nájsť.
Pozri si zákon o spotrebnej dani z liehu , konkrétne ZSDL_§4_ods.2
Tiež pozri ZSDL_§44
Bea Š.
13.02.07,09:03
(2) Liehom sa na účely tohto zákona rozumie tovar kódu kombinovanej nomenklatúry
a) 2207 a 2208 s obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu,
b) iného ako kapitoly 22 s obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu,
c) 2204, 2205 a 2206 s obsahom alkoholu viac ako 22 % objemu.


Našla som to, ale prepáč, ja tomu nerozumiem.
Muška
13.02.07,09:27
Beatka, myslím, že najlepšie sa budeš orientovať - sú to fľašky čo majú kontrolnú známku.

Pivo, víno, vermut, cinzáno - sa nehlásia.

Ale všetko čo obsahuje lieh /už napr. aj vaječný koňak/ sa hlási
Muška
13.02.07,09:37
1. buď sa v oznámení uvedie celkové množstvo liehu vyjadrené v l a. vydané zo spotrebiteľského balenia, teda vrátane pohárikov z načatých spotrebiteľských balení, čo by v praxi znamenalo sledovať počet predaných pohárikov, urobiť súčet objemu týchto predaných pohárikov a tento objem prepočítať na l a. podľa druhu liehovín. Rozdiel medzi takto predaným objemom alkoholu a objemom celého balenia by potom v oznámení predstavoval zásoby. Každý súdny človek musí uznať, že by to bola hlúposť a kto by takto chcel postupovať, nielenže sa upapieruje ale nakoniec z toho ešte aj zblbne,


Peťo, ja robím sklady podľa tzv. "tovarovej pásky", takže ja viem presne koľko to majú papierovo. Krčmári urobia posledného dňa v mesiaci fyzicky inventúru. Ak je medzi nami rozdiel upravím podľa inventúry sklad a prepočítam pre Colnicu.

Čiže mne vypisovať do oznámenia skutočný stav je výhodnejšie.
Bea Š.
13.02.07,09:41
Beatka, myslím, že najlepšie sa budeš orientovať - sú to fľašky čo majú kontrolnú známku.

Pivo, víno, vermut, cinzáno - sa nehlásia.

Ale všetko čo obsahuje lieh /už napr. aj vaječný koňak/ sa hlási
Muška ďakujem, už budem mať v tom jasno.
veronikasad
13.02.07,14:02
Podľa mňa si zbytočne robíte nervy okolo toho alkoholu. Ak si prečítam zákon, v §44 ods. 18 je napísané, že chcú odo mňa aby som im nahlásila príjem, výdaj a konečný stav zásob SBL v l a. Toho som sa aj chytila a na oznámení budem uvádzať skutočný stav zásob k poslednému dňu sledovaného obdobia v l a. Čo to pre mňa znamená skutočný stav zásob? Je to stav, ktorý uviedol krčmár vo svojej inventúre ku poslednému dňu mesiaca. Vôbec nebudem špekulovať nad tým, či tú alebo onú načatú fľašu mám odpísať, či nechať v zásobách.

Príklad:
V počiatočnom stave zásob k 01.01.07 uvádzam 4 fľaše 40% vodky, balenej po 0,7 l. Povedzme, že v priebehu mesiaca som nedokupovala.
V inventúre k 31.01.07 zisťujem stav zásob vodky 1,65 l, t.j. dve fľaše a 0,25 l z otvorenej fľaše, čiže som predala v sledovanom období jednu fľašu aj 0,45 l vodky. Toto množstvo si prepočítam na l a. a tento stav uvediem aj v oznámení. V tomto konkrétnom prípade by som teda uviedla v oznámení nasl.:
Počiatočný stav zásob liehu = 1,12 l a.
Celkový príjem liehu = 0 l a.
Celkový výdaj liehu = 0,46 l a. (výdaj ostatným odberateľom)
Konečný stav zásob liehu = 0,66 l a.

Týmto som si splnila svoju povinnosť a nemám v tom ani "guľáš", práve naopak, sedí mi to aj podľa inventúry a nemusím zbytočne špekulovať nad ničím.

Pre prípad, že by sa Vám to zišlo, prikladám tabuľku, ktorá prepočítava aj otvorené fľaše. Chcem to ešte trochu vylepšiť, potom by som priložila aj druhú verziu tabuľky.

Ináč ja osobne som využila tú formu elektronického zasielania a veľmi sa mi to zapáčilo. V programe LIEH je možné sledovať aj denný obrat, alebo len raz mesačne, komu ako vyhovuje. Ku koncu obdobia si dám len prepočítať a vyhodí mi konečné stavy. Následne vygenerujem xml súbor, ten pošlem priamo z programu na stránku colnej správy a do šesťdesiat minút mám potvrdené, či môj súbor bol pripojený, tzn. či bol akceptovaný. Keď je akceptovaný, môžem si vytlačiť potvrdenie, že som si splnila svoju oznamovaciu povinnosť.
Odporúčam, je to naozaj čistá prácička, bez papierov, pošty a známok. Navyše aj stavy, príjem, výdaj, zostatok, všetko si môžete vytlačiť z toho programu...
Howgh :)

Beatka, mne to nedalo, tak sme dnes písala meil na Ustrenu colnu spravu. Tu je ich odpoveď :

"Otvorená /rozčapovaná/ fľaša sa v zmysle mesačných hlásení považuje za prázdnu. Teda v mesačnom hlásení sa uvedie do výdaja ako celé SBL."
HelpDeskLieh
tel. 0527142211
0527142212 /možno to tel.číslo pomôže aj pri iných dotazoch/

------------
Veronika

PO 19.2.2007 som dostala z Ustrednej colnej správy tento meil :

"Ospravedlňujeme sa za nesprávnu odpoveď. Takto to fungovalo do 12/2006. Stanovisko colného riaditeľstva prišlo až 15.2.2006. Takže načatá fľaša sa uvádza v stave zásob ako plná."

Naozaj neviem čo si mám myslieť o našich colníkoch a celej legislatíve.

-------
Veronika
Beata
13.02.07,14:16
Beatka, mne to nedalo, tak sme dnes písala meil na Ustrenu colnu spravu. Tu je ich odpoveď :

"Otvorená /rozčapovaná/ fľaša sa v zmysle mesačných hlásení považuje za prázdnu. Teda v mesačnom hlásení sa uvedie do výdaja ako celé SBL."
HelpDeskLieh
tel. 0527142211
0527142212 /možno to tel.číslo pomôže aj pri iných dotazoch/

------------
Veronika
To je zasa nejaké tvrdenie, ktoré nie je podložené žiadnym § :cool:
veronikasad
13.02.07,14:35
Ziadny § mi v odpovedi neuviedli, je tam číslo tlf, skús tam prosím ťa zavolať. CU Prievidza ešte stale tvrdí, že sa tam uvadzaju aj otvorené fľaše, takže fakt neviem koho poslúchať

--------
Veronika
Beata
13.02.07,14:43
Ziadny § mi v odpovedi neuviedli, je tam číslo tlf, skús tam prosím ťa zavolať. CU Prievidza ešte stale tvrdí, že sa tam uvadzaju aj otvorené fľaše, takže fakt neviem koho poslúchať

--------
Veronika
Však práve to chcem tým povedať, že jeden povie tak, druhý onak. Ja sa budem držať toho, čo som napísala vyššie. A keď bude na svete nejaký predpis, ktorý zjednotí názory všetkých colníc a colníkov, potom sa budem držať toho ;)


mimotemybtw aj keby som veľmi chcela, nemôžem tam zavolať, lebo nemám hlas a to vôbec nerobím žiadne srandy. Dnes som sa dozvedela, že vraj mám trojuholníkovú štrbinu na hlasivkách cca 3 - 4 mm veľkú :mee::mee::mee:
Excise Duty
13.02.07,15:01
A je vymaľované...
veronikasad
13.02.07,15:23
Rano ešte zavolam na UCS a dam vediet.

------
Veronika
Muška
13.02.07,15:42
Beatka, mne to nedalo, tak sme dnes písala meil na Ustrenu colnu spravu. Tu je ich odpoveď :

"Otvorená /rozčapovaná/ fľaša sa v zmysle mesačných hlásení považuje za prázdnu. Teda v mesačnom hlásení sa uvedie do výdaja ako celé SBL."
HelpDeskLieh
tel. 0527142211
0527142212 /možno to tel.číslo pomôže aj pri iných dotazoch/

------------
Veronika
No to budem mať riadny guláš, aby som si pamätala, ktorú fľašu som už praskla do výdaja a ktorú nie. Veď si budem musieť viesť ďalšiu administratívu. Takto by som zasa musela ísť fľašu po fľaši /po názvoch/ a špekulovať dala a či nedala som ju do výdaja.
Teraz mi soft ukáže koľko litrov na desatinné miesta majú ktorého alkoholu , klienti to odkontrolujú a ja to len prepočítam na 100 %.
mailer23
13.02.07,18:10
...tak ci onak,ak nie je §, nie je zakon, nie je pokuta. Vsetci ti co mate docinenia s colnou spravou v pripade jej kontroly,mozete dostat pokuticku,len za porusenie § zakona.Co sa tyka oznamenia,mam pocit, ze jedine ak ho neposlete do 25. dna nasledujuceho mesiaca,tak porusite zakon.Pravdepodobne este za nevedenie evidencie,predaj bez povolenia,nakup od osoby bez povolenia na predaj,alebo ak robite chechle metle s ciernym alkoholom a podobne.Aj preukazovanie sa dokladom o nadobudnuti liehovin je viac menej nemozne,nakolko doklady sa mozu nachadzat na danovom urade,pripade u uctovnika a v momente kontorly ich nemusite mat pri sebe.To ci napisete rozcapovanu flasu,alebo docapovanu flasu je jedno,pravdepodobne ich to nikdy zaujimat nebude,lebo ani nevedia ako to kontrolovat a ani podla coho to sankciovat.Vela veci z tohto zakona visi niekde vo vzduchu,cele to je nedokoncene a to co povie niekto na colnej sprave vam na chodbe,mozete brat iba nanajvys ako dobru radu,len si tych dobrych rad nepytajte vela,lebo sa vam zacne zdat, ze si protirecia.:-)
veronikasad
13.02.07,19:15
Ja by som v tom gulaš nevidela. Do konečných zásob uvediem len plné fľaše s kolkami, každá načatá fľaša bude vo výdaji a viac ju nebudem sledovať. Skutočná inventúra s načatými fľašami bude v priebehu roka slúžiť len pre krčmára, na konci roka ju zahrniem do Výkazu o majetku a záväzkoch.
Výdaj urobím rozdielom.

-----------
Veronika
Muška
13.02.07,21:19
Veronika - a na vyradenú fľašu si budem musieť urobiť krížik, aby som nezabudla, že práve túto som už dala raz do výdaja. :D
evina
13.02.07,21:30
Ja tuším už ani pomaly nerozumiem o čom tu točíte... :D:D
Excise Duty
13.02.07,23:57
Vráťme sa ešte raz k zákonu, stačí k ustanoveniu § 44 ods. 18:
Držiteľ povolenia na predaj je povinný z evidencie podľa odseku 12 oznamovať colnému úradu najneskôr 25. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý údaje oznamuje,
a) množstvo prijatého liehu v spotrebiteľských baleniach v l a.,a to v členení podľa čísla povolenia na predaj alebo podľa registračného čísla dodávateľa spotrebiteľského balenia, ktorým je maloobchod, a podľa čísla povolenia na predaj alebo registračného čísla dodávateľa spotrebiteľského balenia, ktorým je veľkoobchod,
Moja otázka znie: kúpil už niekto niekedy z vás načaté spotrebiteľské balenie liehu, z ktorého už niečo chýba? Určite nie, takže spotrebiteľským balením liehu je logicky celá fľaša.
b) množstvo vydaného liehu v spotrebiteľských baleniach v l a., a to v členení podľa čísla povolenia na predaj alebo podľa registračného čísla, ak je známy odberateľ spotrebiteľského balenia, a množstvo vydaného liehu v spotrebiteľských baleniach v l a. ostatným odberateľom spotrebiteľského balenia,
Krčmárov sa týka druhá časť vety, v ktorej sa opakuje rovnaký text: „liehu v spotrebiteľských baleniach v l a.“, tak ako je uvedený aj v písmene a). Takáto rovnaká formulácia textu však nemôže mať v jednej právnej norme dva odlišné významy, teda vydaným množstvom liehu musí byť opäť len celé množstvo spotrebiteľského balenia. Ak by zákon donekonečna v každom ustanovení neomieľal pojem „spotrebiteľské balenie“, čo by len prospelo zrozumiteľnosti textu a miesto toho používal iba pojem „lieh“, alebo ešte lepšie, ak by ustanovenie písm. b) pokračovalo napr. textom: „alebo množstvo liehu vydaného zo spotrebiteľského balenia“, čo by nadväzovalo aj na definíciu predaja v ustanovení ods. 3, potom by bolo jasne a zrozumiteľne ustanovené zákonom, že v oznámení treba uviesť aj množstvo liehu vydaného z načatých fliaš. To by už potom dalo logický zmysel aj ustanoveniu písm. c), na základe ktorého by sa v zásobách okrem celých balení liehu uvádzal aj lieh nachádzajúci sa v načatých spotrebiteľských baleniach.
Vytelefonovávanie na colné úrady nemá nijaký zmysel, pretože ústna informácia nie je právne záväzná, nemalo by to nijaký zmysel ani vtedy, ak by vám to dali písomne, sami vidíte, že názory jednotlivých colných úradov sa v tomto prípade líšia. Zákon stvorili na ministerstve financií, preto sa treba písomne obrátiť na odbor nepriamych daní a žiadať zaujatie stanoviska k tejto problematickej časti zákona, kópia odpovede sa totiž dostane aj na Colné riaditeľstvo a to by už potom malo zabezpečiť jednotný postup všetkých colných úradov. Inak si ale myslím, že vzhľadom na súčasný právny stav každý nech to robí podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, pokiaľ ho nebude fumigovať jeho miestne príslušný colný úrad a úplne sa stotožňujem s názorom v príspevku http://www.porada.sk/showpost.php?p=389186&postcount=40 (http://www.porada.sk/showpost.php?p=389186&postcount=40).
Excise Duty
14.02.07,09:30
Príklad:
Kúpil som jednu litrovú fľašu liehoviny s obsahom alkoholu 40 % objemu, mám teda jedno litrové spotrebiteľské balenie liehoviny, v ktorom je 0,4 l alkoholu. V priebehu mesiaca som z tohto spotrebiteľského balenia vyčapoval 14 poldecákov, čiže 0,7 litra liehoviny, resp. 0,28 litra alkoholu, podľa môjho názoru som teda v zmysle svojho predchádzajúceho príspevku ešte nepredal spotrebiteľské balenie liehu. V oznámení podľa § 44 ods. 18 podľa písmena a) potom uvediem nákup 0,4 litra alkoholu, podľa písm. b), množstvo vydaného liehu 0 litrov alkoholu a stav zásob podľa písm. c) opäť 0,4 litra alkoholu, hoci mám fyzicky v zásobe už len 0,3 litra liehoviny, resp. po prepočte 0,12 litra alkoholu.
Ak by som postupoval tak, ako radia niektoré colné úrady a túto načatú fľašu uviedol celú v oznámení ako vydané spotrebiteľské balenie, potom by som musel v stave zásob uviesť 0 litrov alkoholu. Ak by už v ďalšom období nenastal nijaký pohyb ale ihneď po prijatí oznámenia by si práve mňa colný úrad vybral na kontrolu, potom by som mu musel pracne dokazovať, aký lieh to mám v regáli, keď som v oznámení uviedol nulový stav zásob. Ak sa vám to zdá pritiahnuté za vlasy, je mi ľúto, ale tak znie zákon, v ustanovení ods. 12 a ods. 18 jednoducho chýba členenie na množstvo alkoholu predaného zo spotrebiteľského balenia liehu.
evina
14.02.07,09:49
Nielen v tomto zákone sú veci pritiahnuté za vlasy:mee:
Ako vždy hovorím, keby zákonodarcom dali pol roka plniť všetky hlásenia, priznania, oznámenia a pod. čo musíme a ako musíme robiť my, hneď by ich tie žarty prešli...Ale nám neostáva nič iné, len si tak trochu občas uľaviť na duši, ako ja teraz :):)
Excise Duty
15.02.07,07:03
Rano ešte zavolam na UCS a dam vediet.

------
Veronika

Veronika, volala si tam? Ak áno, čo si sa dozvedela?
veronikasad
15.02.07,14:49
Veronika, volala si tam? Ak áno, čo si sa dozvedela?

Na Ústrednú colnu spravu som uz nevolala. Vcera som poslala ten meil na nasu pobocku CU. Telefonicky mi potvrdili, ze mozem postupovat podla neho. Kedze pre mna je to menej pracne a k 31.12.06 som v hlaseni otvorene flase neevidovala, aspon za mesiac januar tak urobim. Snad sa colnici do dalsieho hlasenia dohodnu. Ako uz bolo napisane, urcite nebudu davat pokuty za sposob vypoctu - ved sami nevedia ako to ma byt. Ak nejake pokuty budu, tak za nepodanie hlasenia.

Teda nech kazdý robí tak, ako je to pre neho výhodnejšie a časovo menej náročné.

------
Veronika
Antonia Jendrišáková
15.02.07,15:50
Kamarátka má reštuaráciu s veľkým batovým pultom. Máva otvorené dve fľašu z jedného druhu alkoholu, aby si barmani neskákali po hlavách, keď potrebujú pre dvoch hosí na opačnom pulte. Prišli jej na kontrolu colníci a vyrubili jej pokutu, vraj nesmie mať ovorené dve fľaše toho istého akoholu. Myslíte, že sa môže na niečo odvolať ?
Pepa
15.02.07,15:54
Kamarátka má reštuaráciu s veľkým batovým pultom. Máva otvorené dve fľašu z jedného druhu alkoholu, aby si barmani neskákali po hlavách, keď potrebujú pre dvoch hosí na opačnom pulte. Prišli jej na kontrolu colníci a vyrubili jej pokutu, vraj nesmie mať ovorené dve fľaše toho istého akoholu. Myslíte, že sa môže na niečo odvolať ?
Nie .
Beata
15.02.07,16:31
Kamarátka má reštuaráciu s veľkým batovým pultom. Máva otvorené dve fľašu z jedného druhu alkoholu, aby si barmani neskákali po hlavách, keď potrebujú pre dvoch hosí na opačnom pulte. Prišli jej na kontrolu colníci a vyrubili jej pokutu, vraj nesmie mať ovorené dve fľaše toho istého akoholu. Myslíte, že sa môže na niečo odvolať ?

Bohužiaľ, zákon hovorí jasne, pozri ZSDL_§10_ods.7 a ZSDL_§10_ods.8.
http://www.porada.sk/t29661-zakon-o-spotrebnej-dani-z-liehu.html
Excise Duty
15.02.07,21:28
15.02.2007
Stanovisko Colného riaditeľstva SR k uvádzaniu SBL na tlačive oznámenia !!! (https://poprad1.colnasprava.sk/lieh2007/index.php?id_clanok=11) Do tlačiva sa vpisujú vypočítané hodnoty podľa vzoru tlačiva, to znamená vždy na dve desatinné miesta. Pri predaji zo spotrebiteľského balenia liehu na priamu ľudskú spotrebu (bufety, výčapy, pohostinstvá, a pod.) sa na tlačive uvádzajú len celé SBL. Ak je SBL na mieste spotreby už načaté, uvádza sa ako vydaný lieh až po úplnom predaji liehoviny v SBL. Každé načaté SBL sa v tomto prípade uvádza na tlačive v stave zásob

Kto neverí, nájde to na stránke:
https://poprad1.colnasprava.sk/lieh2007/index.php?id_clanok=11
Beata
15.02.07,22:12
15.02.2007
Stanovisko Colného riaditeľstva SR k uvádzaniu SBL na tlačive oznámenia !!! (https://poprad1.colnasprava.sk/lieh2007/index.php?id_clanok=11) Do tlačiva sa vpisujú vypočítané hodnoty podľa vzoru tlačiva, to znamená vždy na dve desatinné miesta. Pri predaji zo spotrebiteľského balenia liehu na priamu ľudskú spotrebu (bufety, výčapy, pohostinstvá, a pod.) sa na tlačive uvádzajú len celé SBL. Ak je SBL na mieste spotreby už načaté, uvádza sa ako vydaný lieh až po úplnom predaji liehoviny v SBL. Každé načaté SBL sa v tomto prípade uvádza na tlačive v stave zásob

Kto neverí, nájde to na stránke:
https://poprad1.colnasprava.sk/lieh2007/index.php?id_clanok=11

A je vymaľované ;)
Muška
15.02.07,22:13
No , Peťo, vôbec si ma nepotešil, zasa bude ako "dement" podľa skladu vypisovať ručne koľko a o aké fľaše ide, čiže najskôr si urobím pôvodné tlačivko a potom ho prepočítam do nového a zasa budem musieť mať z každého druhu viac kariet podľa balenia.
No nič príjemné.

Ale ďakujeme za upozornenie :)
Excise Duty
15.02.07,22:57
Dievčence, absolútne s vami súhlasím, najmä s tým, čo uviedla Beata vo svojom príspevku http://www.porada.sk/showpost.php?p=386434&postcount=25 (http://www.porada.sk/showpost.php?p=386434&postcount=25), za čo jej patrí môj bod, tak by to totiž malo byť najsprávnejšie. Daňové a účtovné predpisy by mali vzájomne na seba nadväzovať a to by si mali uvedomiť najmä tí, ktorí tvoria legislatívu, ja som vo svojich príspevkoch argumentoval iba tým, čo je napísané v zákone o spotrebnej dani z liehu, hoci viem, že to nie je v poriadku. Zákony ale platia v takej podobe, v akej ich schválili tam hore na kopečku, aj keď sú v nich nezmysly. To, že sa objavia odlišné názory, to sa dalo čakať, preto som reagoval konštatovaním, že je vymaľované. Samozrejme to patrilo k príspevku http://www.porada.sk/showpost.php?p=388975&postcount=33 (http://www.porada.sk/showpost.php?p=388975&postcount=33), škoda, že som ho vo svojej okamžitej reakcii necitoval, aby to bolo jasné, nebolo v tom nič osobné, moja reakcia skončila na tom mieste, kde ma to akurát hodilo v danom momente. Teraz neostáva nič iné, len postupovať tak, aké je usmernenie Colného riaditeľstva lebo to tak budú vyžadovať všetky colné úrady.
veronikasad
16.02.07,18:53
15.02.2007
Stanovisko Colného riaditeľstva SR k uvádzaniu SBL na tlačive oznámenia !!! (https://poprad1.colnasprava.sk/lieh2007/index.php?id_clanok=11) Do tlačiva sa vpisujú vypočítané hodnoty podľa vzoru tlačiva, to znamená vždy na dve desatinné miesta. Pri predaji zo spotrebiteľského balenia liehu na priamu ľudskú spotrebu (bufety, výčapy, pohostinstvá, a pod.) sa na tlačive uvádzajú len celé SBL. Ak je SBL na mieste spotreby už načaté, uvádza sa ako vydaný lieh až po úplnom predaji liehoviny v SBL. Každé načaté SBL sa v tomto prípade uvádza na tlačive v stave zásob

Kto neverí, nájde to na stránke:
https://poprad1.colnasprava.sk/lieh2007/index.php?id_clanok=11

Stranka sa mi neda otvorit, ale vidim tam Poprad1.colna sprava. Nie je to nahodou len vyklad CR Poprad. Bolo to zverejnene na stranke Ustrednej colnej spravy? Tie informacie sa tak menia, ze uz nevim komu a comu mam verit.

---------
Veronika
andrea
18.02.07,12:03
Prisím Vás, zasielal niekto z Vás cez net to hlásenie??? Zaujíma ma ako postupuje pri vyplňovaní hlásenia cez program LIEH. Prosím kto to robil nech mi odpovie:
1) ID operácia SBL ( dám príjem koľko som nakúpila). To som robila aj predtým - skutočný nákup.
2)Dávam tam aj stav k 31.1.2007 ???? to znamená či tam dam skutočný stav aký som mala k 31.1.2007??? to som tiež robila pretým.
3) čo som nerobila bol výdaj. Mám ho teraz tam zapísať alebo ako to vlastne je???
Mám malý bar, nakupujem - kde sa dá - (veľkoobchod, maloobchod). Neviem či mám len taký dojem, ale sa mi vidí, že to bolo jednoduchšie.... Neviem poradi mi niekto?? Chcem iba vedieť či evidujem nákup - áno, stav k 31.1.2007 áno, ale eviduje aj ten výdaj???? Ďakujem za každú odpoveď.
Muška
18.02.07,12:39
Eviduje sa:
Stav na začiatku mesiaca
Nákup - presne podľa dodávateľov
Výdaj - na 3. strane úplne dole v jednom riadku /anonymný predaj/
Stav na konci mesiaca

Pozri prílohu , tlačivo
andrea
18.02.07,13:14
Ja to zasielam elektronicky, pracujem s programom LIEH a tam nemám také tlačivo. Ale použíjem asi podľa všetkého bod 8 "celkový výdaj liehu". Ďakujem za radu.
Muška
18.02.07,13:23
Andrejka, poslala som Ti tlačivo len preto, že určite sa elektronicky vypisuje presne to isté.
Ja to začnem od budúceho mesiaca posielať elektronicky. Takže potom budem určite tiež potrebovať pomoc. :)
Beata
18.02.07,15:22
Prisím Vás, zasielal niekto z Vás cez net to hlásenie??? Zaujíma ma ako postupuje pri vyplňovaní hlásenia cez program LIEH. Prosím kto to robil nech mi odpovie:
1) ID operácia SBL ( dám príjem koľko som nakúpila). To som robila aj predtým - skutočný nákup.
2)Dávam tam aj stav k 31.1.2007 ???? to znamená či tam dam skutočný stav aký som mala k 31.1.2007??? to som tiež robila pretým.
3) čo som nerobila bol výdaj. Mám ho teraz tam zapísať alebo ako to vlastne je???
Mám malý bar, nakupujem - kde sa dá - (veľkoobchod, maloobchod). Neviem či mám len taký dojem, ale sa mi vidí, že to bolo jednoduchšie.... Neviem poradi mi niekto?? Chcem iba vedieť či evidujem nákup - áno, stav k 31.1.2007 áno, ale eviduje aj ten výdaj???? Ďakujem za každú odpoveď.
Popíšem celý postup - Ručný zápis oznámení.

1) Pridaj
2) ID operácie SBL - najprv si nahodím počiatočný stav liehu, aby mi program vypočítal správne hodnoty. Takže zaškrtnem ID 6. V kolónke množstvo nahodím počiatočný stav liehu. Dátum 01.01.2007.
3) Ulož

Uloží sa mi počiatočný stav k 01.01.2007. Aby mi však sedelo všetko, stlačím "auto" a toto mi vypočíta PS, príjem, výdaj a KS. Ak stlačím tlačítko "Kontrola" vidím, že je všetko OK.
Pokračujem nahadzovaním obratov za mesiac január, do hlásenia k 31.01.2007:

1) Pridaj
2) ID operácie SBL 1 - príjem SBL maloobchod (ak ste veľkoobchod, tak ID 2).
3) ID prevádzka - ak sledujete pohyb liehu v rôznych prevádzkach, stlačením F2 sa dostanete na zoznam Vašich prevádzok, vyberte jednu.
4) Registračné číslo, alebo povolenie - znova použijem F2 na výber dodávateľa liehu, prípadne nahodím číslo registrácie, alebo povolenia. V ružovom rámčeku sa mi nahodí ID dodávateľa.
5) ID prevádzka - ak má môj dodávateľ prevádzky, znova použijem F2 a nahodím tú prevádzku, z ktorej odoberám alkohol.
6) ID lieh - tak isto použijem F2 a vyberiem vhodné číslo. Tu uvádzam, že sem sa zapisujú údaje podľa toho, ako ste si natipovali v číselníku SBL. Sú dve možnosti:

a) V prípade, že nepotrebujete sledovať každé SBL zvlášť, povedzme napríklad, že príjem a výdaj SBL sledujete v nejakej pomocnej tabuľke excelovskej, potom si natipujete v číselníku SBL len jeden zápis, kde objem bude 1,00 l a koncentrácia 100%.

b) V prípade, že budete sledovať či už podľa sortimentu, alebo podľa koncentrácie, natipujete každú položku zvlášť.

7) Množstvo - ak mám číselník SBL natipovaný podľa bodu 6., písmeno a), natipujem do kolónky množstvo v l a. z mojej excelovskej tabuľky. Ak mám v číselníku podrobné údaje podľa bodu 6., písmeno b), natipujem do množstva počet jednotlivých SBL.
8) Dátum - 31.01.2007
9) Ulož

Ďalej natipujem výdaj liehu:

10) Pridaj
11) ID operácie SBL - ak predávam odberateľom s povolením, tak ID 4, ak ostatným tak ID 5.
12) ID lieh - znova použijem F2, postupujem podľa bodu 6.
13) Množstvo - postupujem podľa bodu 7. Buď uvádzam údaj v l a., alebo v kusoch SBL.
14) Dátum - 31.01.2007
15) Ulož

Ak som natipovala všetok obrat, príjem aj výdaj liehu v sledovanom období, stlačím tlačidlo "auto", ktoré mi vypočíta celkový obrat liehu a konečný stav k 31.01.2007. Po stlačení tlačidla "kontrola" musí byť na konci každého riadku napísané "OK". Teraz máme pripravené údaje pre vygenerovanie xml súboru a následné odoslanie súboru na stránku colnej správy.

Dúfam, že som trochu pomohla, v prípade, že má niekto nejaké dotazy, pýtajte sa, veľmi rada pomôžem, ak budem vedieť :)
milanr
18.02.07,18:35
Práve vypisujem tlačivo "Lieh", zahŕňa sa medzi alkohol aj VÍNO a LIKÉRY(koncentrácia 25%) ? V poučení sa píše iba o nomenklatúrnom čísle 2207 alebo 2208. Neviem, čo si mám pod tým predstaviť ? Rátať do Oznámenia aj také tie malé umelohmotné štamperlíčky s objemom 0,04 a koncentráciou 40% ? Dúfam, že mi niekto poradí. Vďaka
Excise Duty
18.02.07,19:25
Práve vypisujem tlačivo "Lieh", zahŕňa sa medzi alkohol aj VÍNO a LIKÉRY(koncentrácia 25%) ? V poučení sa píše iba o nomenklatúrnom čísle 2207 alebo 2208. Neviem, čo si mám pod tým predstaviť ? Rátať do Oznámenia aj také tie malé umelohmotné štamperlíčky s objemom 0,04 a koncentráciou 40% ? Dúfam, že mi niekto poradí. Vďaka

Ak už vypĺňaš tlačivo, znamená to, že si držiteľom povolenia. Ak si poriadne prečítaš ustanovenie § 44 ods. 1, potom zistíš, že toto povolenie musíš mať preto, lebo predávaš v daňovom voľnom obehu lieh, ktorý je uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) zákona. V uvedenom ustanovení máš potom napísané, že týmto liehom sa na účely zákona rozumie tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2207 a 2208 s obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu. V kapitole 22 colného sadzobníka máš uvedené podrobne, čo sú to za tovary, takže:

2207 - Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo vyšším; etylalkohol a ostatné destiláty, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom

2208 - Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje

Vínom sú tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 2204, 2205 a 2206, do oznámenia sa teda nezahŕňajú!

2204 - Víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateného alkoholom; hroznový mušt iný ako položky 2009

2205 - Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené bylinami alebo aromatickými látkami

2206 - Ostatné kvasené nápoje (napríklad jablčné, hruškové, medovina); zmesi kvasených nápojov a zmesi kvasených nápojov a nealkoholických nápojov, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Pokiaľ ide o tie malé štamperlíčky, ich obsahom je tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2208, teda musia byť zahrnuté v oznámení rovnako ako tie miniatúrne fľaštičky, už som na to v ktoromsi príspevku upozornil. Nech nikoho nemýli, že tieto tovary nie sú označené kontrolnou známkou a preto sa nemusia uvádzať v oznámení, to že nie sú označené kontrolnou známkou, vyplýva z ustanovenia § 10 ods. 34 písm. g).
mailer23
19.02.07,09:46
Chcel by som Vas vsetkych poprosit o vyjhadrenie sa k tomuto:

Posielam oznamenia elektronicky,prave teraz som vyplnal oznamenie v systeme lieh 3.4 a zistil som,ze chcu odomna obchodny nazov SBL,datum prijmu,datum vydaja,objem,%..atd.

Mam pred sebou aj tlacivo oznamenia,kde im staci iba cislo povolenia dodavatela,odberatela, a mnozstvo liehu v l a.

Je teda vyhodnejsie a praktickejsie poslat to postou.Znie to neuveritelne,ale asi je to tak.Nechapem na co sleduju pri elektronickom podavani oznamenii to co nesleduju pri podavani oznamenia na tlacive.Moze mi toto niekto vysvetlit?Neviem pochopit o co im zase ide.Doteraz som zil v tom, ze podavanie oznamenia elektronickou formou je krok dopredu,ale asi teda pojdem na colnu spravu sa odhlasit z tohto systemu.
Muška
19.02.07,10:07
6) ID lieh - tak isto použijem F2 a vyberiem vhodné číslo. Tu uvádzam, že sem sa zapisujú údaje podľa toho, ako ste si natipovali v číselníku SBL. Sú dve možnosti:
a) V prípade, že nepotrebujete sledovať každé SBL zvlášť, povedzme napríklad, že príjem a výdaj SBL sledujete v nejakej pomocnej tabuľke excelovskej, potom si natipujete v číselníku SBL len jeden zápis, kde objem bude 1,00 l a koncentrácia 100%.

b) V prípade, že budete sledovať či už podľa sortimentu, alebo podľa koncentrácie, natipujete každú položku zvlášť.Mailer, tu máš v odpovedi od Beatky vysvetlenie
Beata
19.02.07,10:18
Chcel by som Vas vsetkych poprosit o vyjhadrenie sa k tomuto:

Posielam oznamenia elektronicky,prave teraz som vyplnal oznamenie v systeme lieh 3.4 a zistil som,ze chcu odomna obchodny nazov SBL,datum prijmu,datum vydaja,objem,%..atd.

Mam pred sebou aj tlacivo oznamenia,kde im staci iba cislo povolenia dodavatela,odberatela, a mnozstvo liehu v l a.

Je teda vyhodnejsie a praktickejsie poslat to postou.Znie to neuveritelne,ale asi je to tak.Nechapem na co sleduju pri elektronickom podavani oznamenii to co nesleduju pri podavani oznamenia na tlacive.Moze mi toto niekto vysvetlit?Neviem pochopit o co im zase ide.Doteraz som zil v tom, ze podavanie oznamenia elektronickou formou je krok dopredu,ale asi teda pojdem na colnu spravu sa odhlasit z tohto systemu.

Myslím si, že si sa zbytočne rozčúlil a odrádzaš aj ostatných ľudí, ktorí zvažujú možnosť zasielania hlásení elektronicky.
Prečítaj si môj návod na vypĺňanie hlásenia a v bode 6. sa dočítaš, že do číselníka natipuješ buď jednotlivé SBL a to buď podľa sortimentu, alebo podľa koncentrácii SBL, alebo ak nechceš sledovať pohyb v rámci týchto kritérií, jednoducho si tam natipuješ len jeden zápis, v ktorom uvedieš názov aký len chceš, objem 1,00 liter a koncentráciu 100%. Tým pádom budeš aj pri výdaji, aj pri príjme v kolónke ID liehu dávať vždy len číslo 1 a v množstve budeš uvádzať údaj v l a., ktorý si si vypočítal niekde v pomocnej tabuľke.
Dátum tiež môžeš uvádzať aký chceš, v priebehu mesiaca, alebo jednoducho dáš posledný deň sledovaného obdobia.
V elektronickom hlásení to od Teba nikto nevyžaduje, nevyskytuje sa nikde dátum, len dátum podania hlásenia a obdobie za ktoré sa hlásenie podáva. Konečný výstup hlásenia vyzerá takto:
kunecka
20.02.07,07:20
ahojte, PLS nemate niekto vzor,ako ma vyzerat evidencia podla ods. 12? Mam si to spravit podla jednotlivych firiem? Kazdy mesiac znovu?
kathy_smal
20.02.07,08:50
ahojte,
keby som chcela podávať hlásenie elektronicky nepoznáte niekto na to vhodný soft??
Beata
20.02.07,08:59
ahojte,
keby som chcela podávať hlásenie elektronicky nepoznáte niekto na to vhodný soft??
Na stránke colnej správy https://poprad1.colnasprava.sk/lieh2007/index.php?showreg=9&chid=clr je soft LIEH.
kunecka
20.02.07,09:17
PLS, poradite mi niekto,ako vediete tu evidenciu? K 31.12.2006 som mala zasoby spisane len napr. 1 l 40%...15 ks, od januara to mam prepisat presne podla nazvov,aj ked objem a koncentracia je rovnaka? AJ vydaj musi byt zaevidovany podla presnych nazvov? Prosim, ak mate niekto jednoduchy navod, ako to ma vyyerat, budem vdacna.
Muška
20.02.07,09:42
tu máš super tabuľku od lenky, dobre si prečítaj prvú stranu
kathy_smal
20.02.07,09:44
to hej...ale ja by som chcela aby to program robil sám a nie aby som ja vypisovala, este zle vypočítam
Muška
20.02.07,09:45
veď si mrkni tú tabuľku - vypočíta Ti to sama. - má 4 strany

Aj soft musíš najskôr "nakŕmiť", aby Ti to vypočítal sám
Muška
20.02.07,09:48
v príspevku 69 pripla Bea link na CU - tam je aj soft
ezimova
20.02.07,09:50
tiež som hladala sw na lieh. Mám len jednu diskoteku a majitel si sam robi skl.zasoby. Je ochotny zakupiť sw na skl.zasoby, ale nie drahy. Po dlhom hladani som zistila, že mrp by mali mať lieh zakomponovany do konca februára a malo by to vyzerať tak, že ak spracovavaš príjem výdaj v skl.evidencii spracuje ti to tak, aby si to len prepisala do original tlačiv. Budem sa informovať, pretože tiež už z toho nemožem spavať
kunecka
20.02.07,13:34
Ludia,ta tabulka na vypocet je super, ale ja by som rada vedela,ci staci mat v zosite evidenciu podla firiem a co som od nich nakupila. Klient mi totiz v januari nerozlisoval co predal podla presnych nazvov. Tak neviem spisat stav zasob podla nazvov, len podla objemu a koncentracie spolu. PLS ako to vy robite?
Muška
20.02.07,13:48
No, kunečka,
musíš pre seba viesť určite toto:
(12) Držiteľ povolenia na predaj je povinný za každú prevádzkareň viesť evidenciu podľa účtovných dokladov, v ktorej uvedie obchodný názov spotrebiteľského balenia, objem spotrebiteľského balenia v litroch, objemovú koncentráciu liehu a
a) počet prijatých spotrebiteľských balení v kusoch a množstvo liehu v l a., identifikačné údaje dodávateľa spotrebiteľského balenia a jeho číslo povolenia na predaj alebo registračné číslo, v členení na príjem z maloobchodu alebo veľkoobchodu,
b) počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch a množstvo liehu v l a., a to v členení podľa identifikačných údajov a čísla povolenia na predaj alebo registračného čísla, ak je známy odberateľ spotrebiteľského balenia, a počet spotrebiteľských balení v kusoch a množstvo liehu v l a. vydaných ostatným odberateľom spotrebiteľského balenia,
c) stav zásob spotrebiteľských balení v kusoch a množstvo liehu v l a. k poslednému dňu kalendárneho mesiaca; ak zistí rozdiel medzi počtom prijatých spotrebiteľských balení a počtom vydaných spotrebiteľských balení, uvedie dôvod tohto rozdielu.
kathy_smal
22.02.07,11:32
Našla som soft, čo mi vyplní formulár pdf-ko samo:D ak má niekto soft Oberon tak on to robí, odvčera:D :D
možte poslať aj elektronicky
Jozef.Sorman
23.02.07,12:30
Na stiahnutie asi zatial nie su ja som uz tiez hladal. Asi budeme musiet pockat. Zatial som kupil tlaciva v obchode a vypisal rucne.
mailer23
25.02.07,14:03
Na stranke www.rksoft.sk si stiehnete soft FormEdik 1.19 (http://www.rksoft.sk/Download/fe-setup.exe) a k nemu aj oznamenie. Oznamenie sa da elegantne vyplnit a vytlacit.Jedina nevyhoda "free" verzie je, ze sa neda editovat,ale ved na co aj.
eXpachi
25.02.07,15:59
Ja som hladal, kde sa dalo ale nove tlacivo som nasiel. Iba stare...
Muška
25.02.07,16:49
možno Ti pomôže
dopravca
26.02.07,05:44
Dobré ráno. Ja by som potrebval súrne zistiť číslo povolenia na predaj liehu našej firmy a nemôžem sa k tomu dopracovať. Napíše mi niekto cestičku? Ďakujem
Excise Duty
26.02.07,06:52
Dobré ráno. Ja by som potrebval súrne zistiť číslo povolenia na predaj liehu našej firmy a nemôžem sa k tomu dopracovať. Napíše mi niekto cestičku? Ďakujem

Máš ho predsa uvedené v povolení na predaj, čo Ti vydal colný úrad podľa § 51f ods. 14, okrem toho svoje číslo povolenia nájdeš na stránke https://poprad1.colnasprava.sk/lieh2007/index.php?showreg=2&chid=clr.
A kvôli čomu ho tak súrne potrebuješ, veď zo zákona Ti nevyplýva nijaká povinnosť preukazovať sa niekomu číslom povolenia!
Hepi
26.02.07,07:07
No dobre, ale potrebuje ho vpísať do tlačiva "Oznámenie", kde už teraz vyžadujú okrem DIČ aj toto číslo.
Excise Duty
26.02.07,07:16
No dobre, ale potrebuje ho vpísať do tlačiva "Oznámenie", kde už teraz vyžadujú okrem DIČ aj toto číslo.

OK, v každom prípade to číslo povolenia má, tak ako som uviedol v predchádzajúcom príspevku.
dopravca
26.02.07,11:10
No dobre, ale potrebuje ho vpísať do tlačiva "Oznámenie", kde už teraz vyžadujú okrem DIČ aj toto číslo.

Hepi, vidieť, že sa vyznáš. Nemal som pri sebe to Povolenie, iba internet. Vďaka zaň.
Ďakujem obom.
mailer23
26.02.07,11:52
Prikladam aktivny pdf dokument,ak to niekomu pomoze.V tuto chvilu som nic lepsie nenasiel:).
Muška
26.02.07,15:35
Máš ho predsa uvedené v povolení na predaj, čo Ti vydal colný úrad podľa § 51f ods. 14, okrem toho svoje číslo povolenia nájdeš na stránke https://poprad1.colnasprava.sk/lieh2007/index.php?showreg=2&chid=clr.
A kvôli čomu ho tak súrne potrebuješ, veď zo zákona Ti nevyplýva nijaká povinnosť preukazovať sa niekomu číslom povolenia!
Peťo, ale veľkoobchod, ktorý má len registračné číslo tam nie je.
Dnes ráno som mala veľmi "príjemný" telefonát z Colnice, že ako to, že som dala na stranu príjem číslo dodávateľa, ktoré začína "SK", že to predsa nemôže byť povolenie....a bla-bla....povedala som, že som si to stiahla z ich stránky, tak si to pozrel a .....nenašiel.
To som sa už medzi tým prebrala a som si uvedomila, že som si to reg. č. stiahla z ich softu LIEH, tak som mu to povedala.....ale zjavne nevedel o čom hovorím.
Ale stále tvrdil, že tam má byť číslo povolenia, že jemu sa to nedá nahodiť....a ja som zasa argumentovala, že predsa tam mám napísať buď registr. číslo, alebo číslo povolenia....a to išlo dookola.
Skončili sme s tým, že zavolá do Popradu. :eek:
Excise Duty
26.02.07,17:31
Peťo, ale veľkoobchod, ktorý má len registračné číslo tam nie je.
Dnes ráno som mala veľmi "príjemný" telefonát z Colnice, že ako to, že som dala na stranu príjem číslo dodávateľa, ktoré začína "SK", že to predsa nemôže byť povolenie....a bla-bla....povedala som, že som si to stiahla z ich stránky, tak si to pozrel a .....nenašiel.
To som sa už medzi tým prebrala a som si uvedomila, že som si to reg. č. stiahla z ich softu LIEH, tak som mu to povedala.....ale zjavne nevedel o čom hovorím.
Ale stále tvrdil, že tam má byť číslo povolenia, že jemu sa to nedá nahodiť....a ja som zasa argumentovala, že predsa tam mám napísať buď registr. číslo, alebo číslo povolenia....a to išlo dookola.
Skončili sme s tým, že zavolá do Popradu. :eek:

Vieš, je to problém, ktorý zjavne spôsobila samotná colná správa. Hoci z ustanovenia § 51f ods. 11, resp. ustanovenia § 44 ods. 2 jasne vyplýva, že povolenie na predaj sa nevzťahuje na registrované osoby, niektoré colné úrady prinútili napriek tomu takéto registrované osoby, aby požiadali o vydanie povolenia (nie všetky, tým nech to slúži ku cti). Vydanie povolenia registrovaným osobám však ale celkom neguje znenie ustanovenia § 44 ods. 13, pretože podľa tohto ustanovenia registrovaná osoba je povinná predávať spotrebiteľské balenie v daňovom voľnom obehu len držiteľovi povolenia na predaj alebo registrovanej osobe, ak tento zákon neustanovuje inak. Čiže, ak som registrovaná osoba, potom bez toho aby som mal vlastné povolenie predávam osobám, ktoré sú držiteľmi povolenia bez ohľadu na skutočnosť, či sú veľkoobchodom alebo maloobchodom a samozrejme predávam aj iným registrovaným osobám. Len v prípade, ak budem mať ako registrovaná osoba vlastnú maloobchodnú predajňu alebo akékoľvek pohostinské zariadenie, čiže budem predávať osobám na konečnú spotrebu, pri ktorých neskúmam, či sú držiteľmi povolenia, iba potom musím mať povolenie na predaj a to je to, čo zákon ustanovuje inak! Ak ale budem predávať ako registrovaná osoba v zmysle ustanovenia § 44 ods. 13, potom všetci držitelia povolenia, ktorí odo mňa nakúpia, musia v evidencii podľa ods. 12 písm. a) uviesť moje registračné číslo pre spotrebnú daň a to isté aj v oznámení podľa ods. 18 písm. a).
Ak si niekto myslí, že všetky právnické osoby alebo fyzické osoby musia mať povolenie na predaj, teda i tie, ktoré zákon definuje ako registrované, potom je ustanovenie § 44 ods. 13 jalové rovnako ako akákoľvek zmienka o registračných číslach v celom ustanovení § 44. V prípade registrovaných osôb je okrem iného problém uvádzať v evidencii nadobudnutie liehu, ktorý je ich vlastným výrobkom, resp. nákupom v inom členskom, zákon na takýto detail nepamätá, čo len svedčí o tom, že vydávanie povolení na predaj registrovaným osobám je vôbec nezmyslom.
Muška
26.02.07,21:36
Ak ale budem predávať ako registrovaná osoba v zmysle ustanovenia § 44 ods. 13, potom všetci držitelia povolenia, ktorí odo mňa nakúpia, musia v evidencii podľa ods. 12 písm. a) uviesť moje registračné číslo pre spotrebnú daň a to isté aj v oznámení podľa ods. 18 písm. a).

Peťo,
veď toto som sa snažila tomu "príjemnému" hlasu v telefone vysvetliť.
A on sa neustále domáhal č. povolenia, ktoré tento dodávateľ nemá.
No veď čo už, možno ich to časom naučíme ako sa vypĺňajú tie ich tlačivká :D
Excise Duty
26.02.07,21:56
Peťo,
veď toto som sa snažila tomu "príjemnému" hlasu v telefone vysvetliť.
A on sa neustále domáhal č. povolenia, ktoré tento dodávateľ nemá.
No veď čo už, možno ich to časom naučíme ako sa vypĺňajú tie ich tlačivká :D

No tak si to budú musieť celé prebrať od a po zet a dať si to do poriadku. Ich problém nie je Tvoj problém a Ty len konaj podľa toho, čo hovorí zákon. Myslím si, že celý ten cirkus s povoleniami na predaj by si zaslúžil publicitu v médiách...
IVETA N
27.02.07,08:03
V piatok bol majiteľ zaniesť na CU ,, hlasenie ,, mali tam strašný chaos,
a vladla tam hustá atmosféra. Chcem len napísať to , že colník chcel vrátiť hlásenie , pretože vraj sa do,, výdaju,, má dávať všetko čo vidám t.j aj keď mám napr.výdaj 3.9 mám tam dať aj to 0,9 . Neplatí pre nich usmernenie
Col.riaditelstva SR ?

IVETA N
Beata
27.02.07,10:22
V piatok bol majiteľ zaniesť na CU ,, hlasenie ,, mali tam strašný chaos,
a vladla tam hustá atmosféra. Chcem len napísať to , že colník chcel vrátiť hlásenie , pretože vraj sa do,, výdaju,, má dávať všetko čo vidám t.j aj keď mám napr.výdaj 3.9 mám tam dať aj to 0,9 . Neplatí pre nich usmernenie
Col.riaditelstva SR ?

IVETA N

Nerozumiem čo myslíš pod tým 3,9. Je to 3,9 l a.? Ak áno, tak mali pravdu, v hlásení uvádzaš údaj na dve desatinné miesta.
Beata
27.02.07,10:29
Dnes ráno som mala veľmi "príjemný" telefonát z Colnice, že ako to, že som dala na stranu príjem číslo dodávateľa, ktoré začína "SK", že to predsa nemôže byť povolenie....a bla-bla....povedala som, že som si to stiahla z ich stránky, tak si to pozrel a .....nenašiel.
To som sa už medzi tým prebrala a som si uvedomila, že som si to reg. č. stiahla z ich softu LIEH, tak som mu to povedala.....ale zjavne nevedel o čom hovorím.
Ale stále tvrdil, že tam má byť číslo povolenia, že jemu sa to nedá nahodiť....a ja som zasa argumentovala, že predsa tam mám napísať buď registr. číslo, alebo číslo povolenia....a to išlo dookola.
Skončili sme s tým, že zavolá do Popradu. :eek:

Na margo hrubo vyznačeného textu uvádzam, že do elektronického hlásenia sa mi samo nahodí číslo SKxxxxxxxxxxx. Takže tento arogantný colník vôbec neovláda svoju robotu, sťažovala by som sa naňho.

Však som Ti sama poradila, že nájdeš to číslo v programe LIEH, nakoľko na stránke colnej správy sa nedalo vôbec nájsť toho Tvojho dodávateľa, z neznámych dôvodov. Neviem si predstaviť, aké číslo by v hlásení uviedol človek, ktorý by program LIEH ani neotvoril...

No, bude ešte veselo :D


P.S.: ešte raz prikladám kópiu elektronického hlásenia ako názornú ukážku
mailer23
27.02.07,20:58
V piatok bol majiteľ zaniesť na CU ,, hlasenie ,, mali tam strašný chaos,
a vladla tam hustá atmosféra. Chcem len napísať to , že colník chcel vrátiť hlásenie , pretože vraj sa do,, výdaju,, má dávať všetko čo vidám t.j aj keď mám napr.výdaj 3.9 mám tam dať aj to 0,9 . Neplatí pre nich usmernenie
Col.riaditelstva SR ?

IVETA N

Ak mas vydaj 3,9,tak to znamena, ze mas vydaj 3,9 litrov absolutneho alkoholu.Nemozes to zaokruhlit,musis to tam napisat tak, ako to vypocitas,ak samozrejme to nepodavas v style "sportka".Ale predpokladam, ze sa iba mylis v tom, ze zadavas objem 3,9 litra!!!!Pozor na to, sa nepise objem, ale litre absolutneho alkoholu.
IVETA N
28.02.07,09:02
to 3,9 je predany alkohol t.z. 3 flaše a z tej vl.4-tej iba 0.9 nie celá fľaša.
Takže som dala do hlásenie iba tie 3 fľaše a to O.9 do zasob v januári.Do výdaju ju dám až keď ju predám.
Urobila som dobre, teraz som z toho celkom pomýlená a dufam , že som to urobila dobre .
IVETA N
Beata
28.02.07,09:18
to 3,9 je predany alkohol t.z. 3 flaše a z tej vl.4-tej iba 0.9 nie celá fľaša.
Takže som dala do hlásenie iba tie 3 fľaše a to O.9 do zasob v januári.Do výdaju ju dám až keď ju predám.
Urobila som dobre, teraz som z toho celkom pomýlená a dufam , že som to urobila dobre .
IVETA N
Tak to máš celkom dopletené.
To, že tú načatú fľašu dáš do výdaja až potom, keď ju úplne predáš, to je v poriadku. Ale nie je v poriadku, ak si do hlásenia uviedla zostatok 3,9 ks? Alebo 3,9 litra? Píšeš, že Ti zostali tri fľaše, to by boli kusy a z tej štvrtej 0,9 čoho, fľaše, alebo 0,9 litra...? Nerozumiem. V každom prípade si mala do hlásenia uviesť jednotlivé fľaše prepočítané na l a., čiže ak Ti zostali 4 fľaše, s objemom povedzme 0,5 litra a koncentráciou napr. 40%, tak vypočítaš absolútny alkohol: 4 x 0,5 x 40 / 100 = 0,8 l a.
Do hlásenia uvedieš zostatok 0,8 l a.
Tak isto prepočítavaš počiatočný stav, príjem, výdaj, zostatok.

Ešte pridám linky na tabuľky, ktoré sa nachádzajú v tejto téme a ktoré môžeš použiť pri výpočte:
http://www.porada.sk/showpost.php?p=395589&postcount=71 od lenky
http://www.porada.sk/showpost.php?p=386434&postcount=25 odo mňa
IVETA N
01.03.07,08:18
Bea, ja som do hlásenia neuviedla 3.9 ks,
ale 3 ks fliaš som prepoč.na absol.alkohol dala som ich do výdaju / 3 flaše bol môj výdaj /,potom som prepočítala 0,9 l na absol.alkohol a dala som ich do zásaob. Do výdaju tých 0.9 dám až keď miniem celú fľašu / samozrejme prepoč.na absol.alkohol/. Aspoň já som to z toho usmernenia takto pochopila.

IVETA N


PS : chyba asi bola,že som tam nepísala litre a postupovala som podľa tabuliek , ktoré si dala
ako prílohu vo svojom príspevku.
sarmantna
01.03.07,10:41
Prosím Vás, neviete mi niekto poradiť? Doteraz som raz mesačne zasielala na colný úrad - oznámenie o výrobe, príjme, výdaji a stave zásob liehu, ktorý nie je v spotrebiteľskom balení liehu. Dopočula som sa, vraj od 1.1.2007 nemám oznámenia zasielať na colný úrad, nemôžem to nájsť v zákone, prosím Vás, ak niekto máte o tom znalosti, poraďte. Ďakujem.
Excise Duty
01.03.07,11:19
Prosím Vás, neviete mi niekto poradiť? Doteraz som raz mesačne zasielala na colný úrad - oznámenie o výrobe, príjme, výdaji a stave zásob liehu, ktorý nie je v spotrebiteľskom balení liehu. Dopočula som sa, vraj od 1.1.2007 nemám oznámenia zasielať na colný úrad, nemôžem to nájsť v zákone, prosím Vás, ak niekto máte o tom znalosti, poraďte. Ďakujem.

Treba si otvoriť stránku www.zbierka.sk (http://www.zbierka.sk/), vyhľadať zákon č. 278/2006 Z. z., vyplýva to z bodu 92. tohto zákona. Tento bod podľa Čl. III uvedeného zákona nadobudol účinnosť dňom 1. januára 2007.
sarmantna
01.03.07,12:45
Ďakujem veľmi pekne, moc ste mi pomohli.
Beata
01.03.07,20:58
Bea, ja som do hlásenia neuviedla 3.9 ks,
ale 3 ks fliaš som prepoč.na absol.alkohol dala som ich do výdaju / 3 flaše bol môj výdaj /,potom som prepočítala 0,9 l na absol.alkohol a dala som ich do zásaob. Do výdaju tých 0.9 dám až keď miniem celú fľašu / samozrejme prepoč.na absol.alkohol/. Aspoň já som to z toho usmernenia takto pochopila.

IVETA N


PS : chyba asi bola,že som tam nepísala litre a postupovala som podľa tabuliek , ktoré si dala
ako prílohu vo svojom príspevku.
Iva, no prepáč, ale v Tvojom príspevku to vyznelo tak, ako keby si do hlásenia uviedla litre, alebo kusy... Ak si prepočítala, tak je to ok.

Teraz však nerozumiem čo píšeš v PS... chybu si urobila, že si tam (kam?) nepísala litre...
Tie tabuľky sú obe dobré, tak ak si podľa nich postupovala, urobila si dobre.
Muška
01.03.07,21:54
Bea, ja som do hlásenia neuviedla 3.9 ks,
ale 3 ks fliaš som prepoč.na absol.alkohol dala som ich do výdaju / 3 flaše bol môj výdaj /,potom som prepočítala 0,9 l na absol.alkohol a dala som ich do zásaob. Do výdaju tých 0.9 dám až keď miniem celú fľašu / samozrejme prepoč.na absol.alkohol/. Aspoň já som to z toho usmernenia takto pochopila.

IVETA N


PS : chyba asi bola,že som tam nepísala litre a postupovala som podľa tabuliek , ktoré si dala
ako prílohu vo svojom príspevku.

Ivetka, tabuľky sú veľmi dobré.
Len v nich treba vedieť písať.....a hlavne treba vedieť čo sa tam vypisuje.

Keď ich tu baby pricapovali, tak sa hovorilo, že sa budú aj rozčapované fľašky účtovať podľa skutočného zostatku vo fľaši - tak dievčence , tak urobili aj tabuľky. Dňa 15.12. vydal CU usmernenie, že rozčapovaná fľaša sa píše ako PLNÁ.
Tak sme už vedeli, že do tých tabuliek sa budú vpisovať iba kusy. klikni a čítaj prílohu http://www.porada.sk/607679-post180.html
IVETA N
07.03.07,18:58
reagujem az .teraz dlho som tu nebola
všetko som prepočítvala ,postupovala som podľa tabuliek. A dievčencom,ktoré sem pricapili tabuľky veľké ,,ĎAKUJEM ,, .Tabuľky veľmi pomohli ...............

v PS som myslela v príspevkoch nie v tabuľkách.

IVETA N
dopravca
12.03.07,16:16
pekný večer prajem. sedím nad Oznámením, a rozmýšľam, načo je tam toľko riadkov, keď mám všetok alkohol prepočítať do jedného čísla. To pre prípad, žeby som mal toľko dodávateľov ? Čiže ak mám iba jedného dodávateľa, tak to budem mať v jednom riadku? ďakujem
Muška
12.03.07,16:40
áno..... :):)
dopravca
12.03.07,16:55
áno..... :):)


Ďakujem Muška, ešte mi poraď ako to mám zaokrúhliť, keď mi vyšli 3 desatinné čísla. Matematicky ?
Beata
12.03.07,21:06
áno..... :):)
Adriana16
21.03.07,13:40
Prosim Vas, poradte mi, pokial mam vydaj 2,36 l, 40 % alkoholu ,v SBL 1 l, tak vydaj pocitam : SBL la= 2,36 x 40 x 1 = 0,94, pochopila som to spravne ? 100

Vopred Vam dakujem
Beata
21.03.07,14:20
Prosim Vas, poradte mi, pokial mam vydaj 2,36 l, 40 % alkoholu ,v SBL 1 l, tak vydaj pocitam : SBL la= 2,36 x 40 x 1 = 0,94, pochopila som to spravne ? 100

Vopred Vam dakujem

Podľa toho čo píšeš, výdaj máš z litrového SBL 40% liehu, takže postupuješ podľa pokynu colnej správy (keby si poriadne prečítala predošlé príspevky, bola by si na to prišla ;) ). Prikladám znova link na uvedený pokyn: https://poprad1.colnasprava.sk/lieh2007/index.php?id_clanok=11&PHPSESSID=3580ed8f00bf36c42db95c1025ba457f

Tak isto sú v predošlých príspevkoch dobré tabuľky, do ktorých keď nahodíš množstvá SBL vyráta Ti l a. ...

V Tvojom prípade budeš rátať teda 2 x 40% x 1 = 0,8 l a.
Zvyšných 0,36 litra uvádzaš ako zásobu, čiže 1 x 40% x 1 = 0,4 l a.
Norika1
22.03.07,22:38
Čaute poraďáci, dúfam, že nejdem od témy, ale potrebovala by som poradiť. Máme dodávateľa liehu, ktorý keď nám dovezie alkohol, tak nám dá len dodací list a blok z registračnej pokladne prinesie až keď príde na budúce. Tak sa stane, že napr. dovezie tovar 21.01.2007,ale bloček nám dá až 05.02. Je na ňom ten tovar z 21.01. ale dátum tam je až 05.02. Teraz neviem či mám ten lieh zaradiť do januára alebo do februára. Vie mi niekto poradiť?!
mailer23
23.03.07,10:32
Moj nazor na vec:

Mas asi zvlastneho dodavatela... lebo ak ti da niekto nieco na fakturu(ucelom je odlozenie splatnosti) a uhradis ju najpravdepodobnejsie bankovym prevodom asi ti neprinesie blocek z ERP.Ak to nezaplatis prevodom,ale v hotovosti 5.2. jemu do ruky,tak chapem, ze ti vystavi blok z ERP.

Ak ti niekto donesie nieco na dodaci list, podpises dodaci list, ty to uhradis v hotovosti a potom cakas 2 tyzdne kym ti donesie blok z ERP robis velku preveliku chybu. Ak je to takto,mohla by si sem napisat, ak ti je to zname samozrejme, o co ide tomu dodavetelovi.

V kazdom pripade ak podpises dodaci list a prevezmes tovar tak ten den je prijmom liehoviny,cize ak je to 21.1.2007 zaradis to do hlasenia za januar 2007. Ten doklad je z 5.2. dokladom o zaplateni,cize dovtedy ho nemas. A pokial ho nemas si to NEZAPLATILA.
mailer23
23.03.07,10:48
Ja by som sa chcel vsetkych spytat na nazor na takuto vec:

Zakon č.105/2004 § 44 ods 12 pismeno c)

c) stav zásob spotrebiteľských balení v kusoch a množstvo liehu v l a. k poslednému dňu kalendárneho mesiaca; ak zistí rozdiel medzi počtom prijatých spotrebiteľských balení a počtom vydaných spotrebiteľských balení, uvedie dôvod tohto rozdielu.


Moj problem je v tom, ze podnikam a teda kazdy mesiac zistim rozdiel medzi poctom prijatych a poctom vydanych liehovin. Kedze podnikam(nakupujem-predavam),tak mi nezostava nic ine,len kazdy bozi den mat nejaky rozdiel medzi prijmom a vydajom. Stava sa to aj vam?Prijmete 12 boroviciek vydate 10 rozdiel je +2.Este sa mi nestalo, ze by som prijal 12 a vydal 12.

Viem, ze colna sprava vydala nejake poucenie,to mi sem nepiste to poznam a nezaujima ma to,lebo aj ja mozem vydat nejake poucenie pre nich a tiez ich to nebude zaujimat. Zaujima ma len platny zakon v SR a jeho vyklad,DAKUJEM!
Muška
26.03.07,07:13
Novinka na www.colnaspráva.sk
https://poprad1.colnasprava.sk/lieh2007/index.php?id_clanok=13&PHPSESSID=7751a3adc73f5fed7be10dbaab540c6b
V prípade, že zasielate dáta oznamovacej povinnosti elektronicky, sme v tabuľke zaslaných súborov sprístupnili novú funkciu "Pohyby". Kliknutím na ikonu sa Vám zobrazí stránka, kde si môžete porovnať údaje z Vášho hlásenia s údajmi, ktoré uviedli v hlásení Vaši obchodní partneri (OP).
mailer23
26.03.07,14:14
No je to pekne, ale neviem na co to je. Ked obchodný partner ma povinnost nahlasit mna ako obchodnika a ja ako obchodnik nemam povinnost nahlasit obchodneho partnera,nakolko mi jeho udaje nie su zname. Okrem toho aj obchodny partner si da do uctovnictva jeden blok za 3 mesiace, takze tie ich cisla nemaju ziadnu vypovednu a ani informativnu hodnotu.Cele je to iba taka mala sranda.:-)
Tánička
28.03.07,14:02
Potrebovala by som poradiť.
Firma zaoberajúca sa donáškou jedla (občerstvenia) dodáva okrem potravín aj alkohol v malom množstve zakúpený po ceste k zákazníkovi v potravinách alebo na čerpacích staniciach. Musí aj táto firma podávať hlásenia o nákupe a predaji alkoholu na colný úrad? Alkohol nedrží na sklade. V priebehu dňa je nakúpený a ihneď predaný zákazníkovi s maržou.
mailer23
30.03.07,09:02
Ano,musi.Je to prijem a vydaj liehovin v spotrebitelskom baleni.
Excise Duty
30.03.07,17:12
Potrebovala by som poradiť.
Firma zaoberajúca sa donáškou jedla (občerstvenia) dodáva okrem potravín aj alkohol v malom množstve zakúpený po ceste k zákazníkovi v potravinách alebo na čerpacích staniciach. Musí aj táto firma podávať hlásenia o nákupe a predaji alkoholu na colný úrad? Alkohol nedrží na sklade. V priebehu dňa je nakúpený a ihneď predaný zákazníkovi s maržou.


Moja otázka znie, či vôbec máš povolenie na predaj? Ak áno potom Ti oznamovacia povinnosť vyplýva priamo zo zákona. Ak nie, to sa budú na colnom úrade čudovať, ak im začneš posielať oznámenie...
mailer23
10.04.07,08:02
Chcel by som sa Vas spytat,mam tu takyto problem:

Pri zaokruhlovani na dve desatinne miesta do tlaciva mi vznika navysovanie sumy litrov absolutneho alkoholu,uvediem priklad: Nakup vodky 37,5% mi spravi 0,375 l a.Ked to zaokruhlim na 0,38 vyrobim si vlastne 0,5%,ak mam zase na zasobe 3 vodky 37,5% litrove je to 1,125 co ked zaokruhlim je 1,13 cize ma dalsie 0,5% spolu v jednom mesiaci som si vyrobil 1%,ak sa mi tato modelova situacia stane aj v dalsich mesiacoch,vyrobim si do roka do oznameni 1,0L 12% alkoholu.Ak by boli v tlacive 3 desatinne kolonky namiesto dvoch,nakolko nie su len % vodky vzdy na cele,ale aj na desatinne cislo,nic by sa nedialo. Co s tym?
martina100
18.04.07,10:49
Ahojte, mozno je to banalna otazka, ale mam v tom nejasno. V evidencii o prijme, vydaji a stave zasob SBL sa ma uvadzat obcodny nazov liehu. PLS, ak mam napr. borovicku slovensku Nicolaus, Leon a nejaku este dalsiu, mozem to dat dokopy, alebo musim evidovat kazdu zvlast?
Muška
18.04.07,11:09
(12) Držiteľ povolenia na predaj je povinný za každú prevádzkareň viesť evidenciu podľa účtovných dokladov, v ktorej uvedie obchodný názov spotrebiteľského balenia, objem spotrebiteľského balenia v litroch, objemovú koncentráciu liehu a
a) počet prijatých spotrebiteľských balení v kusoch a množstvo liehu v l a., identifikačné údaje dodávateľa spotrebiteľského balenia a jeho číslo povolenia na predaj alebo registračné číslo, v členení na príjem z maloobchodu alebo veľkoobchodu,
b) počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch a množstvo liehu v l a., a to v členení podľa identifikačných údajov a čísla povolenia na predaj alebo registračného čísla, ak je známy odberateľ spotrebiteľského balenia, a počet spotrebiteľských balení v kusoch a množstvo liehu v l a. vydaných ostatným odberateľom spotrebiteľského balenia,
c) stav zásob spotrebiteľských balení v kusoch a množstvo liehu v l a. k poslednému dňu kalendárneho mesiaca; ak zistí rozdiel medzi počtom prijatých spotrebiteľských balení a počtom vydaných spotrebiteľských balení, uvedie dôvod tohto rozdielu.
martina100
18.04.07,13:16
Co teda tvori obchodny nazov?

"ak zistí rozdiel medzi počtom prijatých spotrebiteľských balení a počtom vydaných spotrebiteľských balení, uvedie dôvod tohto rozdielu."

A co sa mysli tym rozdielom? Prijem - vydaj? Ved jasne, ze nepredam vsetko v danom mesiaci...
Muška
18.04.07,13:22
Co teda tvori obchodny nazov? tomu nerozumiem - veď tak ako si ho kúpila, a snáď na doklade máš ten istý názov ako je na fľaši

"ak zistí rozdiel medzi počtom prijatých spotrebiteľských balení a počtom vydaných spotrebiteľských balení, uvedie dôvod tohto rozdielu." mohla sa Ti fľaša rozbiť, pri čapovanom alkohole, taktiež vznikajú rozdiely - fľašu teda "odpíšeš" a napíšeš dôvod - škoda, manko, osobná spotreba

A co sa mysli tym rozdielom? Prijem - vydaj? Ved jasne, ze nepredam vsetko v danom mesiaci...

...v texte
martina100
18.04.07,14:30
OK, mne poslu z prevadzky len pocet predanych flias napr. borovicka slov.
35 ks. Zaujima ma, ci tu evidenciu o vydaji liehu musim rozclenovat : boro slov. Nicolaus, boro slov. Leon....
Muška
18.04.07,15:26
Vysvetlenie MF / je to uvedené aj v § 2 Vyhlášky 55/1994 v znení neskorších predpisov/
Názov tovaru

Názvom tovaru je konkrétne pomenovanie predávaného tovaru, spravidla tak, ako ho pomenuje výrobca alebo dovozca, pričom toto pomenovanie musí vyjadrovať dostatočne presne vecný obsah predávaného tovaru.
Názov tovaru je obvykle vyjadrený podstatným menom na prvom mieste. K tomuto podstatnému menu sa môžu priraďovať ďalšie rozvíjajúce pojmy napr. podľa vlastností tovaru. Pre účely vyhlášky môže byť použitý aj skrátený názov tovaru, z ktorého musí byť zrejmá identifikácia tovaru.
martina100
18.04.07,16:32
Dakujem velmi pekne, vychadza mi z toho, ze podla firiem by som to rozlisovat nemusela. Dik
jopo
28.05.07,09:37
Vo februari som do obchodiku kupil alkohol od noveho dodavatela, islo o 4 ks 0.5 l vodky. na colnicu som zaslal oznamenie ze chcem aby mi do povolenia pripisali noveho dodavatela. Pokladal som to za hotovu vec. Teraz mi prisla z colnice odpoved ze vzhladom ze som k oznameniu neprilozil kopiu ZL nie starsieho ako 30 dni, tak moja oznamovacia povinnost nebola splnena, a zacnu so mnou spravne konanie za porusenie zakona a hrozi mi pokuta od 2 do 10 tis. korun.No pochopte,v oznamemi som dal kontakt telefonicky, na mail a oni po dvoch mesiacoch napisu ze som ima nezaslal ZL a preto som porusil zakon. Stacilo jeden telefonat a dorucil by som im to. Je to buzeracia.
Muška
28.05.07,09:47
Vo februari som do obchodiku kupil alkohol od noveho dodavatela, islo o 4 ks 0.5 l vodky. na colnicu som zaslal oznamenie ze chcem aby mi do povolenia pripisali noveho dodavatela. Pokladal som to za hotovu vec. Teraz mi prisla z colnice odpoved ze vzhladom ze som k oznameniu neprilozil kopiu ZL nie starsieho ako 30 dni, tak moja oznamovacia povinnost nebola splnena, a zacnu so mnou spravne konanie za porusenie zakona a hrozi mi pokuta od 2 do 10 tis. korun.No pochopte,v oznamemi som dal kontakt telefonicky, na mail a oni po dvoch mesiacoch napisu ze som ima nezaslal ZL a preto som porusil zakon. Stacilo jeden telefonat a dorucil by som im to. Je to buzeracia.

No to som v šoku. Veď keď máš povolenie na predaj, tak si myslím, že stačí iba oznámiť, že máš nového dodávateľa - presne ako si urobil.
klikni http://www.porada.sk/showpost.php?p=336771&postcount=41
Muška
28.05.07,09:48
Napíš ako to dopadlo.
Excise Duty
28.05.07,10:19
Vo februari som do obchodiku kupil alkohol od noveho dodavatela, islo o 4 ks 0.5 l vodky. na colnicu som zaslal oznamenie ze chcem aby mi do povolenia pripisali noveho dodavatela. Pokladal som to za hotovu vec. Teraz mi prisla z colnice odpoved ze vzhladom ze som k oznameniu neprilozil kopiu ZL nie starsieho ako 30 dni, tak moja oznamovacia povinnost nebola splnena, a zacnu so mnou spravne konanie za porusenie zakona a hrozi mi pokuta od 2 do 10 tis. korun.No pochopte,v oznamemi som dal kontakt telefonicky, na mail a oni po dvoch mesiacoch napisu ze som ima nezaslal ZL a preto som porusil zakon. Stacilo jeden telefonat a dorucil by som im to. Je to buzeracia.

U Teba nastala zmena v okruhu Tvojich dodávateľov podľa ustanovenia § 44 ods. 5 písm. b), čiže ju bolo treba oznámiť v zmysle ustanovenia ods. 8, túto povinnosť si splnil, ako píšeš. K oznámeniu v takomto prípade nie je povinnosť prikladať kópiu ŽL, colný úrad Ti preto nemôže uložiť nijakú pokutu, pozorne si niekoľkokrát prečítaj ustanovenie ods. 8 a porovnaj z ustanoveniami ods. 4 a ods. 5.
Excise Duty
30.05.07,06:55
Ďakujem za spŕšku pridelených bodov, ale tu nejde o body. Zaráža ma jedna skutočnosť a síce to, čo napísal samotný jopo: na colnicu som zaslal oznámenie, že chcem, aby mi do povolenia pripísali nového dodávateľa. Čo ako čítam zákon, nie je v ňom žiadne ustanovenie, ktoré by upravovalo náležitosti povolenia na predaj, teda v ňom nemôže byť uvedený napr. ani zoznam dodávateľov, ktorý by bolo treba vo vydanom povolení nejakým spôsobom doplniť. V prípade povolenia na predaj ide o formálne rozhodnutie správcu dane umožňujúce nákup a ďalší predaj spotrebiteľského balenia liehu. Oznámenie o rozšírení okruhu dodávateľov prípadne odberateľov je síce povinnosťou vyplývajúcou z ustanovenia § 44 ods. 8, nejde však o zmenu údajov týkajúcich sa samotného oznamovateľa podľa ustanovenia § 44 ods. 4 a preto ani o zmenu v zápise v OR, resp. zmenu vyžadujúcu vydanie nového ŽL. Ak sa mi rozšíril okruh dodávateľov alebo odberateľov, splním len oznamovaciu povinnosť, ktorá je „dôležitá“ (o celom systéme povolenia na predaj si myslím svoje) pre správcu dane z hľadiska výkonu kontroly, k tomu nepotrebuje nijakú kópiu ŽL, tá bola potrebná pri prvotnom podaní žiadosti o vydanie povolenia. Ak je pravdou to, čo napísal jopo, potom ide nielen o nadprácu ale aj o porušenie zákona, avšak zo strany colného úradu, voči čomu sa treba rázne ohradiť, v prípade ak ukončí správne konanie uložením pokuty, treba sa voči nej odvolať. Ja by som sa snažil celý tento problém likvidovať už v zárodku, a to listom buď na Colné riaditeľstvo alebo ministerstvo financií.
zuzka34
31.05.07,14:06
Všetko čo píšeš je spravne.Ja som už svojim klientom nových dodávateľov hlásila na colnicu formou "Oznámenia nového dodavateľa liehu pre danú prevádzku" aj s jeho identifikačnými údajmi a kópiou jeho Povolenia na predaj liehu v lehote do 14 dní od dátumu na dodacom liste od noveho dodávateľa a bolo to v poriadku,stacilo to. Tak neviem.
Excise Duty
31.05.07,17:03
Všetko čo píšeš je spravne.Ja som už svojim klientom nových dodávateľov hlásila na colnicu formou "Oznámenia nového dodavateľa liehu pre danú prevádzku" aj s jeho identifikačnými údajmi a kópiou jeho Povolenia na predaj liehu v lehote do 14 dní od dátumu na dodacom liste od noveho dodávateľa a bolo to v poriadku,stacilo to. Tak neviem.

Žiaľ, aj Ty vykonávaš nadprácu nad rámec zákona. Z ktorého ustanovenia zákona Ti vyplýva povinnosť predkladať colnému úradu kópiu Povolenia na predaj svojho dodávateľa a ako si k nej vôbec prišla, veď dodávateľ nie je povinný dať odberateľom takúto kópiu. Na tieto účely slúži verejne prístupná elektronická databáza na internetovej stránke Colnej správy. Podľa zákona je povinnosť oznámiť iba identifikačné údaje nového dodávateľa.
Monika Kováčová
31.05.07,17:10
Ja viem, že budem mimotemy ale dnes ma zarazila klientka otázkou, či viem, že ona ako krčmárka môže predávať len alkohol nie staršej výroby ako r. 2005... Pravdu povediac neviem o tom, myslíte, že to súvisí s Colným zákonom :confused: ? alebo nejako s dátumom spotreby :confused: ? (je vôbec dvojročná?)... hm... hm..:rolleyes:
Excise Duty
31.05.07,17:26
Ja viem, že budem mimotemy ale dnes ma zarazila klientka otázkou, či viem, že ona ako krčmárka môže predávať len alkohol nie staršej výroby ako r. 2005... Pravdu povediac neviem o tom, myslíte, že to súvisí s Colným zákonom :confused: ? alebo nejako s dátumom spotreby :confused: ? (je vôbec dvojročná?)... hm... hm..:rolleyes:

V prípade tzv. emulzných liehovín (vyrobených na báze vaječných žĺtkov) je na etikete uvedená doba spotreby, bohvie ale, či tá Tvoja klientka nemá na sklade ešte liehoviny zo starou a teda už neplatnou kontrolnou páskou. Zisti podrobnosti a ozvi sa.
Monika Kováčová
31.05.07,17:27
zistím, zatiaľ veľmi pekne ďakujem....
Katka19
01.06.07,05:38
ahojte ermon,do konca januára 2006 sa malo odvzdať tzv.Oznámenie v zmysle par.51 zákona č.105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu,a vnom si mala oznamiť že k 31.12.2005, nemáš v držbe preukázateľne zdanený lieh v spotrebnom balení označenom kontrolnou páskou v súlade s osobitným predpisom v znení účinnom k 30.4.2004,ak si nejaky mala tak si napísala na iné tlačivo presne také isté oznamenie len si napísala o ktorý alkohol ide a koľko ho maš,a že ho zlikviduješ do 30.6.2006.Po tomto dátume sa už alkohol s takouto kontrolnou páskou nemohol predávať.
Excise Duty
02.06.07,04:50
ahojte ermon,do konca januára 2006 sa malo odvzdať tzv.Oznámenie v zmysle par.51 zákona č.105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu,a vnom si mala oznamiť že k 31.12.2005, nemáš v držbe preukázateľne zdanený lieh v spotrebnom balení označenom kontrolnou páskou v súlade s osobitným predpisom v znení účinnom k 30.4.2004,ak si nejaky mala tak si napísala na iné tlačivo presne také isté oznamenie len si napísala o ktorý alkohol ide a koľko ho maš,a že ho zlikviduješ do 30.6.2006.Po tomto dátume sa už alkohol s takouto kontrolnou páskou nemohol predávať.

Na túto povinnosť som upozornil už vo svojom príspevku http://www.porada.sk/t15704-spotrebna-dan-z-liehu-novela.html,
k príspevku nebola ani jedna reakcia...
Monika Kováčová
02.06.07,04:54
ďakujem vám, predám informáciu ďalej.. Aspoň vidieť, že sme trošku prispatí, ED.
mailer23
12.06.07,10:13
Vo februari som do obchodiku kupil alkohol od noveho dodavatela, islo o 4 ks 0.5 l vodky. na colnicu som zaslal oznamenie ze chcem aby mi do povolenia pripisali noveho dodavatela. Pokladal som to za hotovu vec. Teraz mi prisla z colnice odpoved ze vzhladom ze som k oznameniu neprilozil kopiu ZL nie starsieho ako 30 dni, tak moja oznamovacia povinnost nebola splnena, a zacnu so mnou spravne konanie za porusenie zakona a hrozi mi pokuta od 2 do 10 tis. korun.No pochopte,v oznamemi som dal kontakt telefonicky, na mail a oni po dvoch mesiacoch napisu ze som ima nezaslal ZL a preto som porusil zakon. Stacilo jeden telefonat a dorucil by som im to. Je to buzeracia.

Jopo chcel by som ta poprosit, aby si tu informoval ako toto skonci. Zakony tak, ako pre podnikatela platia aj pre institucie tipu colny urad. Bolo by zaujimave, ak by s tebou zacali spravne konanie,ukoncili by ho s verdiktom pokuta 10 000Sk,aj ked moc sa mi tomu verit nechce. Casto sa mi stava, ze uradnici robia chyby, tiez su len ludia,ale preslap takychto rozmerov je nemyslitelny. Uz sa mi v zivote nieco podobne stalo s VsZP a viem ako cloveka zatazi vypisovanie staznosti a oznamenii, v tvojom pripade na colne riaditelstvo a ministerstvo financii. Tuto cestu chapem ako spravnu,ale z pozicia podnikatela,ktory ma pracovat a nie zatazovat sa riesenim NEEXISTUJUCICH VYMYSLENYCH PROBLEMOV URADNIKOV sa mi zda tato cesta zbytocne dlha,zatazujuca,stresujuca a vycerpavajuca. Chcel by som sa Vas vsetkych spytat, ak sa nieco taketo stane nie je jednoduchsie podanie trestneho oznamenia,bud za podvod,alebo neopravnene vymahanie financnych prostriedkov,a pod.???Ved na co mame policiu a organy cinne v trestnom konani?Podnikatel by mohol dalej pracovat a vysetrovatel by si konal len svoju pracu. Samozrejme len vtedy, ak su jednoznacne a jasne dokazy o poruseni zakona,tak ako to je pravdepodobne aj v tomto pripade.Co si myslite o takomto postupe?
Excise Duty
14.06.07,07:04
Jopo chcel by som ta poprosit, aby si tu informoval ako toto skonci. Zakony tak, ako pre podnikatela platia aj pre institucie tipu colny urad. Bolo by zaujimave, ak by s tebou zacali spravne konanie,ukoncili by ho s verdiktom pokuta 10 000Sk,aj ked moc sa mi tomu verit nechce. Casto sa mi stava, ze uradnici robia chyby, tiez su len ludia,ale preslap takychto rozmerov je nemyslitelny. Uz sa mi v zivote nieco podobne stalo s VsZP a viem ako cloveka zatazi vypisovanie staznosti a oznamenii, v tvojom pripade na colne riaditelstvo a ministerstvo financii. Tuto cestu chapem ako spravnu,ale z pozicia podnikatela,ktory ma pracovat a nie zatazovat sa riesenim NEEXISTUJUCICH VYMYSLENYCH PROBLEMOV URADNIKOV sa mi zda tato cesta zbytocne dlha,zatazujuca,stresujuca a vycerpavajuca. Chcel by som sa Vas vsetkych spytat, ak sa nieco taketo stane nie je jednoduchsie podanie trestneho oznamenia,bud za podvod,alebo neopravnene vymahanie financnych prostriedkov,a pod.???Ved na co mame policiu a organy cinne v trestnom konani?Podnikatel by mohol dalej pracovat a vysetrovatel by si konal len svoju pracu. Samozrejme len vtedy, ak su jednoznacne a jasne dokazy o poruseni zakona,tak ako to je pravdepodobne aj v tomto pripade.Co si myslite o takomto postupe?

Neviem, čo je zaťažujúce na napísaní podnetu priamo na nadriadený alebo vyššie nadriadený orgán príslušného správcu dane, veď je to v prípade, aký popisuje jopo otázka polovice alebo maximálne jednej strany bez povinnosti dodržať formality podľa zákona č. 511/1992 Zb. Nadriadený orgán je povinný v zákonom stanovenej lehote odpovedať a súčasne v kópii oboznámiť so svojim stanoviskom všetky dotknuté strany. Ak je pravdou to, čo vo svojom príspevku uvádza jopo, potom ide o porušenie zákona zo strany správcu dane, na základe stanoviska nadriadeného orgánu by potom musel zrušiť správne konanie. Ak to jopo nechá tak, potom sa môže naťahovať donekonečna z colným úradom prostredníctvom odvolacieho konania, pričom je potrebné riadiť sa lehotami a formalitami predpísanými vyššie uvedeným zákonom. Trestné oznámenie je nezmysel nehovoriac o skutočnosti, že by to celé trvalo nekonečne dlho a napokon by to skončilo s negatívnym výsledkom.
Monika Kováčová
20.06.07,16:55
Ja viem, že budem mimotemy ale dnes ma zarazila klientka otázkou, či viem, že ona ako krčmárka môže predávať len alkohol nie staršej výroby ako r. 2005... Pravdu povediac neviem o tom, myslíte, že to súvisí s Colným zákonom :confused: ? alebo nejako s dátumom spotreby :confused: ? (je vôbec dvojročná?)... hm... hm..:rolleyes:

Ešte sa vrátim k tomuto problému, prosím o odbornú pomoc v oblasti spotrebnej dane:

K môjmu (resp. krčmárkinmu) problému. Dopátrala som sa o čo jej vlastne ide, počula od nejakej kolegyne, že dostali pokutu 10 tisíc pri kontrole z colnice, nakoľko mali fľaše z r. 2005 - a teda pravdepodobne z nejakými "?starými?" kolkami.
Ona sa zhrozila, keď jej došiel tovar z veľkoskladu, pretože každá fľaša bola z r. 2005, dokonca i 2004 a spanikárila. Ja s ňou, pretože neviem o čo beží. Vlastne jej ani neviem odpovedať, či môže takýto alkohol mať v stave zásob alebo nie. Nič colnice o zásobach z r. 2005 okrem mesačného Hlásenia nenahlasovala.... :eek: :confused:
Vlastne tieto fľaše nakúpila v r. 2007... :confused:
môže mať takýto alkohol ...? Je dosť možné, že aj tá jej kolegyňa bohvie začo dostali pokutu... hmm, krčmové múdrosti... moc tomu neverím.
Excise Duty
20.06.07,19:47
Ešte sa vrátim k tomuto problému, prosím o odbornú pomoc v oblasti spotrebnej dane:

K môjmu (resp. krčmárkinmu) problému. Dopátrala som sa o čo jej vlastne ide, počula od nejakej kolegyne, že dostali pokutu 10 tisíc pri kontrole z colnice, nakoľko mali fľaše z r. 2005 - a teda pravdepodobne z nejakými "?starými?" kolkami.
Ona sa zhrozila, keď jej došiel tovar z veľkoskladu, pretože každá fľaša bola z r. 2005, dokonca i 2004 a spanikárila. Ja s ňou, pretože neviem o čo beží. Vlastne jej ani neviem odpovedať, či môže takýto alkohol mať v stave zásob alebo nie. Nič colnice o zásobach z r. 2005 okrem mesačného Hlásenia nenahlasovala.... :eek: :confused:
Vlastne tieto fľaše nakúpila v r. 2007... :confused:
môže mať takýto alkohol ...? Je dosť možné, že aj tá jej kolegyňa bohvie začo dostali pokutu... hmm, krčmové múdrosti... moc tomu neverím.

Pre udelenie pokuty za, ako uvádza ermon „krčmárske problémy“ platí ustanovenie § 47 ods. 1 písm. b) zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Toto ustanovenie hovorí že správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ak predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom... Na základe tohto porušenia zákona je potom možné uložiť pokutu podľa § 47 ods. 2 písm. b) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom, najmenej však 10 000 Sk a takýto lieh v spotrebiteľskom balení colný úrad zabezpečí.
Tým osobitným predpisom je Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 206/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolných známok na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o grafických prvkoch a údajoch na kontrolnej známke. Vo vyhláške si treba povšimnúť najmä ustanovenie § 1 ods. 8 podľa ktorého je na kontrolnej známke je aplikovaný aj opticko-premenlivý prvok (hologram).
To je ten zhruba pol centimetra široký lesklý prúžok nachádzajúci na tom konci kontrolnej známky, na ktorom je uvedený dátum vyhotovenia kontrolnej známky. No a v tomto holograme je podstatný rozdiel oproti starej kontrolnej páske (tak sa totiž volala podľa zákona č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov), pretože na starej kontrolnej páske nebol nijaký hologram!
Keďže zákon č. 105/2004 Z. z. ako aj vyhláška č. 206/2004 Z. z. nadobudli účinnosť dňom vstupu Slovenskej republiky do EÚ, od tohto dátumu začala platiť povinnosť označovať spotrebiteľské balenie liehu uvedené do daňového voľného obehu kontrolnou známkou podľa týchto predpisov. Súčasne bežala lehota dopredaja spotrebiteľského balenia označeného ešte starou kontrolnou páskou, ktorá bola dvakrát predĺžená, avšak táto lehota už dávno pominula. Takže ak u niekoho ešte stále colný úrad nájde spotrebiteľské balenie označené starou kontrolnou páskou, pokuta a zhabanie liehu ho neminú.
Rozhodne netreba robiť paniku na základe dátumu výroby spotrebiteľského balenia liehu, tento dátum nie je podstatný, zákon dokonca umožnil v prechodnom období odstrániť starú kontrolnú pásku a nahradiť ju novou kontrolnou známkou. Ak sú liehoviny označené kontrolnou známkou s hologramom, sú v poriadku a na dátume ich výroby vôbec nezáleží! V prípade liehovín, predovšetkým pokiaľ ide o destiláty spočíva ich čaro a výnimočná kvalita v dlhovekosti, mnohé z nich sú staré od niekoľkých rokov až po niekoľko desaťročí. Pre väčšinu smrteľníkov sú nepitné, nie však preto, že sú staré ale preto, že sú nezaplatiteľné...To platí aj v prípade niektorých vín alebo cigár.
Napriek tomu ale zopakujem, to čo som uviedol v príspevku č. 136 tejto témy, na trhu sú tzv. emulzné liehoviny vyrobené na báze vaječných žĺtkov vaječným likérom počnúc cez rôzne čokololádové, kávové, karamelové a neviem ešte aké črevolepy, ako som si ja dovolil tieto liehoviny nazvať, takéto liehoviny mávajú na etikete uvedenú aj dobu spotreby. Takže pozor na to, tu môže robiť problémy Obchodná inšpekcia.
Katka19
27.06.07,11:54
ahojte všetci prosím vás pomožte mi najsť nejaku stránku kde si stiahnem tlačivo na evidenciu liehu na prevádzke...par.44.ods12 dakujem
Monikov
28.06.07,15:53
Katka19
29.06.07,05:33
Ďakujem ti velmi pekne, ale toto mam ,myslela som tlačivo kde sa rozpisuje čo sa prijme ,od koho ,v akom množstve, na tom istom hárku je aj výdaj, a ešte aj tabuľka rozdielu, týka sa to čiste evidencie na prevádzke,nenašla som toto tlačivo nikde v colnom úrade, ale videla som ho na nástenke na CÚ, ked som odovzdávala mesačný výkaz. Pojdem si ho asi k nim vyzdvihnúť ak budú ochotný mi ho dať.:-))))))))))))))))))))
Excise Duty
01.07.07,05:05
Ďakujem ti velmi pekne, ale toto mam ,myslela som tlačivo kde sa rozpisuje čo sa prijme ,od koho ,v akom množstve, na tom istom hárku je aj výdaj, a ešte aj tabuľka rozdielu, týka sa to čiste evidencie na prevádzke,nenašla som toto tlačivo nikde v colnom úrade, ale videla som ho na nástenke na CÚ, ked som odovzdávala mesačný výkaz. Pojdem si ho asi k nim vyzdvihnúť ak budú ochotný mi ho dať.:-))))))))))))))))))))

Ak si pozrieš ustanovenie § 44 ods. 19, podľa tohto ustanovenia ministerstvo vydalo všeobecne záväzným predpisom (Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 619/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva oznámenia o množstve prijatého a vydaného liehu a stave zásob liehu v spotrebiteľskom balení). To je tlačivo, ktorého vzor Ti ponúkol(la) Monikov v príspevku č. 136. Ty ale chceš tlačivo na evidenciu podľa ustanovenia § 44 ods. 12, toto ustanovenie však neobsahuje nijaké zmocňovacie ustanovenie na vydanie príslušného tlačiva. Buď si ho teda vymyslíš sama, alebo okopíruješ nejaké tlačivo, ktoré niekto vymyslel ale zo všetkého najlepšie bude, ak použiješ nejakú elektronickú verziu tejto evidencie. Ak sa poriadne poobzeráš na stránkach Porady, nájdeš tu dostatok ponúk takejto elektronickej podoby vedenia evidencie podľa § 44 ods. 12.
Katka19
02.07.07,05:47
Ďakujem veľmi pekne za rady a prajem vám všetkým prijemný den a týžden
sephia
13.07.07,09:14
Ahojte,

niekde na Porade som čítal, nepamätám kedy a kde, že pri nevele zákona o spotrebnej dani, nebolo potrebné za určité obdobie podávať oznámenia, resp ak oznámenia neboli podané Colný úrad nevyrubí pokutu. Neviete mi pomôcť. Prišla mi totiž výzva na vyjadrenie.

Ďakujem Martin
Kathryn
19.07.07,11:10
Prosím o radu, k 31.5.2007 klient ukončil prevádzkovanie baru, v poslednom hlásení na colnicu som uviedla v stave zásob 0 l alkoholu. Povolenie si ale chce ponechať, pretože zvažuje o otvorení iného baru a chce sa vyhnúť vybavovaniu nového povolenia. Mám poslať za mesiac jún 0 hlásenie ? Alebo bez ohľadu na to čo plánuje, musí povolenie odovzdať na colnicu ? Ďakujem.
Excise Duty
20.07.07,07:30
Prosím o radu, k 31.5.2007 klient ukončil prevádzkovanie baru, v poslednom hlásení na colnicu som uviedla v stave zásob 0 l alkoholu. Povolenie si ale chce ponechať, pretože zvažuje o otvorení iného baru a chce sa vyhnúť vybavovaniu nového povolenia. Mám poslať za mesiac jún 0 hlásenie ? Alebo bez ohľadu na to čo plánuje, musí povolenie odovzdať na colnicu ? Ďakujem.

Zo zákona č. 105/2004 Z. z. nevyplýva povinnosť pri ukončení prevádzky baru odovzdať povolenie colnému úradu. Ani colný úrad nemá právo v takomto prípade povolenie odobrať. Treba si pozorne prečítať ustanovenie § 44 ods. 14 a 15. Ak si chce klient povolenie ponechať, až do otvorenia novej prevádzky je treba posielať aj nulové oznámenie. V každom prípade je však treba splniť oznamovaciu povinnosť podľa § 44 ods. 8, najmä pokiaľ ide o to ukončenie prevádzkovania baru, rovnako ju bude treba splniť pri otvorení nového baru.
anithocka
22.08.07,14:05
Dobrý deň, vie mi niekto poradiť kde by som našla tlačivo oznámenie o množstve prijatého a vydaného liehu pre colý úrad ale vo forme ze ho môžem vypísať priamo v počítači? dakujem
Maruška54
22.08.07,14:30
Otvoríš si stránku colnej správy, vpravo klikneš na odkaz "Lieh 2007", tam sa dočítaš všetko. Keď som to robila pred dvomi rokmi, bolo treba písomne požiadať colnú správu o možnosť elektronicky zasielať oznámenia, určite to funguje aj teraz.
Kathryn
05.09.07,07:21
V pondelok máme nahlásenú daňovú kontrolu z colnice (tak bolo povedané v telefóne), mám pripraviť účtovne podklady pre majiteľa. Pred časom ukončil prevádzku baru a keďže zvažuje otvoriť iný bar, tak sa len nahlásilo ukončenie prevádzky a zasielali sme nulové hlásenia. Má niekto skúsenosť s takouto kontrolou a na čo si prípadne dať pozor. Ďakujem.
cloe
21.09.07,09:32
Prvý krát robím Oznámenie o množstve prijatého a vydaného liehu...
Prosím o radu, či musím na strane 2. uviesť číslo povolenia na predaj dodávateľa /tento údaj nemám/ alebo tam môže byť jeho IČ DPH /je plátca/. Vopred ďakujem.
karpis
21.09.07,09:53
Musí tam byť číslo povolenia
cloe
21.09.07,10:06
Ďakujem, takže ho idem zistiť.
cloe
21.09.07,10:13
Našla som to na stránke colnej správy:)
Lámerová
28.09.07,18:38
Posielam hlásenie aj v tom prípade, keď sme od získania povolenia nijaký alkohol ešte nekupovali ani nepredávali?
lenkak
28.09.07,18:43
mali by sa podávať nulové hlásenia, aby Vás nepokutovali za nesplnenie podania hlásenia.
certik
08.10.07,06:36
Dobrý den, prosím vás existujú pri uzatvorení prevádzky aj iné povinnosti ako oznámenie o uzatvorení a podávaní nulových hlásení pokiaľ si nechá povolenie? Dakujem.
mysimis
08.10.07,06:44
Ak si chceš nechať povolenie, máš len jednu možnosť a to podávať nulové hlásenia.
Excise Duty
08.10.07,07:01
Dobrý den, prosím vás existujú pri uzatvorení prevádzky aj iné povinnosti ako oznámenie o uzatvorení a podávaní nulových hlásení pokiaľ si nechá povolenie? Dakujem.

Nie, zo zákona nevyplývajú nijaké ďalšie povinnosti v takomto prípade.
certik
08.10.07,07:25
Dakujem velmi pekne
certik
31.10.07,09:11
Prosím Vás poradíte mi? Podnikateľ sa rozhodol povolenie vrátiť. Čo robiť v takomto prípade? Colnica chce aby vykázal za posledný mesiac 0vý zostatok a že si má zostatok predať sám sebe. A aké sú ešte ďalšie povinnosti pri vrátení povolenia?
Excise Duty
31.10.07,11:07
Prosím Vás poradíte mi? Podnikateľ sa rozhodol povolenie vrátiť. Čo robiť v takomto prípade? Colnica chce aby vykázal za posledný mesiac 0vý zostatok a že si má zostatok predať sám sebe. A aké sú ešte ďalšie povinnosti pri vrátení povolenia?

Pozorne si prečítaj ustanovenie § 44, najmä ods. 16 a postupuj podľa neho, nie podľa toho čo Ti povedali na colnom úrade.
toria
09.11.07,11:00
Prosím čítam čítam a raz neviem: V jednom príspevku dávajú do hlásenia aj začaté balenia liehu a v niektorom nie??? čo je teda správne? teraz som začala s novou kaviarňou a tá mi dala k 31. inventúru a aj s množstvom otvoreného liehu na centilitre. Mám to teda zadať do hlásenia ako zostatok spolu s celými baleniami liehu:???

ďakujem
mailer23
12.11.07,11:07
Dobry den,

mame mensim problem s kontrolou z colneho uradu. Pocas roka sme mali uz niekolko krat kontrolu a vzdy bolo vsetko v poriadku. Pri poslednej kontrole nam vsak bolo vysvetlene, ze musime viest evidenciu denne a kazdy den zapisat ak nastane minutie celeho spotrebitelskeho balenia. Cize kazdy den zapisat datum a k datumu pripisat, ci sa minulo spotrebitelske balenie alebo nie a ak ano zapisat jeho obchodny nazov, percenta a objem. Panov colnikov som upozornil, ze mi nie je znamy §, ktory by taketo nieco riesil. Odvolavali sa na zakon 105/2004. §44 vsak neuvadza takyto sposob vedenia evidencie. Bolo mi vysvetlene, ze pri najblizsej kontrole mi bude udelena pokuta ak nezriadim napravu. Do inspekcnej knihy vsak napisali, ze je vse OK a ziadny problem. Evidenciu vedieme presne podla §44 ods.12 a to tak, ze ju mame zhotovenu vzdy za predchadzajuci cely mesiac. Vie mi prosim Vas niekto poradit, ci je tento postup kontroly z colnej spravy v poriadku a ci som skutocne povinny viest evidenciu denne?Dakujem.
Excise Duty
12.11.07,12:07
Dobry den,

mame mensim problem s kontrolou z colneho uradu. Pocas roka sme mali uz niekolko krat kontrolu a vzdy bolo vsetko v poriadku. Pri poslednej kontrole nam vsak bolo vysvetlene, ze musime viest evidenciu denne a kazdy den zapisat ak nastane minutie celeho spotrebitelskeho balenia. Cize kazdy den zapisat datum a k datumu pripisat, ci sa minulo spotrebitelske balenie alebo nie a ak ano zapisat jeho obchodny nazov, percenta a objem. Panov colnikov som upozornil, ze mi nie je znamy §, ktory by taketo nieco riesil. Odvolavali sa na zakon 105/2004. §44 vsak neuvadza takyto sposob vedenia evidencie. Bolo mi vysvetlene, ze pri najblizsej kontrole mi bude udelena pokuta ak nezriadim napravu. Do inspekcnej knihy vsak napisali, ze je vse OK a ziadny problem. Evidenciu vedieme presne podla §44 ods.12 a to tak, ze ju mame zhotovenu vzdy za predchadzajuci cely mesiac. Vie mi prosim Vas niekto poradit, ci je tento postup kontroly z colnej spravy v poriadku a ci som skutocne povinny viest evidenciu denne?Dakujem.

Ozval si sa správne, colný úrad nemôže ukladať také povinnosti, pre ktoré nemá oporu v zákone.
ivetaIM
19.11.07,19:10
Nemám žiadnú skúsenosť s hlásením, a teraz rieši sestra dilemu, lebo urobila matematickú chybu pri prepočte na la a to za posledné štyri mesiace. Ako sa vlastne robí oprava hlásenia? A dostane aj pokutu? :mee::eek:
evina
19.11.07,19:33
Nemám žiadnú skúsenosť s hlásením, a teraz rieši sestra dilemu, lebo urobila matematickú chybu pri prepočte na la a to za posledné štyri mesiace. Ako sa vlastne robí oprava hlásenia? A dostane aj pokutu? :mee::eek:

Podá "OPRAVNÉ" Tak mi poradili na colnici, aby som hore rukou napísala opravné /mala som tam jeden údaj zle napísaný/
M0NIKA
23.11.07,15:37
Prosím, mám kontrolnú otázku:

keďže 25.11. je v nedeľu stačí poslať toto hlásenie v pondelok alebo to musím stihnúť do nedele?
Neviem to nikde nájsť a nie som si istá...:mee:

Vopred ďakujem.
Monika
lenkak
23.11.07,17:25
stačí v pondelok.
M0NIKA
25.11.07,20:04
Uf, ďakujem, kočka mi ešte nedodala podklady... :(
adam
08.01.08,10:48
Prosím Vás na mesačnú inventúru o stave zásob alkoholu sú nejaké orginálne tlačivá? Ak áno, kde ich nájdem? Inventúru robíte vždy posledného v mesiaci a spíšete všetky fľaše? či ako ?
Ďakujem......
lenkak
08.01.08,19:18
http://www.porada.sk/352596-post3.html
http://www.porada.sk/393571-post58.html
tlačivá len tieto, ako si spravíš inventúru, to je len na Tebe, ty potrebuješ prepočty, pozri tabuľku, ktorú som prikladala sem:
http://www.porada.sk/359814-post18.html
abel
08.01.08,20:24
Prosím Vás na mesačnú inventúru o stave zásob alkoholu sú nejaké orginálne tlačivá? Ak áno, kde ich nájdem? Inventúru robíte vždy posledného v mesiaci a spíšete všetky fľaše? či ako ?
Ďakujem......
Stanovisko Colného riaditeľstva SR
Na tlačive sa uvádzajú len celé SBL. Ak je SBL na mieste spotreby už načaté, uvádza sa ako vydaný lieh až po úplnom predaji liehoviny v SBL. Každé načaté SBL sa v tomto prípade uvádza na tlačive v stave zásob.
adam
08.01.08,20:41
Obidvom Vám ďakujem a pridávam bodíky:)....
Muška
10.01.08,17:47
Stanovisko Colného riaditeľstva SR
Na tlačive sa uvádzajú len celé SBL. Ak je SBL na mieste spotreby už načaté, uvádza sa ako vydaný lieh až po úplnom predaji liehoviny v SBL. Každé načaté SBL sa v tomto prípade uvádza na tlačive v stave zásob.

Ja som dnes objavila na stránke CU - príloha.

Len by som chcela vedieť kedy to tam pricapili, keďže sme sa tu toľko dohadovali. :D
Kathryn
10.01.08,18:13
Prosím, mám kontrolnú otázku:

keďže 25.11. je v nedeľu stačí poslať toto hlásenie v pondelok alebo to musím stihnúť do nedele?
Neviem to nikde nájsť a nie som si istá...:mee:

Vopred ďakujem.
Monika

Minulý rok mal jeden klient kontrolu s colnice, týkala sa predaja alkoholu, v podstate sa skončila v poriadku, jediný problém bol s poslaním jedného výkazu. V tom mesiaci bolo 25. cez víkend a poslala som ho poštou až v prvý pracovný deň. Vytkli to ako chybu, vraj výkaz má byť poslaný najneskôr 25.,bez ohľadu na ktorý deň v týždni to vyjde. A ak sa to bude opakovať, tak bude aj pokuta.
Excise Duty
14.01.08,09:21
Minulý rok mal jeden klient kontrolu s colnice, týkala sa predaja alkoholu, v podstate sa skončila v poriadku, jediný problém bol s poslaním jedného výkazu. V tom mesiaci bolo 25. cez víkend a poslala som ho poštou až v prvý pracovný deň. Vytkli to ako chybu, vraj výkaz má byť poslaný najneskôr 25.,bez ohľadu na ktorý deň v týždni to vyjde. A ak sa to bude opakovať, tak bude aj pokuta.

No to je snáď zlý sen, žiadna pokuta nemôže byť. Pre tých, ktorí čítajú zákony platí ustanovenie § 13 ods. 4 zákona č. 511/1992 Zb.
ALDA
14.01.08,09:45
Minulý rok mal jeden klient kontrolu s colnice, týkala sa predaja alkoholu, v podstate sa skončila v poriadku, jediný problém bol s poslaním jedného výkazu. V tom mesiaci bolo 25. cez víkend a poslala som ho poštou až v prvý pracovný deň. Vytkli to ako chybu, vraj výkaz má byť poslaný najneskôr 25.,bez ohľadu na ktorý deň v týždni to vyjde. A ak sa to bude opakovať, tak bude aj pokuta.

Ak príde k takejto výtke, tak sa vždy opýtam na zákon a § a sme dohovorení.
ALDA
14.01.08,10:17
Ja som dnes objavila na stránke CU - príloha.

Len by som chcela vedieť kedy to tam pricapili, keďže sme sa tu toľko dohadovali. :D

Muška :)
dana2203
09.03.08,17:16
stiahla som si a nainštalovala program lieh zo stranky col. spravy, ale keď ho chcem spustiť, tak pyta odo mňa heslo. Ako dalej?
Beata
15.03.08,16:38
stiahla som si a nainštalovala program lieh zo stranky col. spravy, ale keď ho chcem spustiť, tak pyta odo mňa heslo. Ako dalej?

Isto si si už dávno pomohla, ale ak by to niekoho ešte zaujímalo, tak po nainštalovaní programu LIEH a jeho spustení sa zadá meno: admin a heslo: admin. Po prihlásení si môžeš upraviť prihlasovacie údaje podľa seba.
Ináč je to uvedené v manuáloch na stránke Colnej správy, prikladám link a tiež stiahnutý manuál, keď už to mám "v rukách" :)


https://poprad1.colnasprava.sk/lieh2007/index.php?showreg=11&chid=clr&PHPSESSID=0642967da0767aed6c52be6837ce8434
dana2203
17.03.08,18:54
Veľmi pekne ďakujem. Ten manuál som si samozrejme nepozrela, veď na čo...no nie?
ZaletovaJ
13.05.08,07:16
Chcem si ujasniť jednu vec pri hlasení o alkohole. Príjem alkoholu mi sedí s prijatými faktúrami a výdaj si skontrolujem fyzicky a dá sa aj inak / s reg. pokladni musí sa mi to zhodnúť?Dakujem
Pepoxxx
05.06.08,10:08
Vie niekto poradit s konkretnym prikladom ako to ma spravne vstupovat do hlasenia o liehu v SBL?

Priklad :
Karta 1 = Vodka SBL=0,7 Koncentracia = 40% => koef = 0,7*40/100=0,28
Karta 2 = Liker SBL=0,5 Koncentracia = 25% => koef = 0,5*25/100 = 0,125

Poc. stav na kartach je :
VODKA 10SBL = 10*0,28 = 2,8 la.
LIKER 12SBL = 12*0,125 = 1,5 la.

Za mesiac mam troch odberatelov ktorym som vydal alkohol :
Vydaj : Odberatel1 3SBL VODKA
Odberatel1 1SBL LIKER

Odberatel2 5SBL VODKA
Odberatel2 0,25 l LIKER = 1/2 SBL

Odberatel3 0,35 l VODKA = 1/2 SBL

Viete mi prosim poradit ako bude vyzerat hlasenie o liehu v tomto pripade?
karpis
05.06.08,11:38
Je tu toho veľa popísaného aj rozne pomôcky daj hľadaťhlásenie o liehu a v prílohe nájdeš pomocné tabuľky
iriska
14.06.08,07:40
prosím vás, viete mi niekto poradiť? vraj je teraz nejaká "razia" :) colníkov a telefonicky sa vo veľkom počte ohlasujú na kontroly liehu. u nás ešte neboli - o to horšie je čakanie. Vraj kontrolujú toto - v predajni by mal byť zošitok alebo nejaká denná evidencia príjmu a predaja alkoholu. Má to nejaký podklad vo vyhláške, zákone alebo v niečom? čo ešte môžu kontrolovať? Ja myslím, že je to len obyčajná šikana, lebo zistili, že podľa tých mesačných výkazov to nemajú šancu skontrolovať v reálnom čase, tak buzerujú malého živnostníka, aby im uľahčil prácu tým, že to bude viesť denne.
p.s. prílohy, ktoré tu pripájate sa mi nedajú otvoriť v PC, mali sme ho pokazený a asi tam teraz niektoré programy nemáme, tak mi ich neotvára, preto prosím priamo odpoveď.
Ďakujem veľmi pekne.
Kathryn
25.06.08,20:50
No padla kosa na kameň, sa mi vypomstilo robenie hlásenie colnici dnes večer. Síce to doteraz vždy klapalo, ale dnes večer sa nemôžem prihlásť na server -lieh.colnasprava.sk. Vraj si mám doinštalovať nejaký certifikát - vôbec netuším o čo ide. Aj som si to chcela stiahnuť, ale mám obavy, aby som si nestiahla aj nejaký vírus. Máte s tým niekto skúsenosť ? Ďakujem.
HEBA
26.06.08,18:11
Pekný večer
Ja som si to stiahla, je to v poriadku, funguje to a nie je tam vírus.
Mne sa zase nedá aktualizovať číselník subjektov. Program mi pri importovaní číselníka stále vypisuje "Neexistuje takýto adresár".
Číselník som si stiahla z webu lieh.colnasprava.sk a rozbalila do určeného adresára ale aktualizácia sa nediala.
Určite niečo robím zle ale neviem prísť na to čo to môže byť.
Pekne prosím o radu a ďakujem
Kathryn
08.07.08,18:38
Pekný večer
Ja som si to stiahla, je to v poriadku, funguje to a nie je tam vírus.
Mne sa zase nedá aktualizovať číselník subjektov. Program mi pri importovaní číselníka stále vypisuje "Neexistuje takýto adresár".
Číselník som si stiahla z webu lieh.colnasprava.sk a rozbalila do určeného adresára ale aktualizácia sa nediala.
Určite niečo robím zle ale neviem prísť na to čo to môže byť.
Pekne prosím o radu a ďakujem

No pre zmenu ti skusim poradit ja, aktualizujem tak, že čiselník zo stránky colnej správy si uložím na c:/temp a následne to priamo v programe Lieh cez 1 -Číselníky - naimportujem. A potom to už mám aktuálne. A vďaka za predošlú radu, pomohlo mi to.:)
HEBA
13.07.08,16:21
Ďakujem Kathryn,
už sa mi konečne podarilo číselník aktualizovať.
Prajem pekný večer
Elena
GAAB
08.08.08,15:52
a newies aka velka bola ta pokuta<<
havinko210
22.09.08,06:38
Ahoj prosím Vás poradi niekto ako nabehnuť na oznámenie SBL elektronicky. Ďakujem. Podnikam krátko, podával som ho písomne a odovzdával priamo colnikom
Monika Kováčová
22.09.08,07:40
Colný úrad začal konanie u klienta vo veci oneskorene podaných Hlásení v obdobiach 11/2004, 12/2004, 02/2005, 03/2005, 04/2005, 06/2005 - porušenie § 44 odst. 9 Zákona č- 105/2004 v znení účinnom do 1.1.2006. Konanie z podozrenia daňových predpisov prebieha podľa 511/1992.
Ide teda o nesplnenie oznamovacej povinnosti v termíne.

Colný úrad očakáva vyjadrenie daňového subjektu.
Zákon bol porušený.
Pamätám sa však, žiaľ neviem to nájsť, že v r. 2006 bol tzv. pardón alebo niečo podobné pre daňovníkov, ktorí výkazy vôbec nepodávali. Bola im určená lehota (cca do 31.10.2006??? ) dokedy majú výkazy určite všetky podať s tým, že konanie za porušenie uvedených predpisov voči nim nebude začaté.

Prosím, neviete mi pomôcť, akým spôsobom sa vyjadriť do zápisnice?
Monika Kováčová
22.09.08,07:55
našla som ten link o pardóne: http://www.porada.sk/265513-post22.html
Monika Kováčová
22.09.08,08:12
skúsim sama:
podľa § 51f odst. 19 (19) Ak konanie o uložení pokuty za porušenie oznamovacej povinnosti podľa § 44 zákona v znení účinnom k 30. júnu 2006 nebolo právoplatne ukončené k 30. júnu 2006, v konaní sa nepokračuje.

Ak sa opriem o tento § pretože konanie začalo 11.9.2008 za obdobie do 30.6.2006 tak "pochodím"???

Uvidím, dám vedieť.
zuzka34
24.09.08,09:19
Dobrý deň!
prosím o radu: vediem prevádzku, kde predávame bežny alkohol,podávam Oznámenia každý mesiac v pohode,teraz majiteľ nakúpil Um (200l), čučoriedky, cukor a dal z toho narobiť niekde u jeho susedov "čučoriedkovicu".Fľaše mi doniesol, vyzerá to skvele,čučoriedky si tam plávajú aj chutí to výborne,zákazníci sú nadšení, no pre mňa vznikol problém ako to mám zoficiálniť pre colníkov, ak by prišli na kontrolu. Na Um sa to už nepodobá aj percentá alkoholu už sú vyššie. Mal niekto niečo podobné?Ďakujem.
Excise Duty
24.09.08,10:10
Dobrý deň!
prosím o radu: vediem prevádzku, kde predávame bežny alkohol,podávam Oznámenia každý mesiac v pohode,teraz majiteľ nakúpil Um (200l), čučoriedky, cukor a dal z toho narobiť niekde u jeho susedov "čučoriedkovicu".Fľaše mi doniesol, vyzerá to skvele,čučoriedky si tam plávajú aj chutí to výborne,zákazníci sú nadšení, no pre mňa vznikol problém ako to mám zoficiálniť pre colníkov, ak by prišli na kontrolu. Na Um sa to už nepodobá aj percentá alkoholu už sú vyššie. Mal niekto niečo podobné?Ďakujem.
Tak, to bude malér a poriadny. Nebolo by lepšie najprv naštudovať príslušnú legislatívu a až potom sa do niečoho púšťať?
Monika Kováčová
24.09.08,10:12
Dobrý deň!
prosím o radu: vediem prevádzku, kde predávame bežny alkohol,podávam Oznámenia každý mesiac v pohode,teraz majiteľ nakúpil Um (200l), čučoriedky, cukor a dal z toho narobiť niekde u jeho susedov "čučoriedkovicu".Fľaše mi doniesol, vyzerá to skvele,čučoriedky si tam plávajú aj chutí to výborne,zákazníci sú nadšení, no pre mňa vznikol problém ako to mám zoficiálniť pre colníkov, ak by prišli na kontrolu. Na Um sa to už nepodobá aj percentá alkoholu už sú vyššie. Mal niekto niečo podobné?Ďakujem.

dopúšťaš sa trestného činu.:eek:
Monika Kováčová
24.09.08,10:19
a kolky na fľaše si vytlačíte z PC tlačiarne?
Excise Duty
24.09.08,10:39
Trestný čin to nebude, lebo nejde o výrobu liehu ale v každom prípade ide o porušenie viacerých ustanovení zákona č. 105/2004 Z. z. a zákona č. 467/2002 Z. z.
Inak nechápem, ako to môže mať vyšší obsah alkoholu, veď ide o maceráciu ovocia v liehu a nie o destiláciu, jedine, že by sa dodatočne do toho macerátu prilieval lieh s vyššou objemovou koncentráciou.
zuzka34
24.09.08,10:56
Ďakujem za odpovede a povzbudenia,je mi na zbláznenie.Nemôžem majiteľovi vysvetliť , že to predávať nemôžem, ukážem mu odpovede od vás,no neviem.Argumentovala som aj zákonom a nič.Asi si napíšem nejaký papier,že to musím predávať na jeho príkaz a dám mu ho podpísať,lebo ako ho poznám, keď bude problém budem vinná ja, že som to neustriehla.No aj ten mi bude asi na .......!Neznášam, keď niekto robí pozachrbát a neporadí sa aj keď je majiteľ.ĎAKUJEM EšTE RAZ ZA RýCHLE ODPOVEDE.EšTE ZAPRACUJEM ABY SI PIL ON NIEKDE NA CHATE!(200L)
vmartina
24.09.08,11:59
zuzka nemôžeme to posudzovať ako miešaný nápoj? Tak ako predávame vianočný punč, predávame aj čučky v ume. Predaj konečnému spotrebiteľovi nablokujem ako um. Nie?
zuzka34
24.09.08,12:15
ja vôbec neviem,čo mám robiť.
Excise Duty
24.09.08,12:37
Sú len dve možnosti, a to že si to majiteľ vypije sám alebo predávať ďalej a dúfať, že sa to rozpredá skôr, než príde na kontrolu SOI alebo colný úrad, to si potom "vypijete" všetci. :mee:
dark32
25.09.08,08:57
ide o spravny delikt podľa § 47 ods. 1 pism. b) zákona 105/2004
predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje
spotrebiteľské balenie, ktoré nie je označené v súlade
s týmto zákonom a osobitným predpisom,16a)

pokuta podľa § 47 ods. 2 pism. b) zákona 105/2004
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo liehu
v spotrebiteľskom balení, ktoré nie je označené v súlade
s týmto zákonom, najmenej však 10 000 Sk, za
správny delikt podľa odseku 1 písm. b), a taký lieh
v spotrebiteľskom balení zabezpečí,11)

nakoľko v tomto prípade ide o SBL neoznačené v súlade zo zákonom.
Excise Duty
25.09.08,12:02
ide o spravny delikt podľa § 47 ods. 1 pism. b) zákona 105/2004
predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje
spotrebiteľské balenie, ktoré nie je označené v súlade
s týmto zákonom a osobitným predpisom,16a)

pokuta podľa § 47 ods. 2 pism. b) zákona 105/2004
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo liehu
v spotrebiteľskom balení, ktoré nie je označené v súlade
s týmto zákonom, najmenej však 10 000 Sk, za
správny delikt podľa odseku 1 písm. b), a taký lieh
v spotrebiteľskom balení zabezpečí,11)

nakoľko v tomto prípade ide o SBL neoznačené v súlade zo zákonom.
No, to by z toho vyšli takpovediac iba so „škrabancom“. Ešte raz opakujem, že tu ide o hrubé porušenie zákona č. 467/2002 Z. z., zákona č. 105/2004 Z. z., Zákona o potravinách, Potravinového kódexu a pod., tu ide o miliónové pálky a nie o smiešnych 10 tis. Sk za neoznačené spotrebiteľské balenie, to je len „čerešnička na torte“!
dark32
25.09.08,12:07
No, to by z toho vyšli takpovediac iba so „škrabancom“. Ešte raz opakujem, že tu ide o hrubé porušenie zákona č. 467/2002 Z. z., zákona č. 105/2004 Z. z., Zákona o potravinách, Potravinového kódexu a pod., tu ide o miliónové pálky a nie o smiešnych 10 tis. Sk za neoznačené spotrebiteľské balenie, to je len „čerešnička na torte“!


ja som odpovedal len na colnú časť porušenia predpisov :)
Excise Duty
25.09.08,13:48
ja som odpovedal len na colnú časť porušenia predpisov :)
Ale však ja som to vo svojej reakcii uviedol tiež, teda citoval som zákon č. 105/2004 Z. z., ten bol ale porušený závažnejším spôsobom než len predajom neoznačeného spotrebiteľského balenia liehu, konkrétne, ide o správny delikt podľa ustanovenia § 47 ods. 1 písm. k), za čo je pokuta podľa ods. 2 písm. j), preto som napísal, že predaj neoznačeného balenia je iba čerešničkou.
zuzka34
17.10.08,11:50
Prosím, platí ešte nasledovné? "Ak prevádzkovateľ už má vydané povolenie na predaj alkoholu a otvára novú prevádzku musí 15 dní pred otvorením zaslať na príslušný colný úrad Oznámenie o novej prevádzke a prílohy."!
Excise Duty
18.10.08,20:35
Prosím, platí ešte nasledovné? "Ak prevádzkovateľ už má vydané povolenie na predaj alkoholu a otvára novú prevádzku musí 15 dní pred otvorením zaslať na príslušný colný úrad Oznámenie o novej prevádzke a prílohy."!
Pozrite ustanovenie § 44 ods. 8.
renix1
24.10.08,16:51
prosím o pomoc, vyplnila som hlásenie o liehu a poslala cez internet, potom som si zistila chybu chcela som to zmazať zaškrtla som žiadosť o zmazanie a nič. Chcela som poslať to opravené ale mi to nechce pripojiť. čo s tým? prosím poraďte.
krusa
28.10.08,21:12
Renix1 - v pohode a hlavne nestresovat. to ze si zaskrtla ziadost o zmazanie je prvy krok- po tejto tvojej ziadosti sa ti ozve spravca dane s otazkou " preco chces subor zmazat" a ty mu odpovies lebo som urobila chybu. Az po tejto napriklad telefonickej komunikacii administrator systemu Colnej spravy tvoj prvy subor zmaze a ten druhy ktory si zaslala sa v" statuse" zmeni na pripojeny. Inak ak by si aj tu chybu neopravila nic sa nedeje lebo pokutu by si nedostala :)
majernikova
04.11.08,07:53
Ahojte , vie mi nikto poradiť, ako postupovat ked som zrušila bar a tak sa chcem odhlasiť z colneho uradu. Su nejake odhlášky?
Ďakujem
renix1
14.11.08,14:52
ďakujem za pomoc. A ešte jedna otázočka keď mi klient doniesol faktúry za október, tak som tam našla ešte fakt. za september (30.9.) na ktorej bol alkohol. A teraz čo s tým? treba podať opravné hlásenie za september alebo to zahrniem do októbra?
dark32
19.11.08,09:35
ďakujem za pomoc. A ešte jedna otázočka keď mi klient doniesol faktúry za október, tak som tam našla ešte fakt. za september (30.9.) na ktorej bol alkohol. A teraz čo s tým? treba podať opravné hlásenie za september alebo to zahrniem do októbra?
podaj opravné hlásenie
Excise Duty
19.11.08,09:47
podaj opravné hlásenie
A podľa ktorého ustanovenia zákona ho má podať?.
dark32
19.11.08,10:28
A podľa ktorého ustanovenia zákona ho má podať?.
na to nie je žiadne ustanovenie. Len z § 44 ods. 18 zákona 105/2004 vyplýva povinnosť držiteľovi povolenia oznamovať colnému úradu z evidencie vedenej podľa ods. 12 okrem iného aj množstvo prijatého liehu.
dark32
19.11.08,10:31
V prílohe prikladám excelovskú tabulku na vedenie evidencie príjmu, výdaja a stave zásob liehu v zmysle § 44 ods. 12 zákona č. 105/2004
Emma.Z
19.11.08,10:53
opravné hlásenie sa podáva v zmysle § 20 ods. 10 zákona č. 511/1992 Zb.
Excise Duty
19.11.08,12:53
opravné hlásenie sa podáva v zmysle § 20 ods. 10 zákona č. 511/1992 Zb.
No tak to teda už vôbec nie.
Excise Duty
19.11.08,12:56
na to nie je žiadne ustanovenie. Len z § 44 ods. 18 zákona 105/2004 vyplýva povinnosť držiteľovi povolenia oznamovať colnému úradu z evidencie vedenej podľa ods. 12 okrem iného aj množstvo prijatého liehu.
No však práve preto.
Emma.Z
19.11.08,17:47
No tak to teda už vôbec nie.
opýtajte sa na colnom úrade
Excise Duty
19.11.08,22:26
opýtajte sa na colnom úrade
Už niekoľkokrát som na stránkach Porady uviedol, že vždy platí to, čo je napísané v zákone a nie to, čo niekto niekde povedal, aj keď je to v tomto prípade colný úrad. Ten nie je ani tvorcom a už vôbec nie vykladačom zákona.
Pokiaľ ide o ustanovenie § 20 zákona č. 511/1992 Zb., už z jeho názvu vyplýva, že upravuje začatie konania, pochopiteľne sa tým myslí daňové konanie. V ods. 2 je preto jednoznačne uvedené, že daňové subjekty podávajú príslušnému správcovi dane priznania alebo hlásenia spôsobom podľa § 38 a plnia registračnú a oznamovaciu povinnosť podľa § 31, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak. Takže § 20 vôbec neprichádza do úvahy, pretože upravuje podania súvisiace s daňovým konaním. V zmysle ustanovenia § 1a písm. d) zákona č. 511/1992 Zb. je daňovým konaním konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov. Oznamovacia povinnosť podľa ustanovenia § 44 ods. 18 zákona č. 105/2004 Z. z. však nemá charakter podania, na základe ktorého sa rozhoduje o právach a povinnostiach, táto oznamovacia povinnosť napĺňa definíciu ustanovenia § 1a písm. l) zákona č. 511/1992 Zb. Rovnako preto nie je použiteľné ani ustanovenie § 38, ktoré upravuje povinnosť daňových priznaní a hlásení v takom prípade, ak vznikla daňová povinnosť a už vôbec nie ustanovenie § 31, ktoré upravuje registračnú a oznamovaciu povinnosť týkajúcu sa samotného podnikateľského subjektu, ak dôjde napr. k organizačným zmenám a pod.
Je nedostatkom ustanovenia § 44, že neupravuje možnosť podať opravné hlásenie, to ale nie je dôvodom na improvizáciu a účelové použitie dielčích ustanovení vytrhnutých z kontextu celého ustanovenia. Ak mi zákon neukladá povinnosť, nie som povinný ju plniť, ako vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky. Zmeškané doklady by som preto zahrnul do hlásenia v nasledujúcom mesiaci.
Emma.Z
20.11.08,10:28
Nie je to celkom tak. Zákon Vám ukladá povinnosť predložiť oznámenie, ktoré má presne stanovené náležitosti. Ak predložíte oznámenie s nedostatkami, colný úrad by Vás mal vyzvať na jeho doplnenie práve v zmysle ustanovenia, ktoré som uviedla. Ak výzve nevyhoviete, hľadí sa na Vaše oznámenie akoby nebolo podané a colný úrad Vám môže uložiť pokutu. Je pravdou, že colné úrady zákony netvoria, ale aplikujú ich v praxi, preto by som ich výklad nebrala na ľahkú váhu.
Melnick
20.11.08,10:33
[quote=Emma.Z;874981]Nie je to celkom tak. Zákon Vám ukladá povinnosť predložiť oznámenie, ktoré má presne stanovené náležitosti. Ak predložíte oznámenie s nedostatkami, colný úrad by Vás mal vyzvať na jeho doplnenie práve v zmysle ustanovenia, ktoré som uviedla. Ak výzve nevyhoviete, hľadí sa na Vaše oznámenie akoby nebolo podané a colný úrad Vám môže uložiť pokutu. Je pravdou, že colné úrady zákony netvoria, ale aplikujú ich v praxi, [B]preto by som ich výklad nebrala na ľahkú váhu.[/ quote]

Spolieham na to, Excise Duty to berie na ťažkú váhu.:D
Ja mu verím.:):):)
Excise Duty
20.11.08,12:15
Nie je to celkom tak. Zákon Vám ukladá povinnosť predložiť oznámenie, ktoré má presne stanovené náležitosti. Ak predložíte oznámenie s nedostatkami, colný úrad by Vás mal vyzvať na jeho doplnenie práve v zmysle ustanovenia, ktoré som uviedla. Ak výzve nevyhoviete, hľadí sa na Vaše oznámenie akoby nebolo podané a colný úrad Vám môže uložiť pokutu. Je pravdou, že colné úrady zákony netvoria, ale aplikujú ich v praxi, preto by som ich výklad nebrala na ľahkú váhu.
Ak sa nemýlim, predmetom tejto debaty je to, čo robiť v prípade, ak niekto v konkrétnom mesiaci neuviedol v hlásení úplné údaje týkajúce príjmu, zásob a výdaja spotrebiteľského balenia liehu. Túto skutočnosť nemá colný úrad ani tú najmenšiu šancu zistiť, pokiaľ nevykoná vzápätí po podaní hlásenia u konkrétneho subjektu kontrolu. Colný úrad môže zistiť akurát formálne nedostatky podaného hlásenia, v takom prípade postupuje podľa ustanovenia § 41 zákona č. 511/1992 Zb.
Ešte raz opakujem, ustanovenie § 20 citovaného zákona upravuje spôsob podaní, ktoré sa týkajú druhej, tretej, štvrtej a piatej časti zákona, čiže prípravného konania, vyrubovacieho konania, riadnych opravných prostriedkov a mimoriadnych opravných prostriedkov. Na základe hlásenia o príjme, zásobách a výdaji liehu však nedochádza k žiadnemu z vyššie uvedených konaní. Jednoducho treba brať do úvahy skutočnosť, že tvorca zákona č. 105/2004 zabudol upraviť možnosť podať opravné hlásenie a že by teda bolo potrebné pri najbližšej novele zákona vykonať nápravu. K výkladu zákonov a ich aplikácii v praxi colnými úradmi sa vyjadrovať nebudem...
veronikasad
20.11.08,12:23
Ak sa nemýlim, predmetom tejto debaty je to, čo robiť v prípade, ak niekto v konkrétnom mesiaci neuviedol v hlásení úplné údaje týkajúce príjmu, zásob a výdaja spotrebiteľského balenia liehu. Túto skutočnosť nemá colný úrad ani tú najmenšiu šancu zistiť, pokiaľ nevykoná vzápätí po podaní hlásenia u konkrétneho subjektu kontrolu. Colný úrad môže zistiť akurát formálne nedostatky podaného hlásenia, v takom prípade postupuje podľa ustanovenia § 41 zákona č. 511/1992 Zb.
Ešte raz opakujem, ustanovenie § 20 citovaného zákona upravuje spôsob podaní, ktoré sa týkajú druhej, tretej, štvrtej a piatej časti zákona, čiže prípravného konania, vyrubovacieho konania, riadnych opravných prostriedkov a mimoriadnych opravných prostriedkov. Na základe hlásenia o príjme, zásobách a výdaji liehu však nedochádza k žiadnemu z vyššie uvedených konaní. Jednoducho treba brať do úvahy skutočnosť, že tvorca zákona č. 105/2004 zabudol upraviť možnosť podať opravné hlásenie a že by teda bolo potrebné pri najbližšej novele zákona vykonať nápravu. K výkladu zákonov a ich aplikácii v praxi colnými úradmi sa vyjadrovať nebudem...
Čo v takomto prípade doporučuješ urobiť ?
Excise Duty
20.11.08,12:29
Čo v takomto prípade doporučuješ urobiť ?
To, čo som uviedol na konci príspevku č. 228.
HEBA
15.12.08,11:57
Potrebovala by som telefonné číslo na Colnú správu Poprad ohľadom programu lieh, vedeli by ste mi pomôcť ? Telefonné čísla uvedené na web.stránke Colného úradu Bratislava sú nefunkčné.
Potrebujem sa s nimi skontaktovať lebo sa neviem dostať na ich webovú stránku.
Za ochotu veľmi pekne ďakujem.
Excise Duty
15.12.08,12:07
052-7142811
HEBA
15.12.08,15:26
Ďakujem pekne ale mám ďalší problém.
Dnes som si stiahla do PC tzv nový verejný kľúč /certifikát/ potrebný k programu LIEH. Keď som si to otvorila tak sa objavila nasledovná informácia o certifikáte: Integritu tohoto certifikátu nie je možné zaručiť. Certifikát je pravdepodobne poškodený atď... Keď si otvorím "Cestu k certifikátu" objaví sa poznámka: Tento certifikát má neplatný digitálny podpis.
Konzultovala som to so zodpovedným pracovníkom zodpovednej firmy ale on tvrdil, že certifikát je v poriadku ja mám niečo s počitačom. Môže to byť pravda?
Ďakujem za Vaše názory
Elena
HEBA
16.12.08,16:21
Inštaloval už niekto z Vás nový verejný kľúč k programu LIEH platný od 03.12.2008. Mne sa to nepodarilo, nevedeli by ste mi pomôcť? Neviem zaslať elektronické hlásenie na colný úrad.
Ďakujem
Beata
17.12.08,08:51
Inštaloval už niekto z Vás nový verejný kľúč k programu LIEH platný od 03.12.2008. Mne sa to nepodarilo, nevedeli by ste mi pomôcť? Neviem zaslať elektronické hlásenie na colný úrad.
Ďakujem

Neviem ako si postupovala, ale máš dve možnosti ako nainštalovať nový kľúč.

1. Klikneš http://lieh.colnasprava.sk/ , otvorí sa Ti stránka s oznamom o novom verejnom kľúči. V ľavej, hornej časti klikneš na text "NOVÝ VEREJNÝ KĽÚČ - platný do 03.12.2009! (http://poprad.colnasprava.sk/lieh/data/certifikaty/cert1335480.cer)" a ponúkne Ti daný certifikát. Tento nainštaluješ.

2. Klikneš na červený text "spôsob riešenia problému je zverejnený na tejto (http://www.ica.cz/cz/menu/6/aktuality/clanek-95-windows-update-27th-may-/) stránke" a presmeruje Ťa na stránku, kde je koreňový certifikát. Tento si nainštaluješ.

Ďalej postupuješ podľa textu:

"Ak už certifikáty máte nainštalované, kliknite na www.lieh.colnasprava.sk (https://poprad1.colnasprava.sk/lieh2007/) alebo počkajte 30 sek. a stránka sa presmeruje."

Vlastne už môžeš klikať rovno v tomto mojom príspevku, nakoľko som pripojila linky do textu.
HEBA
17.12.08,11:22
Beatka veľmi pekne ďakujem za tvoju ochotu, už to mám v poriadku. Ten certifikát bol funkčný len som to musela v PC pri inštalovaní zablokovať ja sama ale neviem ako. Pomohol mi ďalší milý člen porady "japec". Ešte raz Vám ďakujem obom.
Príjemný deň
Elena
Excise Duty
09.02.09,23:00
Ak parlament schváli návrh novely zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov, ktorý prerokovala vláda SR a navrhla parlamentu prijať v skrátenom legislatívnom konaní, s účinnosťou od 1. marca 2009 nebude potrebné plniť oznamovaciu povinnosť podľa ustanovenia § 44, pretože je navrhnuté vypustiť z tohto ustanovenia odseky 18 a 19. Konečne už niekto pochopil, že všetky oznamovacie povinnosti týkajúce sa liehu boli od samého začiatku nezmyslom a že viedli len k zmätkom, buzerácii zo strany colných úradov a zbytočným pokutám za nič.
Lucida
10.02.09,08:57
Ahojte!

Vyšiel mi mínusový zostatok na oznámení o liehu. Čo s tým, neviete?
Muška
11.02.09,09:36
Ak parlament schváli návrh novely zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov, ktorý prerokovala vláda SR a navrhla parlamentu prijať v skrátenom legislatívnom konaní, s účinnosťou od 1. marca 2009 nebude potrebné plniť oznamovaciu povinnosť podľa ustanovenia § 44, pretože je navrhnuté vypustiť z tohto ustanovenia odseky 18 a 19. Konečne už niekto pochopil, že všetky oznamovacie povinnosti týkajúce sa liehu boli od samého začiatku nezmyslom a že viedli len k zmätkom, buzerácii zo strany colných úradov a zbytočným pokutám za nič.

Peťo, a ja som sa čudovala, že čo sú v poslednej dobe tí colníci, takí milí pri telefonickom kontakte :eek:
....a to beťári, aby sme mali na nich dobré spomienky :D
Muška
11.02.09,09:39
Ahojte!

Vyšiel mi mínusový zostatok na oznámení o liehu. Čo s tým, neviete?
Nemôžeš mať mínus, tak musíš "prijať na sklad" - napr. aj bez dokladu /inventúrou/
evina
11.02.09,10:08
Ak parlament schváli návrh novely zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov, ktorý prerokovala vláda SR a navrhla parlamentu prijať v skrátenom legislatívnom konaní, s účinnosťou od 1. marca 2009 nebude potrebné plniť oznamovaciu povinnosť podľa ustanovenia § 44, pretože je navrhnuté vypustiť z tohto ustanovenia odseky 18 a 19. Konečne už niekto pochopil, že všetky oznamovacie povinnosti týkajúce sa liehu boli od samého začiatku nezmyslom a že viedli len k zmätkom, buzerácii zo strany colných úradov a zbytočným pokutám za nič.

Ak toto bude pravdou, asi budem oslavovať tri dni. Zrušili by sa pre mňa dve veci, ktoré priam neznášam - kniha jázd a dané hlásenia, zmysel ktorých hlásení som skutočne nikdy presne nepochopila.... Tolik štestí, tolik štestí :)
dark32
11.02.09,10:11
Ja by som len doplnil, že sa ruší len oznamovacia povinnosť.

Ale povinnosť viesť evidenciu ostáva naďalej ! ! !
evina
11.02.09,10:20
Ja by som len doplnil, že sa ruší len oznamovacia povinnosť.

Ale povinnosť viesť evidenciu ostáva naďalej ! ! !

Iste, ale to vedieme aj bez nariadenia v rámci skladovej evidencie a inventúry.....

Veľa firiem ušetrí ovšem napr. 2000 SK pokuty, ak náhodou jeden deň pošle neskôr Hlásenie, čo sa popri DPH ľahko stalo...nehovoriac o zbytočnej administratíve a pod....
Uvediem dané dva body:

18/ Držiteľ povolenia na predaj je povinný z evidencie podľa odseku 12 oznamovať colnému úradu najneskôr 25. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý údaje oznamuje, a) množstvo prijatého liehu v spotrebiteľských baleniach v l a., a to v členení podľa čísla povolenia na predaj alebo podľa registračného čísla dodávateľa spotrebiteľského balenia, ktorým je maloobchod, a podľa čísla povolenia na predaj alebo registračného čísla dodávateľa spotrebiteľského balenia, ktorým je veľkoobchod,
b) množstvo vydaného liehu v spotrebiteľských baleniach v l a., a to v členení podľa čísla povolenia na predaj alebo podľa registračného čísla, ak je známy odberateľ spotrebiteľského balenia, a množstvo vydaného liehu v spotrebiteľských baleniach v l a. ostatným odberateľom spotrebiteľského balenia,
c) stav zásob liehu v spotrebiteľských baleniach v l a. k poslednému dňu kalendárneho mesiaca.

19/ Držiteľ povolenia na predaj oznamuje údaje podľa odseku 18 za kalendárny mesiac na tlačive, ktorého vzor ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Po dohode s colným úradom možno údaje oznamovať elektronicky, pričom zaručený elektronický podpis sa nevyžaduje.
Muška
11.02.09,10:50
Ešte by mohli zrušiť v odstavci 12
v bode a), b) c) "..a množstvo liehu v l a.,"

Skladovú evidenciu klienti majú - vedenú v PC
Vieme, že na sklade majú "Borovičku - 40 % v 0,7 litrovej fľaši a zostatok je 0,3 l ", ale musí prepočítavať na 100 % lieh ručne...a to nám dosť vadí :D:D
Muška
11.02.09,10:57
..a ešte dodám:

Keďže by už nebola oznamovacia povinnosť, tak sa mi zdá úplne zbytočné viesť evidenciu v 100 % liehu.
ALDA
11.02.09,10:59
Ak toto bude pravdou, asi budem oslavovať tri dni. Zrušili by sa pre mňa dve veci, ktoré priam neznášam - kniha jázd a dané hlásenia, zmysel ktorých hlásení som skutočne nikdy presne nepochopila.... Tolik štestí, tolik štestí :)

mimotemydúfam, že konečne zostane čas aj na stretko:)
evina
11.02.09,13:57
mimotemydúfam, že konečne zostane čas aj na stretko:)

No neviem neviem...už zas podaktorí spochybňujú predĺžený termín :mee:

http://www.porada.sk/t101726-p12-agentura-jpp-cize-jedna-pani-povedala.html#post947521