GABAZ
19.12.06,08:53
Potrebujem poradiť s takýmto problémom :
Podľa nájomnej zmluvy sa nájomné má platiť štvrťročne, najneskôr 10 deň prvého kalendárneho mesiaca štvrťroka, na ktorý sa nájomné vzťahuje. Podľa tohto znenia malo byť nájomné uhradené 10.10. 2006 a vtedy som si aj mala uplatniť DPH na základe zmluvy. Táto nájomná zmluva sa ku mne nedostala a nájomné ani nebolo zaplatené. Bude zaplatené v mesiaci 12/2006. /Len na vysvetlenie - ide o nový nájomný vzťah od 1.9.2006 a za obdobie 9/06 prišla faktúra na nájomné, tak som faktúru očakávala aj na ďalšie obdobie/
Moja otázka - môžem si DPH uplatniť v mesiaci 11/2006 ? Podľa § 51 ods. 2 by som uplatnila DPH v mesiaci 11/2006 -keďže faktúru - nájomnú zmluvu som mala k dispozícii do termínu na podanie daň.priznania za 10/2006 len som si ju neuplatnila.
Ďakujem.
Zoltán Kovács
19.12.06,10:21
Potrebujem poradiť s takýmto problémom :
Podľa nájomnej zmluvy sa nájomné má platiť štvrťročne, najneskôr 10 deň prvého kalendárneho mesiaca štvrťroka, na ktorý sa nájomné vzťahuje. Podľa tohto znenia malo byť nájomné uhradené 10.10. 2006 a vtedy som si aj mala uplatniť DPH na základe zmluvy. Táto nájomná zmluva sa ku mne nedostala a nájomné ani nebolo zaplatené. Bude zaplatené v mesiaci 12/2006. /Len na vysvetlenie - ide o nový nájomný vzťah od 1.9.2006 a za obdobie 9/06 prišla faktúra na nájomné, tak som faktúru očakávala aj na ďalšie obdobie/
Moja otázka - môžem si DPH uplatniť v mesiaci 11/2006 ? Podľa § 51 ods. 2 by som uplatnila DPH v mesiaci 11/2006 -keďže faktúru - nájomnú zmluvu som mala k dispozícii do termínu na podanie daň.priznania za 10/2006 len som si ju neuplatnila.
Ďakujem.

DPH na vstupe si môžeš uplatniť aj v nasledujúcom zdaňovacom období po období na ktoré sa vzťahuje, t.j. dph za október v novemberi. Doklady na to máš (viď najomna zmluva).
ALBO
19.12.06,15:53
Ja to vidím takto: máte zmluvu, štvrťročné splátky a pravdepodobne ste sa v tej zmluve dohodli, že alikvotnu časť za sept. uhradíte 10.10.Takže mate opakov. plnenie. Deň DP je za tú septembrovú Fa najneskôr 31.9. za tú za 4. Q. bude najneskôr 31,12.
Podľa § 51./2 ak ste Fa dostali do 25.10. mohli ste to dať do sept. aj oktobra. Ak ste dostali 26.-31.10. musite dať do oktobra(kedy ste obdržali). Ak ste dostali v novembri tak dáte do novembra (kedy ste obdržali).