Bartošová Milada
19.12.06,09:41
Ahojte, prosím o radu. Firma neplatca DPH nakupuje tovar, väčšinou potraviny /čaje, vláknina, vitamíny,../ od platcu DPH z ČR, ktorý má na SR tiež otvorenú živnosť ale ako neplatca DPH. Tovar je fa aj dodávaný z ČR a fa sú vystavované v CZK aj s 5% a 19% DPH. Moja otázka znie:
1) Čo by sa stalo, keby si ČR firma premiestnila tovar do SK pobočky,
aký by to malo na nich dopad vzhľadom na DPH ?
2) Môže potom predávať tento tovar na SR bez DPH ? /Keďže na SR nieje platcom DPH/
3) Ako sa máme vyhnúť registrácii DPH v tomto prípade, keď je tu predpoklad,
že za kalendárny rok od nich nakúpime tento tovar za viac ako 420.000,-?
Vopred ďakujem
KEJKA
19.12.06,11:34
Premiestnenie tovaru z ČR do jej pobočky (org. zložky) je tiež dodanie tovaru
§ 8, ds. (4) Za dodanie tovaru sa považuje aj premiestnenie tovaru, ktorý je vo vlastníctve zdaniteľnej osoby, z tuzemska do iného členského štátu, ak je tento tovar odoslaný alebo prepravený ňou alebo na jej účet do iného členského štátu na účely jej podnikania. Takéto premiestnenie sa považuje za dodanie tovaru za protihodnotu okrem premiestnenia tovaru..... výnimky pozri v zákone, ale nie je to prípad popísaný v otázke-
. ... Pobočka bude sledovať limit 420 tis. Sk a v prípade, že najbliží obrat tento limit presiahne, bude sa musieť zaregistrovať. Do splnenia tejto podmienky predáva tovar bez DPH. Ovšem nakúpi ho s DPH od svojej firmy !! Takže vám ho predá za tú istú cenu ako ho kupujete vy. DPH sa nevyhnete - tak sú konštruované zákony.

Nemôžete sa vyhnúť registrácii, ak splníte podmienky určené zákonom. Ďalej pozri bod 14 Etikety porady !!.
Bartošová Milada
19.12.06,12:36
Ten limit na registráciu 420.000,-Sk nesmieme prešvihnúť každý rok/účtovný/, alebo sa to nabaľuje.
Pr. v roku 2006 jan.-dec. nákup tovaru 417.000,- nevznikla povinnosť reg.DPH
v roku 2007 -//- nákup tovaru 410.000,- nevznikla povinnosť reg.DPH
v roku 2008 -//- nákup tovaru 425.000,- vznikla povinnosť reg.DPH
Chápem to správne?
:mee:
K bodu 14 etikety porady, otázka nebola zadaná aby sme porušili zákon
ale práve naopak aby sme zákon dodržali. Len som chcela vedieť ako to najlepšie v súlade zo zákonom urobiť aby sme sa nemuseli stať platcami DPH.
KEJKA
19.12.06,18:01
limit sa nesmie v rámci kalendárneho roka, chápeš to správne.
Zákon hovorí, ak neprekročíš limit, nemusíš sa registrovať, To je jediný spôsob, ako sa vyhnúť registrácii
Bartošová Milada
19.12.06,19:22
Dík za odpoveď. :):):)