monyka
19.12.06,14:05
Potrebujem poradiť. Urobila som technické zhodnotenie na budove a zapísala som do aj do inventárnej karty, lenže tam sa ma pýtalo (program Alfa) že pod akým dokladom to chcem zaúčtovať. Cez interný?
Ak áno a dám to do peňažného denníka do ktorého stlpca to zaúčtujem, ovplyvňuje to zaklad dane? účtujeme v JÚ. Viem, že potom odpisy idú do prevádzkovej réžie...
Prosím poradte neskúsenej. Ďakujem
Milan Benka
19.12.06,14:18
Nefinančné operácie robíš na záver roka v závierkových operáciach.
Jana Acsová
19.12.06,14:21
Urobila som technické zhodnotenie na budove a zapísala som do aj do inventárnej karty, lenže tam sa ma pýtalo (program Alfa) že pod akým dokladom to chcem zaúčtovať. Cez interný? Napr. cez protokol o zaradení do používania.
Jana Acsová
19.12.06,14:24
Ak áno a dám to do peňažného denníka do ktorého stlpca to zaúčtujem, ovplyvňuje to zaklad dane? účtujeme v JÚ.Do peňažného denníka účtujeme na základe účtovného dokladu, ktorým je spravidla pokladničný doklad alebo bankový výpis. Jedná sa o úhradu ... (abstrahujem zatiaľ od uzávierkových operácií). Technické zhodnotenie sa Vám do peňažného denníka premietne cez úhradu faktúr, záväzkov zo zmlúv, hotovostných úhrad dokladov z ERP a pod. Ak sa jedná o TZ v zmysle zákona, účtujete ako výdavok nezahrňovaný do základu dane.
monyka
19.12.06,14:47
No rozumiem, že sa nám to premietne cez úhradu faktur a VPD to sa aj premietlo, lenže ja som to účtovala ako výdavok neovplyvňujúci základ dane a DPH z toho som si normálne uplatnila. Len čo teraz s tým, lebo mne poradili, že tie jednotlivé výdavky som dávala ako neovplyvňujuce ZD lenže teraz ma zaskočilo to, že sa ma program pýta pod akým dokladom to chcem zaúčtovať.
Tak ako s tým ďalej?
Díky moc.
monyka
20.12.06,06:42
Rozumiete mi? všetky prípady som zaúčtovala ako výdavok neovplyv. ZD lenže keď som v knihe dlhodobého majetku urobila tech zhodnotenie tak sa ma začal program pýtať pod akým dokladom tú celkovú sumu chcem zaúčtovať... či si to mám nevšímať?
ekopo
20.12.06,07:41
Na otázky tohoto typu je tu sekcia "účtovné software" , tam si nájdeš ten svoj, resp. tam zadáš otázku ohľadne svojho problému.