Jozef Mihál
19.12.06,23:32
1. Akú najvyššiu sumu si od 1.1.2007 môže dať SZČO do nákladov ako "stravné"?
a) 0 Sk
b) 48,95 Sk
c) 89 Sk

2. Ak zamestnávateľ v roku 2006 vykonal zamestnancovi ročné zúčtovanie poistného
na zdravotné poistenie za rok 2005, môže tomuto zamestnancovi vykonať ročné zúčtovanie dane za rok 2006?
a) nemôže, zamestnanec si musí podať sám daňové priznanie
b) môže ale len ak mu vyšiel nedoplatok
c) môže ak mu vyšiel nedoplatok a aj ak mu vyšiel preplatok

3. Aká je výška nekrátenej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2007?
a) 90816 Sk
b) 95616 Sk
c) 95816 Sk

4. Od akej výšky ročného základu dane sa bude krátiť suma nezdaniteľnej
časti základu dane na daňovníka v roku 2007?
a) od základu dane 415000 Sk
b) od základu dane 498000 Sk
c) od základu dane 1000000 Sk

5. Ako sa mení definícia vlastného príjmu manželky od 1.1.2007?
(za účelom uplatenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku)
a) od príjmu sa odpočítava zaplatené poistné
b) do príjmu sa započítava aj rodičovský príspevok
c) do príjmu sa započítava aj študentské štipendium

6. Kto si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku od 1.1.2007
(samozrejme pri splnení ďalších podmienok)?
a) len daňovník s trvalým pobytom na Slovensku
b) každý daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou
c) každý daňovník

7. Budú sa môcť uplatniť aj za rok 2007 ako nezdaniteľné časti základu dane
okrem príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie aj
príspevky na účelové sporenie a životné poistenie?
a) áno
b) nie
c) uplatniť sa môžu len príspevky na životné poistenie

8. Aká je v roku 2007 zmena pri tlačive
"Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou..."?
a) nie je žiadna zmena, posiela sa každý mesiac
b) posielať sa bude len za štvrťrok
c) tlačivo sa úplne ruší a údaje o zrážkovej dani budú uvádzané v tlačive "Prehľad..."

9. Poukazovanie 2% z dane (asignácia) za rok 2006
a) bude tak ako doteraz, zmeny sú až v daňovom priznaní za rok 2007
b) úplne sa ruší možnosť poskytnutia 2% pre fyz.osoby
c) už za rok 2006 bude najmenšia možná suma 100 Sk

10. Daňový bonus v roku 2007
a) bude po celý rok 2007 suma 540 Sk na jedno dieťa mesačne
b) bude od 1.1.2007 zvýšený na 600 Sk na jedno dieťa mesačne
c) zvýši sa od 1.7.2007 koeficientom rastu sumy životného minima

11. Sadzba poistného zamestnanca na nemocenské poistenie od 1.1.2007
a) znižuje sa na 1,0%
b) zostáva aj naďalej 1,4%
c) zostáva aj naďalej 4,4%

12. Sadzba poistného zamestnávateľa na úrazové poistenie od 1.1.2007
a) zostáva aj naďalej pre všetkých zamestnávateľov 0,8%
b) znižuje sa pre všetkých zamestnávateľov na 0,65%
c) sadzby sa diferencujú od 0,3% do 2,1%

13. Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2006
a) ruší sa
b) neruší sa ale termín sa posúva na 30.6.2007
c) neruší sa a termín na podanie bude 31.3.2007
Jozef Mihál
19.12.06,22:33
Správne odpovede:
---------------------
1.c)
2.c)
3.b)
4.b)
5.a)
6.b)
7.a)
8.c)
9.c)
10.c)
11.b)
12.a)
13.b)
Neregistrovaný
19.01.07,08:27
správne má byť 9c
Jozef Mihál
19.01.07,22:14
Ďakujem, opravujem, chyba vo vyhodnotení sa stala vďaka tomu, že test vznikol ešte 19.12.2006, teda 10 dní pred vyjdením novely v Zbierke.
Aca3
11.02.07,16:20
Tento test je celkon fajn. A su tam zahnuté najdôležitejšie zmeny, ktoré
by mal ovládať každý účtovník. Samozrejme bod 9 /zmena/
Netreba dlho rozmýšľať, ak človek má prehľad.
alderonka
10.06.07,06:46
Tento testík je perfektný. Práve hľadám pomocného účtovníka. Určite tento test použijem pri výbere.