Vlasta Č.
20.12.06,08:19
Zdravím, ako zaúčtujete:
- predaj tovaru na Visa kartu /DPH a daň z príjmu/
- predaj na dobierku /DPH a daň z príjmu/
V oboch prípadoch je najprv vystavený bločik z pokladne, ale peniaze fyzicky prídu neskôr.
Ďakujem.
sta
20.12.06,08:56
Ahoj,

ja som predaj na kartu účtovala takto:

ID: blok z RP 315/604,343
BV: pripísanie platby kartou 221/315
va1ke
20.12.06,08:59
Ja účtujem predaj na kartu takto:
RP: pri účtovaní dennej uzávierky.
celý príjem zaúčtujem 211/604,343, -261
(platbu kartou v prislúchajúcej výške zaúčtujem na DAL mínusom)
BV: 221/261

úhrada vyšlej faktúru cez kartu
261/604,343
BV:221/261
sta
20.12.06,09:01
[quote=va1ke]Ja účtujem predaj na kartu takto:
RP: pri účtovaní dennej uzávierky.
celý príjem zaúčtujem 211/604,343, -261
(platbu kartou v prislúchajúcej výške zaúčtujem na DAL mínusom)
BV: 221/261

Myslím, že nemôžeš účtovať príjem peňazí v hotovosti, keď v skutočnosti Ti prídu na účet.:rolleyes:
va1ke
20.12.06,09:03
no však ja ani neúčtujem príjem v hotovosti ja to len účtujem s dennou uzávierkou lebo tam mám sumu platby v hotovosti a platby na kartu vyčíslené.
Vlasta Č.
20.12.06,09:05
A ako je to v JÚ?
Vlasta Č.
20.12.06,09:35
Poradí mi prosím niekto? Koho som sa pýtala, každý mi povedal niečo iné a včera mi daňová poradkyňa povedala úplne niečo iné.
Viera.M.
20.12.06,09:43
Poradí mi prosím niekto? Koho som sa pýtala, každý mi povedal niečo iné a včera mi daňová poradkyňa povedala úplne niečo iné.
Čo Ti poradila daňová poradkyňa??
Vlasta Č.
20.12.06,09:52
Pripísanie platby kartou na BÚ robím cez priebežné položky, známa to robí cez pohľadávky, daňová poradkyňa povedala, že to je všetko zle, príjmom z pohľadu dane z príjmov je to vtedy, keď to mám v dennej uzávierke a teda aj v DPH.A čo na prelome rokov?
Vlasta Č.
20.12.06,10:18
Nikto nepredávate na kartu ani neposielate na dobierku!?:(
Vlasta Č.
20.12.06,13:47
Milí poraďáci,
som len účtovník - samouk, a toto mlčanie mi vôbec nepridáva na sebadôvere. Zľutujte sa a poraďte!!!:mee: :( :mee:
va1ke
20.12.06,14:01
A náklade čoho účtuješ ten príjem cez kartu? Ide o denné tržby alebo o fakturáciu?
Vlasta Č.
20.12.06,14:12
Je to v dennej tržbe a tým pádom aj v mesačnej uzávierke.
DušanČ
20.12.06,14:52
Pripísanie platby kartou na BÚ robím cez priebežné položky, známa to robí cez pohľadávky, daňová poradkyňa povedala, že to je všetko zle, príjmom z pohľadu dane z príjmov je to vtedy, keď to mám v dennej uzávierke a teda aj v DPH.A čo na prelome rokov?

Myslím, že Tvoja daňová poradkyňa nemá pravdu. Ja tieto prípady síce účtujem v PÚ, a to nasledovne: vytvorím si fiktívneho odberateľa, na ktorého zaúčtujem pohľadávku 311/604,343 a keď nabehne platba, pohľadávku vyrovnám. V JÚ by to mohlo byť obdobne cez pohľadávky, teda tak, ako to robí Tvoja známa.
Nikto by ma nepresvedčil, že to nerobím správne.
Vlasta Č.
20.12.06,15:01
Myslím, že Tvoja daňová poradkyňa nemá pravdu. Ja tieto prípady síce účtujem v PÚ, a to nasledovne: vytvorím si fiktívneho odberateľa, na ktorého zaúčtujem pohľadávku 311/604,343 a keď nabehne platba, pohľadávku vyrovnám. V JÚ by to mohlo byť obdobne cez pohľadávky, teda tak, ako to robí Tvoja známa.
Nikto by ma nepresvedčil, že to nerobím správne.

To znamená, že mojím príjmom je to až vtedy, keď mi suma príde na BÚ?
DušanČ
20.12.06,19:22
Pochopiteľne áno. Z hľadiska zdaniteľných príjmov je to predsa princíp JÚ. Inak sa to môže chápať z hľadiska DPH, kde zdaniteľným plnením je deň dodania tovaru.
tinaM
20.12.06,19:47
Účtujem v JÚ. Platbu kartou účtujem cez priebežné položky.
Zákazník si u mňa kúpi tovar. Ja mu vystavím bloček z reg. pokladnice./Tým pádom to mám zahrnuté v dennej uzávierke/.Teda je tam aj DPH. Zákazník mi nedá peniaze, ale mi ich pošle na účet. /Sú to akoby peniaze na ceste/.
Predsa, ak by som príjem účtovala v čase, kedy mi peniaze prídu na účet, musela by som upravovať mesačnú uzávierku. Inak by som mala príjem zaúčtovaný duplicitne. DPH by bolo tiež odvedené 2-krát.
A čo na prelome rokov? V decembri máš tržbu za tovar zahrnutú v mesačnej uzávierke. DPH odvedieš v DP za 12.mesiac, alebo 4. štvrťrok.
Odviedla si ho správne, lebo dodanie tovaru bolo v 12.mesiaci.
Vlasta Č.
20.12.06,20:05
Účtujem v JÚ. Platbu kartou účtujem cez priebežné položky.
Zákazník si u mňa kúpi tovar. Ja mu vystavím bloček z reg. pokladnice./Tým pádom to mám zahrnuté v dennej uzávierke/.Teda je tam aj DPH. Zákazník mi nedá peniaze, ale mi ich pošle na účet. /Sú to akoby peniaze na ceste/.

Predsa, ak by som príjem účtovala v čase, kedy mi peniaze prídu na účet, musela by som upravovať mesačnú uzávierku. Inak by som mala príjem zaúčtovaný duplicitne. DPH by bolo tiež odvedené 2-krát.
No ale na druhej strane nesedí fyzicky pokladňa, ani inventarizácia, ktorá sa musí robiť 4x ročne. Nie?

A čo na prelome rokov? V decembri máš tržbu za tovar zahrnutú v mesačnej uzávierke. DPH odvedieš v DP za 12.mesiac, alebo 4. štvrťrok.
Odviedla si ho správne, lebo dodanie tovaru bolo v 12.mesiaci.
A netýka sa toto dodanie len DPH a nie dane z príjmu? Tak ako to uvedol DušanČ.?
tinaM
20.12.06,20:45
V ten deň, keď bol dodaný tovar zákazníkovi a on platil kartou, ja zaúčtujem výdaj na prieb.položku. Tým pádom mi pokladňa sedí. Na prelome rokov to vykážem vo výkaze o majetku a záväzkoch v riadku priebežné položky.
Toto dodanie sa týka aj dane z príjmu. Ten tovar som predsa predala, nemám ho na sklade, vystavila som zákazníkovi doklad z reg. pokladne,/dostala som za to zaplatené/ a peniaze som poslala do banky.
Vlasta Č.
20.12.06,21:58
V ten deň, keď bol dodaný tovar zákazníkovi a on platil kartou, ja zaúčtujem výdaj na prieb.položku. Tým pádom mi pokladňa sedí. Na prelome rokov to vykážem vo výkaze o majetku a záväzkoch v riadku priebežné položky.
Toto dodanie sa týka aj dane z príjmu. Ten tovar som predsa predala, nemám ho na sklade, vystavila som zákazníkovi doklad z reg. pokladne,/dostala som za to zaplatené/ a peniaze som poslala do banky.

Milá tinaM ;) , ja to robím presne tak isto ako ty. Ale včerajšia návšteva daňovej poradkyne ma tak zmiatla, že by som to celé zabalila a strčila hlavu do piesku. Vďaka :) .
DušanČ
26.12.06,15:29
Vidím, že pri názore o správnom zaúčtovaní platby platobnou kartou sme sa rozdelili na 2 tábory. Cez priebežnú položku a cez pohľadávku. Rozmýšľal som, ako lapidárne objasniť a obhájiť názor účtovania cez pohľadávky. Podľa môjho názoru treba vychádzať z dvoch princípov. Definície priebežnej položky a uvedomenia si, čo prebieha pri platbe platobnou kartou.
1) Podľa opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v sústave JÚ sa pod priebežnou položkou rozumejú prevody medzi pokladnicou a bankovým účtom a prevody medzi bankovými účtami. Je to tento prípad ? Podľa môjho názoru nie. Keď mi niekto zaplatil platobnou kartou som predsa žiadne peniaze neprijal, ani žiadne peniaze neposlal na svoj BÚ.
2) tinaM si pri obhajobe účtovania cez priebežnú položku protirečí. V príspevku 17 uvádza, že zákazník mi nedá peniaze, ale mi ich pošle na účet. V príspevku 19 ale uvádza, že ... (dostala som peniaze) a peniaze som poslala do banky. Teda, čo vlastne ? Jednoznačne, pri platbe platobnou kartou peniaze tečú z účtu odberateľa na účet dodávateľa, teda tak isto, ako pri úhrade pohľadávky. Platobná karta tu slúži ako platobný príkaz odberateľa na úhradu záväzku. Peniaze som dostal až v deň pripísania na BÚ.
V prelomovom období, kedy k predaju došlo v jednom účtovnom období a peniaze prišli na účet v druhom účtovnom období dochádza k stavu, ktorý som naznačil v príspevku 16. V knihách záväzkov a pohľadávok sa preda zachytávajú pohľadávky a záväzky v takom usporiadaní, aby preukázali daňové záväzky a pohľadávky v nadväznosti na daňové priznanie k DPH. Obdobie, v ktorom peniaze nabehli na BÚ je však rozhodujúce z hľadiska dane z príjmov, čo vyplýva z princípu JÚ, ktorý hovorí, že HV pred zdanením je rozdiel medzi príjmami a výdavkami v zdaňovacom období.
Pri invetarizácii pokladne tu dochádza k rozdielu medzi hotovosťou v pokladni a uzávierkou na páske z RP. Rozdiel musím vykázať ako pohľadávku.
Záver: Podľa môjho názoru, ktorý som tu, myslím si dostatočne zdôvodnil, účtovanie platby platobnou kartou je jedine správne cez pohľadávku.
Jana Acsová
26.12.06,15:50
Záver: Podľa môjho názoru, ktorý som tu, myslím si dostatočne zdôvodnil, účtovanie platby platobnou kartou je jedine správne cez pohľadávku.Nestotožňujem sa s týmto názorom .-)

Pozrite aj podnetnú poraďácku debatu:
http://www.porada.sk/t9368-uetovanie-trby-na-zaklade-erp.html
ivako
26.12.06,16:10
Počula som už o účtovaní cez 261 aj cez pohľadávkové účty. Našla som v poradcovi radu, možno Vám pomôže
826.
Platby kreditnými kartami
*****Pri platbách kreditnými kartami postupuje účtovníčka nasledovne:

Prijatá platba na bankový účet na základe výpisu: MD 221 / D 261
Na základe pásky tržieb z registračnej pokladne: MD 261 / D 602, 343. Na konci mesiaca pri porovnaní nabehnutých platieb na bankový účet a konečnou uzávierkou podľa pásky z registračnej pokladne vzniká rozdiel, pretože nie všetky platby kreditnými kartami prebehnú aj registračnou pokladňou.
Môže tento vzniknutý rozdiel dorovnať interným dokladom?


Na účte 261– Peniaze na ceste účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva účtuje preklenutie časového nesúladu medzi vkladmi, výbermi peňazí, šekov a iných hotovostí a prijatím príslušných bankových výpisov účtovnou jednotkou. Obdobne sa tu účtujú účtovné prípady, pri ktorých dochádza k časovému nesúladu pri prevode medzi účtami účtovnej jednotky v bankách.
Uvedené účtovanie MD 261/D 602 a MD 261/D 343 nie je správne.Príklad účtovania:

MD/D
Prijatá tržba v hotovosti (príjmový pokladničný doklad)
a)
základ bez DPH
211/602

b)
DPH zo základu
211/343


Poskytnuté služby (pri platbe kreditnou kartou)
a)
základ bez DPH
315/602

b)
DPH zo základu
*0
*
Platba na bankový účet
a)
zaúčtovanie celkovej hodnoty týkajúcej sa platby kreditnou kartou
221/315

b)
poplatky banke (pri platbe kredit. kartou) na základe výpisu
568/221
Otázky č. 823 – 826 vypracovala Ing. Mráziková Janka (V/2006)

Problematiku Účtovníctvo sme publikovali:
- mesačník PORADCA č. 5-6/2006, 7/2006, 8-9/2006, 10/2006, 11/2006, 12-13/2006
- mesačník DÚVaP č. 1/2006, 2/2006, 3-4/2006, 5/2006, 6-7/2006
- mesačník DUO č. 1/2006, 2/2006, 3/2006, 4/2006, 5/2006, 6-7/2006, 8/2006
tinaM
26.12.06,16:34
Prečítala som si všetky príspevky s touto tematikou a všetky riešenia sa týkajú podvojného účtovníctva.
VlastaČ pravdepodobne účtuje v JÚ, keď to robí presne ako ja. V príspevku č. 17 a 19 som sa snažíla vysvetliť účtovanie v JÚ.
DušanČ tvrdí, že v JÚ je to príjmom až vtedy, keď peniaze prídu na účet, s čím nemôžem súhlasiť. Predsa v uzávierke z reg.pokladne tú tržbu zahrnutú mám a musím ju zobrať do príjmov. Zvlášť by to mohlo byť bolestivé na prelome rokov.
Ak by sa jednalo o pohľadávku, tá sa v JÚ dostáva do príjmov len jej úhradou.
Jana Acsová
26.12.06,16:37
V pripnutom linku je pohľad na inkaso platobnou kartou ... a pojem "elektronické peniaze" bez ohľadu na účtovnú sústavu, v ktorej sa o inkase účtuje. Jedná sa o pojmy ... "peniaze", "pohľadávka".
Jana Acsová
26.12.06,16:46
DušanČ tvrdí, že v JÚ je to príjmom až vtedy, keď peniaze prídu na účet, s čím nemôžem súhlasiť.Aj napriek tomu, že jednoznačné riešenie platieb kartou nenájdeme v postupoch, prikláňam sa k názoru, že tržba je prijatá akceptovaním platobnej karty k inkasu tržby. Názor podporujú napríklad aj argumenty v diskusii Poraďákov.
DušanČ
27.12.06,09:53
Vážim si názorov v príspevkoch Jany Acsovej, pretože zo všetkých poraďákov ich považujem za odborne najfundovanejšie (nechcel som uraziť ostatných, je to môj názor). Tento raz však prvý raz s týmto názorom nesúhlasím, len ho rešpektujem. Preštudoval som si, Jana, aj pripojený link. Tam mi boli názorovo najbližšie príspevky eviny a Zuzky.
Za svojím názorom si stojím a účtovanie podľa môjho chápania nezmením hlavne z týchto dôvodov :
1) Definícia priebežnej položky, resp. účtovania cez 261 hovorí o pohyboch medzi vlastnou pokladňou a BÚ alebo vlastnými BÚ. Tok peňazí z účtu odberateľa na môj tento prípad nie je.
2) Pojem elektronické peniaze naše postupy účtovania nepoznajú.
3) Zákon o obchodných reťazcoch a zákon o platobnom styku, na základe ktorých evina prijala určitý kompromis v účtovaní týchto prípadov, nie sú normy, podľa ktorých sa riadia učtovné postupy podnikateľov.
4) Platobné terminály na snímanie platobných kariet sa nevyskytujú len pri
registračných pokladniach, ale aj priamo v kanceláriách. Dokonca v našej spoločnosti máme aj cudzí terminál, cez ktorý pri predaji cudzích produktov tečú platby priamo na účet cudzieho subjektu.
Neexistuje teda jednotný recept pri účtovaní platieb platobnou kartou. Netvrdím teda, že ostatné spôsoby účtovania sú nesprávne, lebo ako, Jana, uvádzaš, jednoznačné riešenie v postupoch účtovania nenájdeme. Vzhľadom nato rešpektujem aj účtovanie cez 261 (resp. priebežnú položku v JÚ). To moje považujem ale za správnejšie. Pri ňom jedinom nachádzam akú takú oporu v postupoch účtovania.
Jana Acsová
27.12.06,10:00
A ja si vážim, keď diskusia ostane diskusiou. Preto si vážim aj Vašu odpoveď Dušan. .-)

Moja reakcia vychádzala iba z toho, že ste vyslovili jednoznačný záver, na problematiku, ktorá je v praxi nejednoznačná a názorovo nevyprofilovaná.

A ostatné je vec diskusie a pohľadu na vec.
evina
27.12.06,10:30
v
3) Zákon o obchodných reťazcoch a zákon o platobnom styku, na základe ktorých evina prijala určitý kompromis v účtovaní týchto prípadov, nie sú normy, podľa ktorých sa riadia učtovné postupy podnikateľov.
.
Dušan áno, ale pri účtovaní sa nemôžeme riadiť iba postupmi... ale aj inými predpismi, ktoré nám vysvetľujú určité pojmy. Tvorcovia postupov nemôžu zahrnúť do nich úplne všetko. Kompromis, ktorý som ja prijala (účtovanie cez 261/ vychádzal práve z toho, že ja som prijala do pokladne "elektronické peniaze", teda prijala som tržbu a z účtu odberateľa boli strhnuté, teda zaplatené a predaj tovaru, resp. služby som realizovala. Pomyselne môžeme povedať, že ide o tok "peňazí" medzi mojou registračnou kasou a mojím účtom...:)
Vlasta Č.
08.01.07,15:08
V ten deň, keď bol dodaný tovar zákazníkovi a on platil kartou, ja zaúčtujem výdaj na prieb.položku. Tým pádom mi pokladňa sedí. Na prelome rokov to vykážem vo výkaze o majetku a záväzkoch v riadku priebežné položky.
Toto dodanie sa týka aj dane z príjmu. Ten tovar som predsa predala, nemám ho na sklade, vystavila som zákazníkovi doklad z reg. pokladne,/dostala som za to zaplatené/ a peniaze som poslala do banky.


Ako toto všetko urobiť v prípade predaja tovaru na dobierku?
Keď posielame zákazníkom balík poštou, je v ňom aj bločik z pokladne, tzn. tým dátumom to mám aj v dennej uzávierke. Zákazník si balík prevezme neskôr a aj peniaze nám poštou prídu neskôr. Aj napr. v januári za tovar z decembra.
tinaM
08.01.07,17:59
Ako toto všetko urobiť v prípade predaja tovaru na dobierku?
Keď posielame zákazníkom balík poštou, je v ňom aj bločik z pokladne, tzn. tým dátumom to mám aj v dennej uzávierke. Zákazník si balík prevezme neskôr a aj peniaze nám poštou prídu neskôr. Aj napr. v januári za tovar z decembra.

V takom prípade - predaj tovaru na dobierku- vystavujem faktúru, ktorá je v balíku. U mňa je to pohľadávka. Do príjmov to účtujem vtedy, keď mi prídu peniaze.
Ak dávate do balíka bloček z RP, potom by som to účtovala pri príjme peňazí ako príjem neovpl.ZD a doložila by som tam fotokópiu bločku z RP. Príjmom ovpl.ZD je to pri zaúčtovaní mesačnej uzávierky.