mackova
20.12.06,09:18
Ahojte, chcem sa poradiť ako je to s vyplácaním úrazovej poistky. Zamestnanec mal úraz a komerčná poisťovňa mu vyplácala na každý deň 200,- sk k PN od SP. Jeto príjem zdaniteľný, alebo sa nezahŕňa do príjmu?
Chobot
20.12.06,09:54
Ahojte, chcem sa poradiť ako je to s vyplácaním úrazovej poistky. Zamestnanec mal úraz a komerčná poisťovňa mu vyplácala na každý deň 200,- sk k PN od SP. Jeto príjem zdaniteľný, alebo sa nezahŕňa do príjmu?

V zákone o dani z príjmov je §9 ods. 2 písm. i):

"(2) Od dane sú oslobodené aj
...
i) plnenia z poistenia osôb okrem plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku alebo doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu, 35)"

Nie je to síce najlepšia formulácia, lebo zákon o poisťovníctve výraz "poistenie osôb" nepozná. Hlavná klasifikácia poistných odvetví je rozdelenie poistenia na
A) životné a
B) neživotné.

Podľa tejto kategorizácie poistenie choroby a úrazu patrí do kategórie neživotného poistenia. Jedine v prípade, ak je poistenie úrazu a choroby pripoistením k životnej poistke, vtedy sa považuje za životné poistenie.

Neviem, čo si zákonodarca pod pojmom poitenie osôb predstavoval, ale predpokladám, že tým myslel životné poistenie vrátane pripoistenia choroby a úrazu. Myslím, že vo význame "poistenie osôb" môžeme považovať aj plnenie zo samostatného poistenia choroby a úrazu ako daňovo oslobodené.
M3G
27.12.06,18:06
By ma zaujímalo, čo znamená to ... okrem plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku alebo doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu, 35)"

Keď dostanem vyplatené kapitálové poistenie t.j. podľa poisťovňe - plnenie z poistenia v prípade dožitia určitého veku, hádam to nebudem musieť ešte zdaňovať? :rolleyes::rolleyes:
Chobot
02.01.07,12:58
By ma zaujímalo, čo znamená to ... okrem plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku alebo doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu, 35)"

Keď dostanem vyplatené kapitálové poistenie t.j. podľa poisťovňe - plnenie z poistenia v prípade dožitia určitého veku, hádam to nebudem musieť ešte zdaňovať? :rolleyes::rolleyes:

Vysvetlím, čo to znamená.

Plnenie z poistky môže nastať z rôznych dôvodov. Pokiaľ tým dôvodom je poistná udalosť ako úraz, smrť, tak príjem je oslobodený od dane podľa hore uvedeného odstavca. Ak plnenie nastane v prípade dožitia sa uričtého veku (dožitie sa konca poistnej doby), tak tento príjem treba posudzovať podľa iných odstavcov, konkrétne sa jedná o príjem z kapitálového majetku § 7 ods. 1 písm. e):

"e) plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku; rovnako sa posudzuje aj jednorazové vyrovnanie alebo odbytné vyplácané v prípade poistenia osôb pri predčasnom skončení poistenia, "

Netreba to však vidieť tragicky, lebo daň sa neplatí z celej vyplatenej čiastky, ale len z čiastky, o ktorú sa vložené peniaze vo forme poistného ze celú poistnú dobu zhodnotili. Treba si pozrieť ďalej § 7 ods. 3:

"(3) Z príjmov uvedených v odseku 1 písm. a), b), d) a e) a v odseku 2, plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky sa daň vyberá podľa § 43."

§ 43 hovorí o dani, ktorá sa vyberá zrážkou. V ods. 3 písm. f) sa hovorí, že zrážkou sa vyberá daň, ak ide o:

"f) plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku [§ 7 ods. 1 písm. e)], "

a následne v ods. 5 je uvedené:

"(5) Základom dane pre daň vyberanú zrážkou z príjmov uvedených

a) v odseku 3 písm. e) a f) je plnenie znížené o zaplatené vklady alebo poistné;"

Takže je to v tom zákone trochu rozdrobené, ale je to tam.

Ak by si za celú dobu poistenia zaplatil na poistnom 100.000 SKK a poistné plnenie pri dožití by bolo 125.000, tak sa Ti zdaní len ten výnos 25.000 SKK. Obdobne je to aj pri dôchodkovom sporení.
ondrejvla
02.01.07,15:48
Ak by si za celú dobu poistenia zaplatil na poistnom 100.000 SKK a poistné plnenie pri dožití by bolo 125.000, tak sa Ti zdaní len ten výnos 25.000 SKK. Obdobne je to aj pri dôchodkovom sporení.

Ak mi poisťovňa vyplatila našetrené životné poistné za obdobie 10 rokov a neuviedla mi sumu výnosu, mám si to sama vypočítať? A čo v prípade, ak vyplatená suma je nižšia, ako boli vklady - zrážky na poistenie... ako to teraz počítať - alebo nepočítať?
Chobot
02.01.07,15:57
Ak by si za celú dobu poistenia zaplatil na poistnom 100.000 SKK a poistné plnenie pri dožití by bolo 125.000, tak sa Ti zdaní len ten výnos 25.000 SKK. Obdobne je to aj pri dôchodkovom sporení.

Ak mi poisťovňa vyplatila našetrené životné poistné za obdobie 10 rokov a neuviedla mi sumu výnosu, mám si to sama vypočítať? A čo v prípade, ak vyplatená suma je nižšia, ako boli vklady - zrážky na poistenie... ako to teraz počítať - alebo nepočítať?

Poisťovňa Ti vyplatila už čistú sumu po zrazení dane z príjmu. Je to podobné, ako v banke, kde Ti tiež vyplatia úroky očistené od dani z príjmu.

Ak je poistná suma nižšia ako zaplatené poistné, tak jasné, že žiadne dane neplatíš. Rozdiel Ti však nikto nevyplatí. Je to cena za poistenie.
M3G
06.01.07,21:08
Poisťovňa Ti vyplatila už čistú sumu po zrazení dane z príjmu. Je to podobné, ako v banke, kde Ti tiež vyplatia úroky očistené od dani z príjmu.

Ak je poistná suma nižšia ako zaplatené poistné, tak jasné, že žiadne dane neplatíš. Rozdiel Ti však nikto nevyplatí. Je to cena za poistenie.

Už sa mi to podarilo zistiť, volal som do poisťovne a potvrdili mi presne, čo tu spomínaš :)