monyka
20.12.06,10:15
Účtujeme v JÚ a mám taký problém, kt. neviem sama riešiť.
Máme klienta ktorý zaplatiť trovy právneho zastúpenia dňa 11.09.2006 vo výške 7.649,50 (lebo dal odporcovi návrh na vydanie platobného rozkazu a zaplatil nám tie trovy, zo svojho zaplatil aj súdny poplatok vo výške 4.518,- Sk)
Na základe toho Platob. rozkazu odporca zaplatil 12.105,- Sk na výzvu súdu. Lenže súd nám kráti tie trovy práv. zastúpenia, lebo neuplatňuje DPH na režijný paušál tak máme vždy rozdiel v sume vyčíslených trov a zaplatených trov.

Problém je v tom keď odvedieme teraz na účet nášho klienta tých 12.105,- Sk tak neviem ako to mám zaúčtovať. Či ten súdny poplatok osobitne 44518,- Sk a trovy osobitne, lenže neviem čo s tým rozdielom v tých dvoch sumách.