Ľuba
20.12.06,12:20
Nemáte náhodou niekto ?
Dana K.
20.12.06,12:29
Neviem presne akú by to malo mať formu, ale ja mám urobenú obyčajnú tabuľku, kde mám stĺpce: typové číslo, názov, pôvodná cena, nová cena, dôvod precenia. Na konci je dátum a podpis zodpovednej osoby.
Ľuba
20.12.06,12:44
Vďaka, už som si ju aj urobila.