endrju
19.12.06,08:48
Sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestách podľa §13 ods. 2 zákona 283/2002 Z.z. vyhlasuje v Zbierke zákonov Ministerstvo financií Slovenskej republiky opatrením.

Sadzby stravného pre jednotlivé kalendárne roky nájdete v týchto Zbierkach zákonov:

.Rok Čiastka Z.z. Číslo predpisu v Z.z. Dátum vyhlásenia
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

2008 . . 258/2007 . . . . . . .625/2007 . . . 22.12.2007

2007 . . 248/2006 . . . . . . .641/2006 . . . 16.12.2006

2006 . . 234/2005 . . . . . . .582/2005 . . . 17.12.2005

2005 . . 296/2004 . . . . . . .712/2004 . . . 23.12.2004

2004 . . 231/2003 . . . . . . .565/2003 . . . 20.12.2003

2003 . . 244/2002 . . . . . . .624/2002 . . . 13.11.2002