Vlasta Č.
21.12.06,08:59
Prosím Vás, máte niekto vzor potvrdenia o prevzatí tovaru z EÚ od prepravnej spoločnosti, ktorý ste si prípadne vyhotovili sami z toho dôvodu, že niektoré preprav. spol. takýto doklad nedávajú?
Vlasta Č.
21.12.06,11:38
Všetci poraďáci majú doklady od prepravných spol. o dodaní tovaru? :confused: :confused:
Asi sme výnimka!