IvetaH
21.12.06,13:18
Ako zaúčtujem dodaj tovaru z Maďarska 620 tis Sk bez DPH.
Slov. firma nie je plátca DPH. Myslím si, že slovenská firma platí DPH aj tak, lebo je to cez 420 tis Sk. Ale neviem, ako to zaúčtujem tú dph a aj úhradu DPH.
Prosím poraďte.
Zoltán Kovács
21.12.06,13:20
Ako zaúčtujem dodaj tovaru z Maďarska 620 tis Sk bez DPH.
Slov. firma nie je plátca DPH. Myslím si, že slovenská firma platí DPH aj tak, lebo je to cez 420 tis Sk. Ale neviem, ako to zaúčtujem tú dph a aj úhradu DPH.
Prosím poraďte.

Keď nie si plátcom dph, potom pre teba suma dph je súčasťou ceny tovaru.
Johanka
21.12.06,16:48
V prvom rade by Ťa mala zaujímať povinnosť registrácie:

§ 7 Zákona o DPH
(1) Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 420 000 Sk.

(2) Žiadosť o registráciu pre daň môže podať osoba podľa odseku 1 aj v prípade, ak hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov nedosiahla v kalendárnom roku 420 000 Sk.

(3) Daňový úrad je povinný osobu podľa odsekov 1 a 2 registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň bezodkladne, najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň; tento deň nesmie byť neskorší ako 31. deň po doručení žiadosti o registráciu pre daň; tento deň nesmie byť neskorší ako 31. deň po doručení žiadosti o registráciu pre daň.