lutka
21.12.06,18:04
Zamestnanec sro ide na pracovnú cestu do Írska na jednanie s Microsoftom. Uvedenú cestu sprostredkuje cestovná kancelária, ktorá firme vyfakturuje nákladoy na pracovnú cestu, ako sú stravné, doprava,ubytovanie.Sú potrebné ešte najaké doklady k tomu, aby boli uvedené náklady daňovo uznané? Alebo postačí faktúra od cestovnej kancelárie? Je postup firmy správny, keď jej cestu zariadi cestovná kancelária?Ďakujem, prosím o skorú odpoveď, je to dosť súrne.
KEJKA
22.12.06,08:50
doprava, ubytovanie od cestovnej k. sú daňové.
Stravné poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, takže stravné na faktúre od CK mi pripadá dosť nelogické.....
Ak je to strava ako súčasť ubytovania a preto to CK fakturuje, tak je tov poriadku. Zam-ec vlastne nebude uplatňovať na vyúčtovaní nič, všetko má zabezpečené.
Firma však musí vyrátať nárok zam-ca na diéty a vreckové podľa zákona o cest. náhradách a ak fakturovaná čiastka je vyššia, treba to účtovať ako nedaňový náklad.
eskoes
22.12.06,08:57
Firma však musí vyrátať nárok zam-ca na diéty a vreckové podľa zákona o cest. náhradách a ak fakturovaná čiastka je vyššia, treba to účtovať ako nedaňový náklad.
takže ak by diety podľa zákona boli pri tejto zahr. prac. ceste napr. 100 euro a cest. kancelária by za celú stravu fakturovala 150 euro je 50 nedaňových??? a to podľa akého predpisu, zákon o cestovných náhradách hovorí o bezplatne poskytnutom stravovaní, ktoré má zabezpečiť zamestnávateľ, nikde sa nehovorí o rozdieloch medzi tým čo zamestnávateľ zabezpečil a tým na čo by mal zamestnanec nárok, zamestnávateľ zabezpečil stravu za 150 eur a podľa mňa je celá táto suma daňovo uznaná; taktiež nechápem prečo by sa mali zrátavať diety s vreckovým, vreckové je poskytované nie na stravu!!! a zamestnanec má ešte aj nárok na všetky vedľajšie výdavky,ktoré súvisia s prac. cestou, takže zamestnanec si môže ešte niečo uplatňovať
dracica
22.12.06,10:13
Dolozit spravu o vykonaní zahranicnej pracovnej cesty
Milan Benka
22.12.06,10:21
takže ak by diety podľa zákona boli pri tejto zahr. prac. ceste napr. 100 euro a cest. kancelária by za celú stravu fakturovala 150 euro je 50 nedaňových??? a to podľa akého predpisu, zákon o cestovných náhradách hovorí o bezplatne poskytnutom stravovaní???, ktoré má ???zabezpečiť zamestnávateľ, nikde sa nehovorí o rozdieloch medzi tým čo zamestnávateľ zabezpečil a tým na čo by mal zamestnanec nárok, zamestnávateľ zabezpečil stravu za 150 eur a podľa mňa je celá táto suma daňovo uznaná;??? taktiež nechápem prečo by sa mali zrátavať diety s vreckovým, vreckové je poskytované nie na stravu!!! a zamestnanec má ešte aj nárok na všetky vedľajšie výdavky,ktoré súvisia s prac. cestou, takže zamestnanec si môže ešte niečo uplatňovať

Pozri § 19/2 d) ZoDP. Daňovú uznateľnosť nákladov zvykne riešiť tento zákon, nie zákon o cest. náhradách. A tiež zákon o cest. náhradách nehovorí o o povinnosti zamestnávateľa bezplatne zabezpečiť stravovanie.
lutka
22.12.06,11:44
Ďakujem za odpovede, pomohlo mi to.
adus
29.05.07,13:34
Ahojte, nenašla som odpoveď na moju otázku (riešim také niečo 1.krát), takže prosím niekoho, kto mal podobný prípad, nech mi pomôže, ak môže :o
Konateľ (zároveň zamestnanec) koncom júna cestuje do Francúzska na 3 dni na služobnú cestu. Zabezpečil si túto služobnú cestu cez cestovnú agentúru, resp. cez sprostredkovateľa zájazdov.
Ten nám vyfaktúroval „komplexné cestovné služby“ - nemáme tam nič rozpísané, ale poprosím ich o podrobný rozpis, čo všetko to zahŕňa.
Môj problém spočíva v tom, že faktúroval časť ceny s DPH a časť bez DPH. Neviem však, čo je čo, keďže nemám rozpis. Ale aj tak, je to správne? Obaja sme platcovia DPH v SR.
Čo môže faktúrovať bez DPH?

Ďakujem.
Chobot
29.05.07,13:50
Ahojte, nenašla som odpoveď na moju otázku (riešim také niečo 1.krát), takže prosím niekoho, kto mal podobný prípad, nech mi pomôže, ak môže :o
Konateľ (zároveň zamestnanec) koncom júna cestuje do Francúzska na 3 dni na služobnú cestu. Zabezpečil si túto služobnú cestu cez cestovnú agentúru, resp. cez sprostredkovateľa zájazdov.
Ten nám vyfaktúroval „komplexné cestovné služby“ - nemáme tam nič rozpísané, ale poprosím ich o podrobný rozpis, čo všetko to zahŕňa.
Môj problém spočíva v tom, že faktúroval časť ceny s DPH a časť bez DPH. Neviem však, čo je čo, keďže nemám rozpis. Ale aj tak, je to správne? Obaja sme platcovia DPH v SR.
Čo môže faktúrovať bez DPH?

Ďakujem.

Čo znamená "komplexné cestovné služby"? Že mu zabezpečia ubytovanie, stravu a vreckové? Lebo zákon o CN pozná len takéto náhrady na SC. Neumožňuje vybaviť SC cez cest. agentúru. Resp. dalo by sa, ale potom treba preukázať, koľko stálo ubytovanie, strava. Poplatok agentúry za vybavenie cesty by potom ale musel byť nedaňový výdavok firmy.

Zaváňa to dovolenkou schovanou za rúškom služobnej cesty.:cool: :cool: :cool:

Kto vôbec vymyslel takéto niečo? Je to úplne neštardandné a bol by som zvedavý, ako by sa na to pozerala prípadná daňová kontrola.
adus
29.05.07,13:54
Ďakujem za reagovanie. Nie je to dovolenka ;) . Budem musieť vypýtať rozpis služieb. Len mi nejde do hlavy, prečo je to bez DPH...
Chobot
30.05.07,08:30
Ďakujem za reagovanie. Nie je to dovolenka ;) . Budem musieť vypýtať rozpis služieb. Len mi nejde do hlavy, prečo je to bez DPH...

Až teraz som si všimol, že vlastne odpoveď máš aj hneď v prvých príspevkoch.

Ani aj neviem, prečo je to bez DPH. Možno niektoré služby nepodliehajú plateniu DPH.
kobolcs
30.05.07,08:44
Možno niektoré služby nepodliehajú plateniu DPH.

Letenky sú bez DPH.