Netka
22.12.06,07:21
Prosím Vás ako dosiahnem aby SZČO platila odvody do SP z minima? Aký max. príjem môže dosiahnuť?
Ďakujem.
tinaM
22.12.06,07:24
Prosím Vás ako dosiahnem aby SZČO platila odvody do SP z minima? Aký max. príjem môže dosiahnuť?
Ďakujem.
91200 Sk /7600x12/. Alebo ináč?
Netka
22.12.06,07:26
91200 Sk /7600x12/. Alebo ináč?

Ale v roku 2006 nebola min mzda 7600 celý rok ........... či sa to berie takto??? Neviemnemám skúsenosti.
Skúsenejší poraďte.
Ďakujem.
Daska
22.12.06,07:44
Prosím Vás ako dosiahnem aby SZČO platila odvody do SP z minima? Aký max. príjem môže dosiahnuť?
Ďakujem.
Ak podnikal cely rok jeho zaklad dane musi byt max. 7600 x 2 x 12 = 182 400, nakolko podla zakona o SP OSZC plati z polovicky pom. casti ZD.

§ 138 Z o SP

(7) Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby je, ak tento zákon neustanovuje inak, polovica pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutých vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Berie sa min. mzda aktulna.
Daska
22.12.06,08:08
Este doplnim:

ods. (10) § 138 toho isteho zakona:

Vymeriavací základ, ak tento zákon neustanovuje inak, je mesačne najmenej vo výške minimálnej mzdy 66) zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné...