JankaV
22.12.06,13:32
Máme tovar po záruke.Bude sa fyzicky likvidovať. Na aké účty potom likvidáciu zaúčtovať? Môžem použiť 549/132? Účtujeme v B.
A môžem to dať do daňových nákladov?
Ďakujem