vajda65
24.12.06,09:45
Ahojte potreboval by som skontrolovať túto internú smernicu. Účtujem sposobom B a chcem tam mať ošetrený výpočet alikvotnej časti prepravného a nákladov na vystavenie JCD aby prípadna kontrola vedela na základe čoho som to vypočítaval.

Môže to byť takto:

FIRMA
Vnútorný predpis o spôsobe účtovania zásob
Číslo predpisu: 1/2006
Dátum vypracovania: 1.06.2006
Vypracoval: Vladimír Galajda
Za dodržiavanie zodpovedá: Vladimír Galajda


Spoločnosť bude o skladových zásobách účtovať spôsobom B teda priamo do spotreby prostredníctvom účtu 501 – Spotreba materiálu v nadväznosti na analytickú evidenciu respektíve prostredníctvom účtu 504 – Predaj tovaru v nadväznosti na analytickú evidenciu.

Na analytickom účte:
501001 – Nákup spotrebného materiálu
504001 – Obstaranie tovaru
504020 – Súvisiace náklady Súčasťou OC budú náklady na prepravu, vystavenie JCD a clo v alikvotnej výške na jeden kus tovaru v príslušnej zásielke. Spôsob výpočtu bude celkový náklad na prepravu, vystavenie JCD delene celkový počet kusov tovaru pripadajúci na jednu zásielku.DíK za návrhy
vajda65
02.01.07,08:00
nikto mi nevie pomôcť?