tibor13
24.12.06,20:50
Som zivostnik a v mesiacoch febr., marec 2006
som bol platcom DPH. Vo zvysnich mesacoch uz nie.
Za rok 2006 chcel by som uplatnit pausalne vydavky (40%)
za cely rok. Je to mozne, alebo to mozem uplatnit len na
mesaice ked som nebol platca DPH? Dakujem
skaspa
24.12.06,21:52
§ 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov:
Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov uvedených v odsekoch 1 a 2 okrem daňovníka, ktorý má z týchto príjmov len príjmy z vykonávania remeselných živností podľa osobitného predpisu, 33) ktorý môže uplatniť výdavky vo výške 60 %. Ak daňovník s príjmami podľa odseku 3 nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z týchto príjmov. Ak daňovník uplatní výdavky podľa tohto odseku, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach; toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach.

Platiteľom DPH ste boli len časť zdaňovacieho obdobia (berie sa do úvahy zdaňovacie obdobie podľa zákona o dani z príjmu, čiže kalendárny rok), paušálne výdavky je vždy možné použiť len na celé zdaňovacie obdobie, neni možné použiť len na vybrané mesiace v roku paušálne výdavky a na ostatné skutočné - musíte si vybrať jeden spôsob (paušálne výdavky alebo skutočné)
Aj keď ste boli platiteľom dva mesiace v roku, môžete použiť paušálne výdavky, ale tieto musíte uplatňovať na celé zdaňovacie obdobie (kalendárny rok)
Marína
25.12.06,05:50
tibor13
25.12.06,09:12
precital som diskusiu a su tam rozne nazory. Takze mozem uplatnit paus. vydavky za cely rok? Nejak mi to nie je uplne jasne :-(

-DPH na vstupe a vystupe som mal 0Sk za tie 2 mesiace
Dakujem a stastne vianoce.
Johanka
25.12.06,10:27
Môžeš uplatniť výdavky percentom z príjmov ( paušálne výdavky). Umožňuje Ti to citovaný § 6 ods.10 Zákona o dani z príjmov.

Daňovník sa musí rozhodnúť, aký spôsob uplatňovania výdavkov bude používať. Tento spôsob uplatňuje počas celého zdaňovacieho obdobia.
dracica
25.12.06,11:46
Citujem poradca 5-6 rok 2006, komentár k par. 6, ods. 10
Len ten daňovník, ktorý bol napr. k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia platiteľom dane z pridanej hodnoty a k 31. decembru tohto zdanovacieho už nie je, alebo ten, ktorý k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty a k 31. decembru tohto zdaňovacieho obdobia už bude, si na základe zmeny vykonanej v tomto ustanovení môže uplatniť v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom bol len po časť tohto zdaňovacieho obdobia platiteľom dane z pridanej hodnoty, výdavky percentom z príjmov.

Súhlasím s Johankou

V súvislosti s touto témou ma napadla jedna otázka:
Ak som časť zdaňovacieho obdobia /január, február 2006/, bola platiteľom DPH, rozhodla som sa že si budem uplatňovať paušálne výdavky 40%. V januári r. 2006 som vystavila pr. faktúru: Základ 10.000 Sk, DPH 1.900 Sk,- Spolu 11.900 Sk,-. /uhradená bola v januári 2006 v čiastke 11.900 Sk,-/ Akú sumu si zarátam do príjmov január 2006??
skaspa
25.12.06,12:07
V súvislosti s touto témou ma napadla jedna otázka:
Ak som časť zdaňovacieho obdobia /január, február 2006/, bola platiteľom DPH, rozhodla som sa že si budem uplatňovať paušálne výdavky 40%. V januári r. 2006 som vystavila pr. faktúru: Základ 10.000 Sk, DPH 1.900 Sk,- Spolu 11.900 Sk,-. /uhradená bola v januári 2006 v čiastke 11.900 Sk,-/ Akú sumu si zarátam do príjmov január 2006??
do príjmov január 2006 si zarátaš 10 000 Sk, lebo DPH u platiteľa uplatnená na výstupe nie je predmetom dane - § 3 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov;
aj keby bola faktúra uhradená v máji 2006, kedy by si už nebola platiteľom DPH, tak DPH z predmetnej faktúry vo výške 1 900 Sk už bola "odvedená" štátu cez daňové prizanie,
takže aj keby takáto faktúra bola uhradená v čase, keď už si neni platiteľ DPH, ale vystavená v čase keď bol paltiteľom DPH, ide do príjmov iba 10 000 Sk, lebo tých 1 900 Sk je stále DPH a tá nie je predmetom dane;
dracica
25.12.06,12:20
do príjmov január 2006 si zarátaš 10 000 Sk, lebo DPH u platiteľa uplatnená na výstupe nie je predmetom dane - § 3 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov;
aj keby bola faktúra uhradená v máji 2006, kedy by si už nebola platiteľom DPH, tak DPH z predmetnej faktúry vo výške 1 900 Sk už bola "odvedená" štátu cez daňové prizanie,
takže aj keby takáto faktúra bola uhradená v čase, keď už si neni platiteľ DPH, ale vystavená v čase keď bol paltiteľom DPH, ide do príjmov iba 10 000 Sk, lebo tých 1 900 Sk je stále DPH a tá nie je predmetom dane;

Presne toto som si myslela, ved je to logické
Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach. Ako si eviduje DPH???
skaspa
25.12.06,12:28
Ako si eviduje DPH??? neviem, asi som moc nepochopil, čo si myslela, ale skúsim:
DPH odvedie štátu v januári bez ohľadu na to, či bola faktúra uhradená - vedie záznamy podľa § 70 zákona o DPH, kde uvedenie na výstupe 1 900 SK;
ak mu potom v máji príde úhrada 11 900 Sk tak v peňažnom denníku uvedie príjmy zdaniteľné 10 000 Sk a príjmy neovplyvňujúce základ dane, časť DPH 1 900 Sk,
takisto bude postupovať aj keď si uplatňuje paušálne výdavky a neúčtuje v peňažnom denníku, len vedie evidencie o príjmoch, zásobách a pohľadávkach, v čase úhrady zaeviduje príjem 11 900 Sk - z toho daňový len 10 000 Sk a súčasne si zaznamená uhradenú pohľadávku.
dracica
25.12.06,12:36
neviem, asi som moc nepochopil, čo si myslela, ale skúsim:
DPH odvedie štátu v januári bez ohľadu na to, či bola faktúra uhradená - vedie záznamy podľa § 70 zákona o DPH, kde uvedenie na výstupe 1 900 SK;
ak mu potom v máji príde úhrada 11 900 Sk tak v peňažnom denníku uvedie príjmy zdaniteľné 10 000 Sk a príjmy neovplyvňujúce základ dane, časť DPH 1 900 Sk,

hmm myslela som ked si uplatňuje paušálne výdavky a nevedie si jednoduché účtovníctvo... Ale máš pravdu postupuje podľa par. 70 vedenie záznamov Zákona o dani z pridanej hodnoty..Ďakujem